Zoeken

Roofs 2013-03-24 Fraai pannendak voor nieuwe kerk

De nieuw gebouwde kerk van de Hersteld Hervormde Gemeente in het Zeeuwse Ouddorp is met recht een blikvanger te noemen. Het opvallende dak is al van grote afstand te zien maar biedt ook van dichtbij een fraaie aanblik. Karsten Konrad, directeur van het verantwoordelijke dakdekkerbedrijf Konrad Roof Technology uit Wognum vertelt trots te zijn op dit werk.

De realisatie van de nieuwe kerk, de Eben-Haëzerkerk, is het gevolg van het opgaan van de Hervormde Gemeente in de protestantse kerk, in 2004. Hier kwam verzet tegen en een deel van de Hervormde Gemeente ging verder als zelfstandige gemeente binnen de Hersteld Hervormde Kerk. Deze gemeente had een nieuw kerkgebouw nodig. Het pand in het hart van Ouddorp biedt plaats aan meer dan 1000 mensen en in de directe omgeving zijn parkeerplaatsen aangelegd voor ruim 100 auto’s. Opvallend is dat de bouw deels werd uitgevoerd door vrijwilligers, veelal bestaande uit gepensioneerde bouwers.

Ontwerp

Het kerkgebouw is ontworpen door architectenbureau Born uit Middelharnis, een architectenbureau dat in het recente verleden al ruime ervaring heeft opgebouwd met ontwerpen voor diverse kerkgebouwen. Aan het ontwerp ligt een aantal uitgangspunten ten grondslag. In de eerste plaats is er naar gestreefd om een kerkgebouw te ontwerpen dat past en aansluit bij het naastgelegen verenigingsgebouw Eben-Haëzer. Daarnaast was een duidelijke herkenbaarheid van het gebouw gewenst. Het dak is hier een belangrijk element in: het kerkdak is, hoewel modern uitgevoerd met een strakke dakpan en een zinken toren, duidelijk herkenbaar als kerkdak.

Het ontwerp voorziet in vier dakvlakken met een relatief steile dakhelling en een relatief grote hoogte (18 m). De daken bestaan uit prefab kappen van Unilin en zijn bedekt met een nieuwe, platte dakpan van fabrikant Eternit, de Domino. Het geheel is afgewerkt met een opvallende torenspits (10 m) die is vervaardigd uit zink.

Uitvoering

Het pand werd gerealiseerd door Bouwcombinatie Preekhil, bestaande uit de aannemersbedrijven Van Koppen bv, Van der Klooster bv en Van der Linde vof. De dakwerkzaamheden vonden zoals gezegd plaats onder verantwoordelijkheid van Konrad Roof Technology uit Wognum. Het aanbrengen van de dakpannen had enkele aandachtspunten, waaronder het veilig werken. Konrad vertelt over de diverse bijzonderheden.

“Met de toepassing van deze dakpan wordt een bijzonder esthetisch effect bereikt. Het gaat hier om een keramische dakpan met de uitstraling van een leipan, of eigenlijk die van een dominosteen. Dit ziet er heel strak uit op het dak en daarom mocht de uitstraling niet worden verstoord. In dit opzicht is de toepassing van de hoekkepers fraai te noemen, omdat ze goed aansluiten bij de uitstraling van het dakvlak. Hetzelfde geldt voor de ventilatiepannen. Omdat het een geïsoleerde dakconstructie betreft was de toepassing van ventilatiepannen onontkoombaar. Maar de ventilatiepannen zijn zodanig in het dakvlak toegepast dat ze in het totaalbeeld vrijwel niet opvallen.” Vanwege de hoogte van ruim 20 m en de locatie in een gebied met hoge windbelasting was bovendien de verankering van de dakpannen een bijzonder aandachtspunt. De verankering is volgens Konrad volgens de geldende normering dambordsgewijs uitgevoerd.

Een dergelijk dak is ook lastig op een veilige manier uit te voeren. De geïsoleerde dakelementen werden prefab geplaatst. Rond het pand zijn vervolgens steigers opgesteld. Vanaf deze steigers was een groot deel van de dakpannen te leggen. Het overige gedeelte kon worden uitgevoerd met behulp van de hoogwerker en, op de plekken waar dit verantwoord was, een lijnsysteem dat aan de steiger was bevestigd. Wat betreft de onderhoudsfase verwacht Konrad dat het dak zeker twintig jaar onderhoudsvrij zal blijven. Konrad: “Wij hebben alle dakpannen conform de regelgeving uitgevoerd en verwachten dan ook geen problemen op het dak. Wanneer onverhoopt toch een dakpan losraakt of kapot gaat, dan moet dit worden hersteld met behulp van een hoogwerker.”

Bovenop het dak is een zinken, prefab gefabriceerde torenspits met een hoogte van 10 m aangebracht. De totale hoogte van het kerkdak komt daarmee op bijna 31 m. De torenspits is op het maaiveld vervaardigd door de hoofdaannemer, en vervolgens met behulp van een kraan bovenop het dak geplaatst.

Het dak was voor Konrad Roof Technology een bijzondere klus. Inmiddels zijn de dakwerkzaamheden afgerond en wordt de binnenkant afgewerkt. Het resultaat mag er zijn, met deze kerk is Ouddorp een markant gebouw rijker.

Nieuwbouw Eben-Haëzerkerk te Ouddorp

Opdrachtgever: Hersteld Hervormde Gemeente te Ouddorp

Ontwerp: Architectenbureau Born bv BNA te Middelharnis

Hoofdaannemer: Bouwcombinatie Preekhil

Dakdekker: Konrad Roof Technology te Wognum