Zoeken

Roofs 2013-08-24 De rol van de dakgroothandels

DIM, en later Roofs, heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de dak-groothandel. De samenwerking tussen het vakblad en John Kelders, oprichter van Kelders Dakmaterialen, stond aan de wieg van de ontwikkeling die zou leiden tot de centrale rol die de dakgroothandel tegenwoordig speelt.

Jos de Nijs, algemeen directeur van Royal Roofing Materials B.V., waar Kelders Dakmaterialen tegenwoordig onder valt, vertelt over de oprichting van de dakgroothandel. “John Kelders was een opvallende figuur. Hij was werkzaam als dakdekker in het bedrijf van zijn vader maar besloot in 1982 de verkoop in te gaan. Ons land telde toen zeven fabrikanten, maar geen daarvan wilde met hem in zee omdat destijds de verkoop en distributie grotendeels door de fabrikanten zelf al was ingevuld. John Kelders besloot daarop dakbedekkingmaterialen uit Italië te importeren. Hiermee introduceerde hij de Royal APP op de Nederlandse markt. Met deze stap nam hij het als importeur op tegen de gevestigde orde in de dakenbranche. Hij had zijn strategie op meerdere pijlers gebaseerd. Hij was medeoprichter van de inkoopcombinatie VEGRIDAK. Ook wist hij een gunstige prijs te bewerkstelligen door handig gebruik te maken van de koers van de Italiaanse Lire.”

“En, last but not least, hij koos voor DIM en het latere Roofs om zijn nieuws wereldkundig te maken. Wanneer John Kelders bedrijfsmatig iets te melden had, deed hij dit uitsluitend via DIM. Ook was dit het enige blad waar hij in adverteerde. DIM was in eerste instantie het enige vakblad voor de dakenbranche - en het werd dan ook door de hele markt nauwlettend in de gaten gehouden - maar ook toen er meerdere bladen op de markt verschenen, bleef hij het blad trouw. John Kelders was in de loop der tijd vaak onderwerp van gesprek in de markt, mede omdat hij regelmatig via het vakblad van zich deed spreken. Maar hij had ook andere manieren om onder de aandacht te komen, zoals de maandkalender die hij elke maand naar zijn relaties stuurde, waar telkens een opvallende foto op stond afgebeeld. Ook was Kelders Dakmaterialen destijds de eerste dakgroothandel die een catalogus verspreidde en tijdens vakbeurzen had het bedrijf altijd wel iets bijzonders. Niet alleen de pr was goed, ook de productkwaliteit en service werd steeds verder verbeterd.”

“Dit alles zorgde ervoor dat Kelders het succesvol opnam tegen de gevestigde orde en dat hij Kelders Dakmaterialen kon uitbouwen tot een succesvolle onderneming. Het succes kreeg navolging want al snel werden er andere dakgroothandels actief. John Kelders was altijd vooruitstrevend en volgde zijn eigen koers en dat zorgde ervoor dat hij, toen hij in 1998 om gezondheidsredenen terugtrad, een gezonde en sterke onderneming achterliet.”

Sinds 1996 is Kelders Dakmaterialen onderdeel van de CRH-groep, een internationaal samenwerkingsverband van groothandelsbedrijven dat onder meer is gespecialiseerd in de toelevering van dakmaterialen aan de bouw. Jos de Nijs volgde begin 1998 John Kelders op. Vervolgens is het bedrijf, mede door een aantal overnames, verder uitgebouwd naar de toonaangevende dakgroothandel die het bedrijf tegenwoordig is.

Wereld van verschil

Als je kijkt naar de positie die de dakgroothandels dertig jaar geleden in de dakenbranche innamen en vandaag, dan is dat een wereld van verschil. “De dakgroothandels hebben de logistieke functie vrijwel volledig van de fabrikanten overgenomen,” aldus De Nijs. “Feitelijk functioneert de dakgroothandel tegenwoordig als fabrikant/leverancier, in kwalitatief opzicht doen ze niet onder voor de fabrikanten. Daar komt bij dat ze voor het grootste deel de voorraadfunctie van de dakdekkerbedrijven hebben overgenomen. De dakgroothandel vervult bovendien een belangrijke rol door de kredietfaciliteiten die het haar klanten biedt, in deze tijd niet onbelangrijk.”

In de loop der tijd hebben de diverse groothandels dan ook een centrale rol gespeeld in de diverse ontwikkelingen. De Nijs: “Denk bijvoorbeeld aan de rol die de groothandels spelen in de productontwikkeling en de regelgeving. In 2006 hebben wij bijvoorbeeld onze klanten al in een vroeg stadium geïnformeerd over de ontwikkelingen rond NEN 6050 met een bijeenkomst in het stadion Galgenwaard in Utrecht. In 2011 werd een hele reeks bijeenkomsten georganiseerd voor veilig werken op hoogte, n.a.v. de lancering van het Royal veiligheidsconcept. De dakgroothandel speelt anno 2013 een centrale rol bij de ontwikkelingen op het gebied van productontwikkeling, regelgeving en innovatie omdat de groothandel veelal fungeert als intermediair tussen de dakdekker en de fabrikant, vaak in een adviserende rol.”

Vijfde gevel

Het dak is inmiddels breed ontdekt als vijfde gevel en de kennis over wat er zoal mogelijk is op het dak raakt steeds meer verspreid. Dat is een gunstige ontwikkeling waar de vakbladen volgens De Nijs een belangrijke rol in hebben gespeeld. “Wat interesseerde 30 jaar geleden de opdrachtgever nou wat er op het dak kwam en hoe het werd aangebracht? Zijn voornaamste zorg was dat het niet teveel mocht kosten. Dat is tegenwoordig wel anders. Het dak wordt duidelijk gezien als een plek waar een oplossing kan worden gevonden voor tal van maatschappelijke vraagstukken, denk aan zonne-energie, daktuinen en meervoudig dakgebruik. Het vakmanschap is sindsdien aanmerkelijk gestegen en de dakdekker wordt nu meer erkend als vakman.”

Hoe ziet De Nijs de toekomst van de vakbladen? “De dakenbranche is wat betreft de digitale mogelijkheden terughoudend. De behoefte aan een papieren medium voor de informatie-uitwisseling blijft onverminderd groot. Het nog steeds groeiende aanbod aan vakbladen voor de dakenbranche bewijst dat. Ik denk overigens niet dat het groeiende aantal titels tot een overkill leidt: de behoefte aan informatie is groot, en zeker nu het aantal bijeenkomsten in de branche drastisch is teruggelopen, zijn en blijven de vakbladen een belangrijke bron van informatie.”