Zoeken

Roofs 2013-08-03 30 jaar vakbladen in de dakenbranche

“Met dit nummer verschijnt in Nederland voor het eerst een vakblad dat zijn inhoud speciaal en uitsluitend aan het onderwerp ‘dak’ zal wijden. Meer dan dertig jaren van stormachtige ontwikkelingen in de geschiedenis van het naoorlogse bouwen moesten eerst verlopen voordat het onderwerp dak zijn permanent publicatieve aandacht kreeg. En wat is er in die tijd niet allemaal gebeurd?”

Zo introduceerde prof. dr. ing. F.C.A. Haferland in september 1983 de eerste editie van het eerste vakblad voor de dakenbranche DIM (Dak Informatie Magazine) - deze maand dus dertig jaar geleden. En opnieuw kunnen we ons de vraag stellen: wat is er in die tijd niet allemaal gebeurd? Dertig jaar geleden was de VHS videorecorder het nieuwste van het nieuwste. Als je wilde rondlopen tijdens het telefoneren had je een lang snoer nodig. De ontwikkelingen op het dak zijn van eenzelfde orde.

Het principe van het dakenvak is in die periode natuurlijk hetzelfde gebleven (een dak moet waterdicht zijn) maar voor het overige verschilt het vak hemelsbreed met dertig jaar geleden. Het dak is steeds meer ontdekt als de plek waar de oplossing kan worden gevonden voor tal van maatschappelijke vraagstukken. Net als in andere branches gaan de ontwikkelingen steeds sneller en we staan volgens mij aan de vooravond van een grote ontwikkelingsslag. Over dertig jaar zal men óók terugkijken en bijna niet geloven wat er allemaal is veranderd.

Ontwikkelingen komen op gang door informatie-uitwisseling. Ik ben ervan overtuigd dat als ik destijds DIM niet had opgericht, de ontwikkelingen veel minder snel zouden zijn gegaan. Al weet ik zeker dat als ik het niet had gedaan, er wel een ander in dat gat was gesprongen. De tijd was rijp. DIM werd, mede door de inspanningen van toenmalig hoofdredacteur Luud du Puy, al snel een begrip in de markt. Nadat ik het blad in 1988 had verkocht aan uitgeverij Keesing ging het met DIM echter snel bergafwaarts. Op verzoek van de markt heb ik toen de bladen Roofing Holland en Dakhelling opgericht, die in 1998 samengingen in Roofs. Het succes van het vakblad had navolging en inmiddels is er een veelvoud aan vakbladen voor de dakenbranche op de markt. Roofs is echter nog steeds een begrip in de markt en, naar mijn bescheiden mening, toonaangevend.

In 1983 stond in het voorwoord: “Een vaktijdschrift als informatie- en communicatiemiddel voor uitvoerende dakdekkerbedrijven en materiaaltoeleveranciers alsmede voor ontwerpers en opdrachtgevers kan in dit verband een niet te onderschatten positieve invloed op een goede gang van zaken hebben. Het kan over nieuwe ontwikkelingen informeren en voor verkeerde ontwikkelingen waarschuwen, het kan daarmee ook een stuk opleiding of bijscholing bieden en schade in het vak voorkomen.”

Ik ben er trots op te kunnen zeggen dat ons vakblad deze rol in de loop der tijd op een goede manier heeft kunnen vervullen - en dat het dat, sinds 2010 onder leiding van mijn kinderen Vincent en Palmyra, nog steeds doet. Veel informatie wordt tegenwoordig via het internet uitgewisseld (wij doen dat ook, via Dakweb.nl) - maar ik ben ervan overtuigd dat de behoefte aan een minder vluchtig medium zal blijven.

Zoals het hoort in een jubileumeditie wordt er in dit nummer met de markt teruggekeken, veelal met mensen die erbij waren toen de eerste DIM het licht zag. Want wat er ook allemaal mag veranderen, het belang van goede relaties staat buiten kijf. Maar er wordt niet teveel teruggekeken. De bouw bevindt zich momenteel op een dieptepunt en hoewel het belangrijk is van het verleden te leren, is het nog belangrijker vooruit te kijken. Zoals ik al zei staat ons nog wel het nodige aan ontwikkelingen te wachten want het dak zal een steeds belangrijker onderdeel van de bouw worden. Juist in deze tijd is samenwerking en eensgezindheid van levensbelang. Om de belangen van de branche goed te kunnen vertegenwoordigen, en om een sterk geluid richting Den Haag te kunnen laten horen, zou het goed zijn als de brancheverenigingen voor het platte en het hellende dak zich samenvoegen.

Ik wens iedereen veel succes, zodat we bij het volgende jubileum met recht kunnen zeggen dat er veel ten goede is veranderd.

Dirk Lindeman