Zoeken

Roofs 2013-02-16 Recycling bitumineus dakafval is een onherroepelijke ontwikkeling

Inmiddels is de pilot inzameling en recycling van bitumineus dakafval enkele maanden onderweg. De Stichting Bitumen Recycling Nederland (BRN) is in oprichting en zal binnen afzienbare tijd een feit zijn. Na een serie informatiebijeenkomsten heeft een aantal partijen zich hierbij aangesloten. In dit artikel komen twee participanten aan het woord over hun beweegredenen en ervaringen.

Recycling van bitumineus dakafval is al jarenlang een heet hangijzer en in de loop de jaren heeft Roofs uitgebreid bericht over de verschillende stappen die in dit opzicht zijn gezet. Het pionierswerk van bedrijven als Biturec en fabrikanten als Derbigum en Icopal mag in dit verband niet onvermeld blijven.

Technisch is de branche al behoorlijk ver. Veel gerecycled bitumineus dakafval komt terecht in de onderlaag van tweelaagse systemen, maar er zijn ook al toplagen op de markt die zijn vervaardigd met gerecycled bitumineus dakafval. Dit zal zich ongetwijfeld verder ontwikkelen, het is dus zaak voldoende bitumineus dakafval als grondstof in te zamelen. Hiervoor dient een goede, branchebrede logistieke organisatie te worden gerealiseerd waar alle belanghebbende marktpartijen zich bij kunnen aansluiten. Op deze manier wordt een gesloten grondstofketen tot stand gebracht, met als doel een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van bitumineus dakafval te realiseren.

BRN

Het initiatief tot de oprichting van Bitumen Recycling Nederland (BRN) werd in februari vorig jaar in gang gezet met een samenwerkingsovereenkomst tussen de verenigingen VEBIDAK en Probasys Benelux en afvalverwerker Van Gansewinkel. Afgesproken werd dat men zou komen tot een landelijk en branchebreed inzamelingssysteem voor bitumineus dakafval. De betrokkenen zijn het erover eens dat dit een noodzakelijk initiatief is, uit milieutechnische overwegingen, maar ook vanwege het branche-imago en de commerciële voordelen die dit biedt. Het is belangrijk dat de branche haar verantwoordelijkheid neemt nu de ontheffing op het stortverbod voor bitumineus afval is ingetrokken.

Sinds de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst is een aantal belangrijke stappen gezet. Na een korte periode van inventarisatie van de behoefte van de branche en de in de sector aanwezige kennis en kunde werd landelijk een serie informatiebijeenkomsten georganiseerd. Per 1 november 2012 is een pilot van start gegaan, die tot medio 2013 doorloopt. De Stichting Bitumen Recycling Nederland, waar alle belanghebbenden in de keten straks als partner of participant kunnen aansluiten, is in oprichting en zal binnen afzienbare tijd worden gepresenteerd. Roofs interviewde twee participerende dakdekkerbedrijven over hun beweegredenen en ervaringen.

Imago

Directeur Jan van den Luitgaarden van Innodak uit Boxtel is positief over het initiatief. “Het was hoog tijd dat de branche het recyclen van bitumineus dakafval ging organiseren. De ontheffing van het stortverbod voor bitumineus dakafval is ingetrokken, dat betekent dus dat we hoe dan ook mee moeten in de ontwikkeling. Nu hebben we nog in eigen hand hoe we het organiseren. Als we afwachten, moeten we straks volgen en dat is een veel minder gunstige uitgangspositie.”

“Wij zijn al sinds 2008 bezig met de gescheiden verwerking van ons dakafval. In 2010 hebben wij hiertoe het ISO 14001 certificaat behaald. Laatst nog hebben we al het bitumineuze dakafval dat vrijkwam bij een renovatieproject van 168 woningen in Den Bosch ter recycling aangeboden. Dit alles vergde eigenlijk nauwelijks aanpassingen binnen onze organisatie. We hebben een milieustraat ingericht en het personeel geïnstrueerd. Onze recyclingactiviteiten betreft niet alleen het bitumineus dakafval, maar alle dakmaterialen. Zo bieden we ook bijvoorbeeld PVC en hout gescheiden aan bij de afvalverwerker. We merken dat onze opdrachtgevers er steeds meer naar vragen. Als wij kunnen aantonen dat de opdrachtgevers op deze manier aan hun duurzame doelstellingen kunnen voldoen zonder dat dit hun extra gaat kosten, hebben we voor alle partijen een gunstige situatie gecreëerd.”

Ook Frans Romijnders, directeur van Frans Romijnders Dakbedekkingen uit Wijchen staat achter het initiatief: “Wij als dakdekkerbedrijf moeten bitumineus dakafval ook niet meer anders willen verwerken. Het is inderdaad tijd om onze verantwoordelijkheid te nemen en initiatief te tonen. Dat was voor onze organisatie de belangrijkste reden ons bij dit initiatief aan te sluiten. Op termijn zijn we genoodzaakt om zoveel mogelijk recycling toe te passen, er zal dus hoe dan ook gescheiden moeten worden afgevoerd. Het is zaak om de verschillende materialen zo schoon mogelijk aan te leveren. Wij hebben ons personeel in dit opzicht uitgebreid geïnstrueerd, want zij hebben hier een belangrijke verantwoordelijkheid in. Verder hebben we meerdere containers geplaatst, ook op de zaak, om het dakafval op een goede manier gescheiden te kunnen afvoeren. Ik ben ervan overtuigd dat dit nog maar het begin is. Ook op het gebied van isolatie zal verder moeten worden nagedacht over de vraag hoe dit het beste gecontroleerd kan worden afgevoerd. Dit zijn meestal ook de grootste hoeveelheden.”

Beide heren geven aan dat de ontwikkeling onherroepelijk is ingezet en dat het dus zaak is op tijd aan te haken. Daarom participeren beide bedrijven enthousiast in BRN. De pilot zal medio dit jaar worden afgerond, dan zal ook de Stichting BRN een feit zijn. Roofs zal u vanzelfsprekend op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.