Zoeken

Roofs 2013-03-12 Dakmerk betrekt nieuwe locatie

Per 1 februari 2013 is Stichting Dakmerk verhuisd. De stichting was sinds 1993 gehuisvest in de Dakstede in Nieuwegein, waar meerdere dakgerelateerde organisaties zijn gevestigd. Nu heeft men op een steenworp afstand daarvan een eigen kantoorruimte betrokken. Ook heeft de organisatie enkele andere ontwikkelingen te melden. Directeur David Kemena vertelt over het waarom van deze stap en de toekomstvisie van de stichting.

De verf in het nieuwe kantoor is nog nauwelijks droog maar de medewerkers voelen zich er al als een vis in het water. “Het is een mooi, licht kantoor en we hebben nu meer ruimte tot onze beschikking,” zegt Kemena. De locatie aan de Wiersedreef is hooguit een kilometer verwijderd van de vorige locatie. Vanwaar deze stap? Kemena: “Er zijn meerdere redenen. De dakenmarkt verandert en wij veranderen mee. De locatie binnen de Dakstede voldeed niet meer aan onze behoefte en onze marktpositie. Toen het niet mogelijk bleek om binnen het gebouw de nodige ruimte te huren, heeft het bestuur besloten naar een andere locatie te zoeken. Het is een gelukkig toeval dat we een locatie vonden vlakbij onze vorige locatie en de aldaar gevestigde organisaties. Het is ook mooi meegenomen dat de kosten voor deze locatie aanzienlijk lager uitvallen. We wilden verhuizen uit de Dakstede om onze onafhankelijke positie te onderstrepen en ons eigen profiel duidelijker voor het voetlicht te kunnen brengen.”

Dat laatste is volgens Kemena nog steeds nodig. “De verwarring die er soms nog in de markt bestaat, stoelt in het verleden. Toen stonden de diverse organisaties dichter bij elkaar. Daarnaast zijn sommige organisaties niet duidelijk omtrent hun huidige positie. VEBIDAK, bijvoorbeeld, is een brancheorganisatie en vervult in die hoedanigheid een belangrijke rol. Door echter in diverse publicaties te suggereren dat de keuze voor een lid van de brancheorganisatie een keuze voor kwaliteit is, lijkt het in de markt alsof VEBIDAK ook een kwaliteitsorganisatie is. Dat is niet zo. De branchevereniging is natuurlijk wel betrokken bij kwaliteit, maar alleen Dakmerk is een specifieke kwaliteitsorganisatie. Alle projecten van onze participanten worden vooraf en tijdens applicatie gecontroleerd op kwaliteit van materialen en applicatie. Onze participanten worden ook gecontroleerd op Arboregelgeving, solvabiliteit, vakdiploma’s, scholingsbeleid, etc. Wij certificeren, controleren, garanderen – en sanctioneren, indien nodig. Geen andere organisatie in onze branche kan een 10 jaar verzekerde garantie afgeven.” Zie voor een uitgebreidere uiteenzetting van de werkwijze van de stichting het artikel ‘Dakmerk: “Zo wordt de kwaliteit van het platte dak gegarandeerd!”’ in Roofs juni 2010.

Vraag naar kwaliteit stijgt

Volgens een brancheonderzoek van EIM in opdracht van het HBA had in 2011 de totale branche voor bitumineuze en kunststof dakdekkingen (bestaande uit ongeveer 1000 dakdekkerbedrijven) een gezamenlijke omzet van € 534 miljoen. Uitgaande van dit cijfer, hebben de 30 bij Dakmerk aangesloten dakdekkerbedrijven een marktaandeel van ruim 33%. Gezien de voorlopige omzetcijfers over 2012 zal dit marktaandeel zelfs nog iets groeien. Kemena: “Er is een duidelijke tendens waarneembaar dat de vraag naar kwaliteit stijgt. Juist in deze markt zijn veel opdrachtgevers op zoek naar zekerheid. Ik geloof niet zo in de verhalen dat alleen wordt gelet op de laagste prijs. Mijn ervaring is dat de roep om de laagste prijs vooral wordt ingezet om aanbieders onder druk te zetten. Serieuze opdrachtgevers willen óók een kwalitatieve verwerking door een betrouwbare partij.”

