Zoeken

Roofs 2013-09-28 Polygum manifesteert zich krachtig op de Nederlandse markt

Polygum dakbedekkingssytemen is een begrip in de dakenbranche. Het is een concept dat het Belgische Atab al vele jaren op de markt brengt in meer dan 60 landen.

Het bedrijf is tevens producent van isolatie (IKO Enertherm) en behoort sinds 2000 tot de IKO groep. Polygum is overigens al 30 jaar met haar dakdichtingsystemen voor platte daken aanwezig op de Nederlandse markt. Het betreft een totaalconcept waarin duurzame daksystemen met een compleet service- en garantiepakket centraal staat. Het aanbieden van een dergelijk concept ten behoeve van opdrachtgevers, woningbouwverenigingen en architecten vereist een organisatie die dicht bij de markt staat. Projectmanager Eric Pelsers, verantwoordelijk voor de Nederlandse markt, vertelt over de strategie van het bedrijf: “De doelstelling en missie van Atab is energiezuinige en ecologisch verantwoorde dakproducten- en systemen te ontwikkelen.”

Ecologie

Polygum Verkoopkantoor Nederland wil zich in het productassortiment met name onderscheiden op het gebied van milieuvriendelijkheid. “Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan een meer ecologische manier van bouwen,” aldus Pelsers. “Wij hebben in ons assortiment dan ook producten die een bijdrage leveren aan meer energiezuinigheid, een verbeterde luchtkwaliteit en, door gebruik van gerecycled materiaal, minder gebruik van grondstoffen. Sleutelwoorden in deze aanpak zijn: roof engineering, All-In garantie, duurzaamheid en ecologie.”

“Zo ontwikkelde Atab in de jaren ’90 al de brandwerende dakbaan Polygum prevENt, een dakbaan die voldoet aan de vier Europese brandnormen Broof (t1-t4), geen andere dakbaan voldoet tot heden toe hieraan. Met de dampdrukverdelende toplaag Quadra werd een éénlaags renovatiesysteem op de markt gezet. Dit gepatenteerde dampdrukverdelend ruitdesign werd ook in het zelfklevend gamma dakrollen ingezet. Dit design heeft zich in de markt bewezen vanwege de optimale hechting van de noppen en de zekerheid dat de dampdrukverdeling behouden blijft.”

“Tijdens het 100-jarig bestaan van de fabrikant in 2011 werd de ecologische dakbaan Carrara geïntroduceerd. Deze combineert verschillende technologieën: het is een dakbaan die met groene energie wordt geproduceerd uit deels gerecyclede materialen. De witte minerale Carrara afwerking heeft een koelend effect waardoor de daktemperatuur minstens 30°C lager is dan bij een zwart dak. Het mineraal wordt eveneens geïmpregneerd met titaniumdioxide en andere additieven, dit is de gepatenteerde ‘Air Care Technologie’, waardoor de dakbedekking luchtzuiverend en zelfreinigend is. Door constante controle volgens de genormaliseerde ISO 22197-1 resulteert dit in een reductie van de broeikasgassen.”

Verkoopkantoor

De logistieke- en verkoopondersteuning voor de Nederlandse markt valt onder verantwoordelijkheid van Canam Sales bv, Polygum Verkoopkantoor Nederland te Son. Het verkoopkantoor opereert landelijk en heeft een ruime voorraad isolatiematerialen, daktoebehoren en natuurlijk het volledige assortiment Polygum dakrollen. Dit verkoopkantoor verzorgt de bevoorrading van de Polygum Erkenningshouders.

Pelsers: “Onze medewerkers begrijpen als geen ander de veeleisende en punctuele aanpak van de Nederlandse belanghebbende partijen in het bouwproces. Ze zijn technisch onderlegd, project- en servicegericht, werken op basis van projectadvies. De bestekken, zowel in nieuwbouw als renovatie, worden aangeleverd in STABU-bestekformaat. In de renovatiesfeer worden de daken vooraf volledig gescreend en op basis hiervan wordt een ‘op maat’ advies aangeleverd. De projecten in uitvoering worden opgevolgd, schriftelijk gerapporteerd en indien gewenst wonen zij tevens bouwvergaderingen bij. Antwerpen is vlakbij, vandaar dat vele Nederlandse opdrachtgevers en architecten ons DAK – INFO Training Center inmiddels voor theoretische en praktijkgerichte opleidingen bezocht hebben. Wij hechten veel belang aan deze dialoog, omdat ook wij hier veel van leren.”

Erkenningshouders

Pelsers: “De Erkenningshouders, of in het specifiek voor hen gecreëerd kwaliteitslabel de ‘Polygum Certified Contractors’, vervullen  een sleutelfunctie in de projectbenadering van de Nederlandse markt. Deze exclusieve groep dakdekkers werd geselecteerd op basis van criteria zoals financiële slagkracht, theoretische en praktische vakkennis en –kunde, reputatie van het bedrijf, etc. Enkel de Erkenningshouders kunnen de All-in verzekerde dakgarantie in een door alle partijen ondertekend certifcaat uitreiken. De Erkenningscommissie waakt er continu en stevig over dat deze bedrijven de kwaliteitsmissie respecteren, en meer nog, hun bijdrage ertoe doen. Een systematiek van o.a. externe controles door vakconsultants draagt hiertoe bij, evenals de jaarlijkse procedure van herbevestiging van het Erkenningshouderschap.”

Seminar Duurzaam bouwen

Op 28 november is een seminar gepland met als thema ‘Duurzaam bouwen volgens de Europese richtlijnen 2020’. De producten en systemen van Atab zijn ontwikkeld met deze richtlijnen voor ogen - en gaan zelfs verder. Onderwerpen als het verminderen van broeikasgassen, energieverbruik, fijnstof, ecologische voetafdruk, etc. worden hier heel concreet besproken. Dit seminar wordt in het PSV stadion te Eindhoven georganiseerd en uiteraard bent u hier meer dan welkom. Meer gegevens hierover vindt u op de website van Polygum Nederland.