Zoeken

Roofs 2012-10-31 Service voor recycling van steenwolresten gelanceerd

Voorzitter van Bouwend Nederland Elco Brinkman legde op 16 oktober jl. een werkbezoek af aan het hoofdkantoor van producent van steenwol isolatieproducten Rockwool in Roermond. Hij introduceerde daar Rockcycle, de recycleservice waarmee in samenwerking met afvalverwerker Van Gansewinkel werk wordt gemaakt van de recycling van steenwol.

Elco Brinkman benadrukte tijdens zijn bezoek het belang van ketensamenwerking en duurzaamheid voor de bouwbranche. “We moeten niet wachten tot Den Haag initiatieven neemt om de bouw uit deze moeilijke tijden te krijgen, maar zelf aan de slag gaan met de belangrijke thema’s van dit moment. Bouwend Nederland heeft de bewuste thema’s al eerder aangeduid als de kernthema’s voor de bouwsector op (middel)lange termijn. Wil de sector echt duurzamer zijn, dan moeten marktpartijen met elkaar om tafel om van elkaar te leren. Dit initiatief van Rockwool en Van Gansewinkel sluit goed aan bij deze gedachte.”

Recyclefabriek

Rockwool heeft al sinds 1991 de mogelijkheid om steenwol isolatie te recyclen naar nieuwe isolatieproducten. Recent heeft het bedrijf aanzienlijk in de service geïnvesteerd. Nieuw is dat nu ook de voorkant van het proces ‘vergroend’ is. Van Gansewinkel, specialist op het gebied van inzameling, verwerking en recycling van restmaterialen, zorgt voor het scheiden van de steenwolresten, het inzamelen en transport naar de recyclefabriek. Zodoende wordt het hele proces van scheiden, inzamelen en vervoer via één aanspreekpunt uitgevoerd. De fabrikant stelt vanzelfsprekend acceptatievoorwaarden m.b.t. restmaterialen en droogheid van het te recyclen materiaal, die terug te vinden zijn op de websites van beide partners.

Met deze service kunnen alle steenwolresten opnieuw worden verwerkt in volwaardige nieuwe producten, dus zowel de dak- en gevelisolatieproducten als de plafond- en wandpanelen en steenwol voor technische toepassingen. In de recyclefabriek van Rockwool worden steenwolresten tot briketten geperst, om vervolgens te worden hergebruikt als grondstof voor de productie van nieuwe hoogwaardige steenwol. De fabrikant kan op deze manier nieuwe producten maken die tot 50% bestaan uit gerecyclede grondstoffen.

Brinkman benadrukte dat met het accent op met name sloop en verbouwingen de komende jaren het belangrijk is dat juist nu dit concept wordt gelanceerd.

Overheid

Tijdens de bijeenkomst riep managing director van Rockwool Erwin Prins de overheid op duidelijker invulling te geven aan een integrale aanpak van de gebouwde omgeving in plaats van ad hoc aanpassingen in het Bouwbesluit: “Isolatie levert een belangrijke bijdrage aan de gewenste energiebesparing en de beperking van de CO2-uitstoot. Zonder stimulerend beleid van de overheid op de korte termijn komt de bouwproductie niet snel genoeg op gang. Nu investeren, straks oogsten.”

Het onderwerp recycling wordt voortvarend opgepakt. Momenteel is de branche voor bitumineuze dakbedekkingen begonnen met een pilotproject voor het inzamelen en recyclen van bitumineus dakafval. Zie hiervoor onze eerdere berichtgeving in Roofs maart, mei en oktober 2012. Dit nieuwe initiatief laat zien dat de isolatiebranche blijft investeren in het professionaliseren van recycling.