Zoeken

Roofs 2013-08-22 Kijk op EPDM

Hoewel het materiaal al sinds de jaren ’60 op het dak wordt toegepast, was EPDM in 1983 nog een relatief onbekend dakbedekkingsmateriaal. Het marktaandeel is sindsdien aanzienlijk toegenomen.

Kantelpunt in de ontwikkeling van EPDM op de Nederlandse dakenmarkt is de oprichting van VESP in 1995. VESP staat voor Verenigde EPDM Systeem Producenten en houdt zich bezig met een gezamenlijke ontwikkeling en promotie van EPDM als dakbedekkingsmateriaal. De oprichting volgde op het congres ‘Kijk op EPDM’, op 31 maart 1995 in het Antwerpse Sofitel. Dit congres werd mede georganiseerd door uitgever Dirk Lindeman. Een andere drijvende kracht achter het congres was Pieter van Beek. Van Beek is bij Hertel begonnen met de verkoop van EPDM membranen; sinds 1987 was hij werkzaam bij Phoenix (het huidige PDT). Na zijn pensionering, begin dit jaar, richtte hij PDT Consultancy op, waarmee hij binnen Carlisle als adviseur betrokken blijft bij de ontwikkelingen.

Congres

“Het congres was een gezamenlijk initiatief van de producenten van EPDM die op de Beneluxmarkt actief waren en had tot doel de markt te informeren over de eigenschappen en mogelijkheden van EPDM,” vertelt Van Beek. “In die tijd was de kennis over het materiaal gebrekkig en dat leidde tot technische problemen. Men realiseerde zich bijvoorbeeld onvoldoende dat de ene EPDM de andere niet was. Mede door deze problemen deden in de markt een heleboel indianenverhalen de ronde. Om nu deze verhalen te ontkrachten werd besloten de krachten te bundelen en het materiaal d.m.v. een congres te positioneren.”

“Het congres was een succes, het werd goed bezocht en goed gewaardeerd. Er bleek ook behoefte aan een organisatie voor de belangenbehartiging van EPDM. Besloten werd dan ook de krachten te bundelen en zodoende kosten voor wetenschappelijk onderzoek naar, en promotie van EPDM gezamenlijk te dragen. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek naar de levensduur en de milieueffecten van EPDM dat in 2005 is uitgevoerd door het Duitse kunststof centrum SKZ uit Würzburg. Aan de hand van onderzoek naar reeds aangelegde daken is hiermee vastgesteld dat EPDM een levensduur van minimaal 40 jaar heeft. Ook zijn leden van VESP actief betrokken bij de ontwikkelingen via de respectievelijke Colleges van Deskundigen.”

Groeiend marktaandeel

Het aandeel EPDM op de dakenmarkt is volgens de BDA Dakmeter inmiddels gegroeid naar een aandeel van 18,2% in 2012 (t.o.v. 7,3% in 2004). De huidige voorzitter van VESP Edwin van Dijk stelt dat deze opvallende groei een gevolg is van een aantal factoren. “Ten eerste is er in de loop der jaren veel productontwikkeling geweest, waardoor er een uitgebreid aanbod van EPDM daksystemen is. Verder is er veel innovatie geweest op gebied van materialen, waardoor er een zeer gevarieerd aanbod is van verschillende EPDM dakbanen en membranen. Maar ook op het gebied van accessoires en systemen: denk aan mechanische bevestigingssystemen, thermische lasbanen en lijmproducten die in de loop der jaren sterk verbeterd en ontwikkeld zijn.”

De onderscheidende kenmerken van het materiaal zijn steeds beter bekend geraakt, o.a. via publicaties in de vakbladen. Omdat het materiaal eenlaags is toe te passen betekent het veelal een besparing op arbeid, wat een compensatie betekent op de materiaalkosten. Dit is volgens Van Dijk voor velen in de loop der jaren een belangrijk argument geweest om voor EPDM te kiezen. “Natuurlijk heeft ook de regelgeving gezorgd voor een belangrijke impuls aan de markt voor EPDM. Denk daarbij met name aan de invoering van NEN 6050 (voor het brandveilig werken aan daken) in 2009 en de invoering van de tilnorm in 2011. Dit zijn allemaal onderwerpen waar EPDM zich in onderscheidt. “

Door gezamenlijk te opereren hebben de respectievelijke leden groei kunnen realiseren zonder dat dit ten koste ging van de andere partners. In de huidige markt realiseert EPDM nog steeds groei, die vanzelfsprekend voornamelijk in de renovatiemarkt wordt gerealiseerd. Van Dijk: “Momenteel investeren de respectievelijke EPDM fabrikanten aanzienlijk in hun capaciteit en efficiëntie. Onze verwachting is dat als de markt straks weer aantrekt de vraag naar EPDM explosief zal stijgen. Zodra dat gebeurt, zullen wij er klaar voor zijn.”