“Wij doen jaarlijks enkele honderden klanttevredenheidsonderzoeken onder de klanten van onze participanten,” vervolgt hij. “Gerelateerd aan eenzelfde aantal geënquêteerden bleek er in 2012 een duidelijke stijging in bestekswerk en keuze voor Dakmerk t.o.v. 2011. En in 2011 was er al een duidelijke stijging te zien ten opzichte van voorgaande jaren. 72% van de projecten was een bestek of een werkomschrijving, in 45% van de projecten was Dakmerk expliciet voorgeschreven. In de overige gevallen, zelfs in de projecten zonder bestek, werd voor een van onze participanten gekozen vanwege de participatie in een kwaliteitsorganisatie, de 10 jaar verzekerde garantie en de controle voor en tijdens het werk.”

Dus de verhalen over de moordende prijsdruk kloppen niet? Kemena: “Natuurlijk is er minder werk, en dat leidt vanzelfsprekend tot prijsdruk. Het is aan het dakdekkerbedrijf zelf om te bepalen hoever hij daarin meegaat. Een kwaliteitsorganisatie als Dakmerk betekent juist in deze moeilijke markt een duidelijke toegevoegde waarde en wij merken dat dit ook als zodanig wordt herkend. De opdrachtgever kent de marktsituatie ook en hij weet dus ook dat de dakdekker die er vandaag is, er morgen niet meer hoeft te zijn. Los van de kwaliteit van werken is er dus vraag naar financiële zekerheid. Die zekerheid bieden wij met ons Waarborgfonds. Met dit Waarborgfonds staan we 10 jaar lang garant voor de daken die door onze participanten zijn aangelegd. Dit is naar mijn mening de beste garantie voor de opdrachtgever: er is ons immers alles aan gelegen dat onze participant de gevraagde kwaliteit levert want anders gaat het ons als kwaliteitsorganisatie geld kosten.”

Gebruiksdaken

Het Waarborgfonds geldt alleen het ‘naakte’ dak, dus van de bouwkundige constructie tot en met de waterdichte laag. De sector is echter duidelijk in ontwikkeling, steeds vaker wordt gekozen voor een gebruiksdak, zoals bestrating, een groenpakket, zonnepanelen, etc. Ook de participanten van Dakmerk zijn hiermee bezig. Hoe wordt hiermee omgegaan?

Kemena: “Inderdaad controleren en garanderen wij uitsluitend het pakket tussen de bouwkundige constructie en de waterdichte laag, daar geven wij onze garantie op af. De gebruiksdaken worden in onze controles wel speciaal uitgelicht. Onze participanten zijn verplicht op te geven wat voor soort gebruiksdak het is en de eventuele samenstelling van het gebruiksdeel. Wij controleren dan of het opgegeven dakpakket, dat normaal gesproken onder onze Waarborggarantie valt, geschikt is voor het gebruiksdeel dat erop wordt aangebracht.”

“Hetgeen er óp de dakbedekking wordt aangebracht controleren en accorderen wij niet want dat is niet onze expertise. Desgewenst kunnen onze participanten dit voor specifieke projecten door bijvoorbeeld BDA laten doen, want die heeft de expertise wel. Wel is het zo dat wij sinds 1 januari jl. onze participanten verplichten het gebruiksdeel aanvullend, dus bovenop de eigen Waarborggarantie, te verzekeren voor het weghalen en weer aanbrengen van het gebruiksdeel bij schadegevallen. Hier kunnen aanzienlijke kosten mee gemoeid zijn en middels deze verplichte ‘aanvullende’ verzekering willen wij de opdrachtgever beschermen tegen deze kosten. Wij hebben als collectieve kwaliteitsorganisatie zeer goede condities en een scherpe premie kunnen bedingen.”

Kemena geeft tenslotte aan vertrouwen te hebben in de toekomst. “Het belang van een echte kwaliteitsorganisatie voor het platte dak is onveranderd groot. Nog steeds, of in deze economisch moeilijke tijd misschien juist meer, wordt er nog veel ‘gebeunhaasd’. Wij staan met onze participanten garant voor gegarandeerde kwaliteit en zekerheid. Dit doen we vanaf nu vanuit een nieuwe, eigen locatie met een nog duidelijker eigen profiel dan voorheen.”