Zoeken

Roofs 2013-03-22 Stichting Dakmeester lanceert uitgebreide daksysteemgarantie

Op 7 februari, tijdens Bouwbeurs 2013, introduceerde de Stichting dakmeester een nieuw kwaliteits- en garantieconcept voor de hellende daken: Daksysteemgarantie Plus.

De bijeenkomst in het Media Plaza van de Jaarbeurs Utrecht werd ingeleid door prof. dr. ir. Chris Geurts van de TU Eindhoven en TNO. Hij gaf aan dat de maatschappij verandert en daarmee ook de eisen die aan het dak worden gesteld. Op het gebied van energiebesparing en alternatieve energiebronnen zijn de nodige ontwikkelingen gaande en de eisen op dit gebied worden steeds verder aangescherpt. De energieprestatie van nieuwe gebouwen is inmiddels opvallend verbeterd. Op de renovatiemarkt is op dit gebied nog veel winst te behalen. Geurts behandelde verschillende oplossingsrichtingen die door onderzoeksinstelingen de laatste jaren zijn ontwikkeld, zoals het concept SlimRenoveren. Daarnaast ging hij in op resultaatgericht werken bij onderhoud en renovatie. Resultaatgericht werken betekent dat de bouwpartijen op een proactieve manier het onderhoud van het gebouw voor hun rekening nemen en daarbij samen met hun opdrachtgever vooraf het gewenste resultaat vaststellen en vervolgens voor langere tijd garanderen. Dit betekent een structurele samenwerking, en dit leidt niet alleen tot duurzame relaties, maar zeker tot een duurzaam betere kwaliteit van gebouwen.

Voorzitter Harry Laumans van Stichting Dakmeester sloot hierop aan toen hij het woord nam om het nieuwe kwaliteitsconcept van de stichting te lanceren. Stichting Dakmeester is een alliantie van producenten en verwerkers die kwalitatief werken bevordert en promoot. Laumans: “Professioneel renoveren houdt in dat de klant wordt ontzorgd. Dat doe je door kwalitatief hoogwaardige producten op een kwalitatief hoogwaardige manier toe te passen. En bij een kwalitatieve verwerking hoort niet alleen vakmanschap, maar ook bijvoorbeeld een klantvriendelijke houding.”

Daksysteemgarantie Plus

Bij Stichting Dakmeester zijn de producenten van A-merken aangesloten en de dakdekkerbedrijven zijn KOMO en VCA gecertificeerd. Bovendien hebben de leden een sterke focus op opleiding, op het gebied van o.a. luchtdicht bouwen, bouwfysica, zonne-energie en (de producenten) productontwikkeling. De bedrijven bieden op hun projecten een 15-jarige Daksysteemgarantie, die wordt geborgd door de inspecties van IKOB BKB.

Dit concept is nu uitgebreid naar de Daksysteemgarantie Plus. Dit houdt o.a. in dat IKOB BKB de kwaliteit van alle projecten die door de aangesloten bedrijven worden uitgevoerd bewaakt. Dit gebeurt voor een belangrijk deel digitaal: de leden verplichten zich foto’s te maken van alle knooppunten en het dossier dat op deze manier ontstaat digitaal toe te sturen naar de inspecteur van IKOB BKB. In het dossier worden ook o.a. de noodzakelijke berekeningen voor verankering opgenomen en het inspectieformulier van IKOB BKB. Het dossier wordt na oplevering ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever die daardoor te allen tijde inzicht heeft in de staat van het dak.

Om dit concept te ondersteunen heeft de stichting een kwaliteitshandboek ontwikkeld, de Dakatlas. Hierin staan de meest uiteenlopende details beschreven, gerelateerd aan de actuele regelgeving. Het handboek is alleen beschikbaar voor de leden van Stichting Dakmeester. Laumans overhandigde het eerste exemplaar aan directeur Lodewijk Niemöller van Stichting KOMO. Niemöller ging vervolgens in zijn presentatie nader in op de organisatie van het kwaliteitskeurmerk en benadrukte dat de vraag naar zekerheid in deze tijd groeit, en daarmee ook het belang van een kwaliteitsorganisatie als KOMO. Met de Daksysteemgarantie Plus komt de Stichting Dakmeester tegemoet aan de vraag naar kwaliteit.