Zoeken

Roofs 2013-08-36 Veiligheidshaak voor kortdurende werkzaamheden op het platte dak

Dakdekkerbedrijven lopen vaak tegen het probleem aan dat het aanbrengen van valbeveiliging in geen verhouding staat tot de werkzaamheden die op het dak moeten worden uitgevoerd. Om in deze gevallen toch beveiligd te zijn, is de ‘Dakhaak’ ontwikkeld, een aluminium hoek die men achterom de dakrand haakt.

Peter van Leeuwen heeft voor voorkomende situaties een veiligheidsvoorziening ontwikkeld die eenvoudig naar het dak is te transporteren en vervolgens veilig aan de dakrand is te bevestigen. Van Leeuwen: “Veel dakdekkers staan voor een dilemma wanneer ze kleine onderhoudswerkzaamheden moeten uitvoeren op een dak, hoger dan 2,5 meter, waar geen veiligheidsvoorzieningen zijn aangebracht. Volgens de wetgever mag alleen worden gewerkt in een veilige werkomgeving en moeten er eerst (collectieve) veiligheidsvoorzieningen worden aangebracht. Probleem daarbij is dat dit in veel gevallen niet wenselijk is, zowel uit economisch oogpunt als uit het oogpunt van veiligheid.”

“Het plaatsen van een hekwerk staat in geen verhouding tot bijvoorbeeld het schoonmaken van een hwa: het is dikwijls gevaarlijker om de veiligheidsvoorzieningen naar het dakvlak te verplaatsen dan om de hwa zonder veiligheidsvoorzieningen schoon te maken. Dat laatste is echter volgens de wet niet toegestaan. Hoe dan in deze situaties te handelen? Dit was aanleiding voor de ontwikkeling van de Dakhaak.”

Van Leeuwen wilde voor de eigen werken een voorziening ontwikkelen waarmee veilig gewerkt zou kunnen worden. Toen op enig moment een prototype voorhanden was, werd het duidelijk dat deze oplossing voor de gehele platte dakenbranche een uitkomst zou kunnen zijn. Nu de voorziening is uitontwikkeld en ook de testen en certificering rond zijn, kan de voorziening worden vermarkt. Van Leeuwen heeft hiervoor een nieuwe bv opgericht, Drico Safety in Vlaardingen. Dit bedrijf zal in de toekomst fungeren als leverancier van meer veiligheidsartikelen, waarbij de toepasbaarheid in de praktijk de belangrijkste focus is. In samenwerking met diverse partners zal het de betreffende producten in de markt gaan zetten.

Dakhaak

Het idee van de Dakhaak is verrassend eenvoudig. De vinding betreft een aluminium staaf met een lengte van ruim 2,7 m en een haak van ruim 35 cm, een stang om de haak te kunnen plaatsen en wegnemen en een veiligheidsoog.

De Dakhaak heeft direct de volgende kenmerkende eigenschappen.

  • Er is gekozen voor gecoat aluminium zodat de dakhaak licht en sterk is. Hij weegt slechts 12 kg. en oxideert niet.
  • De voorziening is dus eenvoudig door één persoon naar het dak te verplaatsen.
  • De voorziening is gebalanceerd zodat hij middels de handgreep met één hand te dragen is.
  • De voorziening is vanuit de veilige zone over de dakrand te plaatsen en tevens weer weg te nemen.
  • Wanneer men zich aan de haak zekert, kan men aan de andere kant van het dakvlak de werkzaamheden veilig uitvoeren.

De bedieningsstang op de balk is bewust schuin geplaatst. Om de dakhaak naar de dakrand toe te schuiven, moet men deze een kwart slag draaien (hierna kan men de haak horizontaal over de dakrand schuiven). Wanneer de Dakhaak op de juiste manier om de dakrand zit gehaakt, staat het oog naar boven en kan men zich hieraan aanlijnen. Zodoende aangelijnd kan men aan de andere kant van het dakvlak de kortdurende werkzaamheden verrichten.

Om de haak weer naar binnen te halen, moet men de bedieningsstang weer opzij drukken, dan komt de haak weer horizontaal te liggen. Dit betekent dus dat de persoon die de Dakhaak plaatst of weer verwijdert niet alleen op 2 m afstand van de dakrand blijft, maar ook als extra zekerheid laag bij het dakvlak blijft.

Wanneer de haak is geplaatst, kan men aan weerszijden in een hoek van 30° de werkzaamheden verrichten. Het is van belang de lijn zodanig af te stellen dat men niet over de dakrand kan vallen. De dakhaak is echter ook als een Klasse B1 verplaatsbaar ankerpunt volgens de momenteel geldende NEN 795 getest door Satra en als zodanig goedgekeurd en gecertificeerd.

Veilig werken

Peter van Leeuwen licht het systeem toe: “Vanzelfsprekend geldt dat op het dak de voorkeur uitgaat naar een collectieve valbeveiliging. Maar dat is lang niet altijd mogelijk. Voordat de dakdekkers het dak opgaan, dienen zij de veiligheidssituatie in kaart te brengen aan de hand van een checklist. Als ook permanente lijnsystemen of ankerpunten ontbreken, bekijken we of de Dakhaak inzetbaar is. De haak is lang niet in alle situaties toe te passen. Maar in veel situaties, waar anders eigenlijk geen goede oplossing voorhanden is, betekent dit een goede en eenvoudige oplossing. Deze voorziening betekent dus een aanzienlijke verbetering van de veiligheidssituatie op het platte dak.”

“Dakdekkers komen vaak op daken waar helemaal geen voorzieningen zijn getroffen. Voor kortstondig onderhoud ga je niet een heel hekwerk op het dak plaatsen. De logistiek voor het aanbrengen van permanente voorzieningen zal vaak onveiliger zijn dan handelingen op het dak op dat moment. Om dit probleem op te lossen is deze oplossing ontwikkeld. Wij zijn ervan overtuigd dat het toepassen van de Dakhaak in veel voorkomende gevallen een veilige en economisch haalbare oplossing is.”