Zoeken

Roofs 2013-01-31 Rockwool toont noviteiten steenwol isolatie

Producent van steenwol isolatieproducten Rockwool uit Roermond zal tijdens de Bouwbeurs verschillende nieuwe producten en services onder de aandacht brengen. In dit artikel een overzicht.

De afgelopen periode heeft Rockwool flink geïnvesteerd in productontwikkeling en men grijpt de Bouwbeurs aan om hier de resultaten van onder de aandacht te brengen. Ook presenteert men Rockcycle, de recent gelanceerde service voor de recycling van steenwolresten. De website is onlangs vernieuwd en het bedrijf presenteert een aantal nieuwe online tools (de Rockwool rekenhulp en Rockwool Energy Design m.b.v. Sketch up plugin).

In 2013 voert Rockwool onder het thema ‘More than a rock’ campagne om de productvoordelen van steenwol isolatie beter bekend te maken bij haar diverse doelgroepen. De campagne is gebaseerd op vier pilaren: brandveiligheid, lange levensduur, akoestisch comfort en duurzaamheid.

Productontwikkeling

Tijdens de Bouwbeurs zullen nieuwe of vernieuwde steenwolproducten worden getoond. Naast productontwikkeling op het gebied van spouwisolatie (Rockfit 433 BP) en een compleet gevelsysteem (RockVent) brengt men ook opnieuw de Rhinox onder de aandacht. Dit is een drukvaste dakisolatieplaat die is doorontwikkeld  ten behoeve van de uitbreiding van bevestiging van dakmembranen. De uitstekende beloopbaarheid wordt verkregen door de gepatenteerde Triple Density-technologie. De isolatieplaat is voorzien van een extra sterk glasvlies en is geschikt voor het rechtstreeks branden van bitumineuze dakbedekkingen en koudverkleving van zowel kunststof als bitumineuze dakbedekkingen.

Recycling

Onlangs lanceerde de steenwolfabrikant de recyclingservice Rockcycle. Dit houdt in dat Rockwool haar klanten assisteert in het inzamelen van steenwolresten (snijafval). Deze worden in de eigen recyclefabriek tot briketten geperst. Deze briketten kunnen vervolgens worden hergebruikt als grondstof voor de productie van nieuwe steenwol. Nieuwe producten kunnen tot ongeveer 50% uit gerecyclede grondstoffen bestaan. Zie voor meer informatie het artikel ‘Service voor recycling van steenwolresten gelanceerd’ in Roofs november 2012.

Seminars

Onder de naam Rockwool Forum organiseert het bedrijf diverse seminars over actuele thema’s zoals energy efficiency, duurzaamheid, renovatie en het nieuwe Bouwbesluit. De eisen binnen de bouwbranche worden steeds complexer en de isolatiemarkt is sterk in ontwikkeling. Met deze reeks seminars wil het bedrijf haar klanten en relaties vanuit haar eigen expertise bijpraten over de ontwikkelingen en discussies. Tevens is er tijdens de seminars ruimte om nieuwe contacten te leggen en bestaande contacten te onderhouden.

Website

De fabrikant heeft recent een vernieuwde website gelanceerd. Deze nieuwe site is voorzien van verschillende ingangen voor de diverse gebruikers. Op deze manier is de informatie nog directer toegankelijk voor de bezoeker van de website. Daarnaast bevat de website een tweetal nieuwe tools, namelijk RED (Rockwool Energy Design) Sketchup-tool plug-in en de Rockwool Rekenhulp.

De RED is een tool voor architecten om snel een eerste indicatie van het energieverbruik van een gebouw te krijgen. Het energieverbruik wordt per m² vloeroppervlak berekend. De tool biedt tevens de mogelijkheid om verschillende gebouwvarianten met elkaar te vergelijken. Op deze manier kan in een zeer vroeg stadium van het ontwerp al inzicht worden verkregen in het effect van de isolatielaag en/of het installatieconcept. Om de financiële consequenties van de eventuele verandering van de thermische schil in kaart te brengen is er ook een financiële berekening in het model opgenomen waarmee de aangemaakte gebouwvarianten  kunnen worden vergeleken. De Rockwool Rekenhulp, tenslotte, is een gratis online programma voor het maken van thermische berekeningen van de gebouwschil. Overigens kunnen belangstellenden op de stand ook het nieuwe Rockwool Handboek aanvragen.

Rockwool is tijdens de Bouwbeurs aanwezig op standnummer 11.B010.