Zoeken

Roofs 2013-04-31 BMWT-keur voor opbouwliften, ladderliften en kranen

De kraan is een essentieel onderdeel van een dakdekkerbedrijf. Het is daarom van het grootste belang dat deze deugdelijk en veilig inzetbaar is. Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit is de werkgever verplicht om het materieel regelmatig te laten keuren. Het BWMT-Keur is een waarborg dat de machines veilig zijn in te zetten. Een uiteenzetting.

Michael Schijns, directeur van Schijns Dakbedekkingen uit Voerendaal, is even kort als helder in zijn mening. Zonder veilig materieel kan zijn dakdekkerbedrijf niet bestaan. De TS17-24 kraan van Klaas van het bedrijf wordt bijna dagelijks ingezet. Zowel voor dakwerkzaamheden als bij het plaatsen van zonnepanelen van een partnerbedrijf of door inhuur van derden. “Goederen moeten veilig op hoogte worden gebracht zonder gevaar voor de mensen en de werkomgeving. Werken met goedgekeurde gereedschappen is dus eenvoudigweg een noodzaak.”

BMWT

Vlutters Verticaal Transport Nederland is de leverancier van de Amak-kraan en levert ook o.a. Geda en Klaas opbouw- en ladderliften. “Het periodiek keuren van hef- en hijsmaterieel is wettelijk verplicht,” legt Martijn Vlaanderen van Vlutters Verticaal Transport Nederland uit Waardenburg uit. Het bedrijf is een van de partijen die de BMWT-Keur uitvoeren. “De keuring dient te geschieden door een erkend of ter zake kundig persoon of organisatie. Het BMWT-Keur kent beslist voordelen boven een algemene keuring. Het past tevens naadloos binnen VCA-certficatie.”

De Vereniging BMWT is een brancheorganisatie van importeurs of fabrikanten van Bouwmachines, Magazijninrichtingen, Wegenbouwmachines en Transportmaterieel. Het BMWT-Keur is gericht op het keuren van werkmaterieel, waarvoor een groot aantal keurbedrijven is gecertificeerd. Om de kwaliteit van de keuringen te bewaken, beoordeelt TÜV Rheinland Nederland bv periodiek de keurende bedrijven. Daarnaast controleert een onafhankelijke organisatie met objectieve steekproeven de uitgevoerde keuringen.

Vergeleken met een algemene veiligheidskeuring biedt de BMWT-keuring volgens Vlaanderen dan ook een grotere mate van onpartijdigheid. Dit wordt gewaarborgd door de onafhankelijke steekproeven die genomen kunnen worden. Daarnaast kent het BMWT-lidbedrijf zijn materieel door en door en weet hij dus op welke specifieke aandachtspunten gelet moet worden om de veilige inzet te garanderen.

Keuring

Tijdens de keuring volgens het BMWT-Keur loopt de erkende keurmeester de ladderlift, opbouwlift of kraan nauwkeurig na. Het inspectieformulier telt tientallen kritische punten waarmee de gehele werking en constructie van de lift of kraan aan de orde komt. Veel bedrijven laten de keuring daarom samenvallen met een periodieke onderhoudsbeurt.

“Ik kan me voorstellen dat onder de huidige economische omstandigheden collega-bedrijven extra kritisch naar hun kosten kijken en daarom wellicht afzien van een keuring,” stelt Michael Schijns tot slot. “De kosten van een boete liggen echter vele malen hoger en leiden meestal ook tot het stilleggen van het bedrijf. Om over de gevolgen van een eventueel bedrijfsongeval door de inzet van ongekeurd materieel nog maar te zwijgen. In dat geval hoop je dat het slechts om materiële schade zal gaan.”

Vlutters Verticaal Transport Nederland wil zich profileren als one-stop-shop voor de dakdekker en biedt dus ook het BMWT-Keur aan. Het bedrijf benadrukt dat het economisch voordelig is meerdere eenheden gelijktijdig te laten keuren.

Met het plakken van de BMWT-Keur sticker geeft de keurmeester aan dat het materieel aan alle eisen voldoet en veilig kan worden ingezet.