Zoeken

Roofs 2013-09-30 Maatwerk in aluminium als standaard

De woningbouw verandert, of liever gezegd: de woonconsument verandert. Individuele woonwensen zijn de afgelopen jaren belangrijker geworden net zoals participatie in het bouwproces. Wellicht als reactie op de standaardisatie van de Vinexwijken, die overigens volgens onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau onverminderd populair blijven onder de hogere inkomens. Maar de woonconsument is mondiger geworden, weet beter wat hij wil. Dat heeft vooral te maken met de enorme keuzevrijheid die onder meer via internet wordt geprikkeld. Niets is meer onmogelijk

Ronald Haring, Inhoud.cc

Ook woningcorporaties bedienen hun huurders op maat door ze allerlei keuzemogelijkheden aan te bieden met betrekking tot inrichting, indeling tot en met de kleur van de deurklinken aan toe. Standaardisatie maakt plaats voor maatwerk. En dat geldt ook voor de afbouwmogelijkheden, die je het best terugziet in de particuliere woningbouw. Roval Aluminium heeft dat als toonaangevend ontwikkelaar en leverancier van aluminium bouwproducten goed begrepen. Maatwerk heeft de toekomst. Ook voor Roval Aluminium geldt: niets is onmogelijk. Het basisassortiment dakranden, muurafdeksystemen, balustersystemen, boeiboorden. waterslagen, muurroosters en lamellenwanden, is voor de marktleider uit Helmond slechts een opmaat naar de uitgebreide mogelijkheden van maatwerk.

Muurafdeksystemen met montagegemak

Illustratief hiervoor is de verregaande doorontwikkeling van de muurafdeksystemen, die niet alleen worden gebruikt om – inderdaad – muren of borstweringen te detailleren, maar ook het dak op een verantwoorde, esthetische en duurzame wijze af te werken. Hierbij heeft de leverancier van aluminium bouwproducten er nadrukkelijk rekening mee gehouden dat niet alleen het eindresultaat optimaal moet zijn, maar dat ook de toepasser op zijn wenken moet worden bediend. Daarom heeft het bedrijf een speciaal klangensysteem ontwikkeld, dat ervoor zorgt dat de muurafdekkap uiterst eenvoudig wordt gemonteerd door deze simpelweg – dankzij de vernuftige rvs-‘klik’veer – zonder schroeven op zijn plek te drukken. De klang zorgt er bovendien voor dat de muurafdekkap mooi strak en glad wordt gehouden. Duurzaam op z’n duurzaamst.

Muurafdeksystemen in de praktijk

Die esthetische en duurzame kwaliteiten heeft architect Paul Michielsen ook onderkend en vervolgens toegepast in twee ‘zustervilla’s’ in het Brabantse Rijen. Een tweeiige tweeling, want beide villa’s lijken onmiskenbaar op elkaar, maar verschillen in detail. Hier komen de muurafdekkappen zeer goed tot hun recht. Voor deze projecten fabriceerde, adviseerde en leverde Roval Aluminium de muurafdeksystemen Type F en Type D in de RAL-kleuren 9003 en 7012. De esthetische kwaliteiten en de duurzaamheidsaspecten waren voor de architect belangrijk; de aannemer was gebaat bij het montagegemak. En het resultaat mag er zijn, getuige de vloeiende overgang tussen de aluminium dakrand en het muurafdeksyteem in de rankste van beide villa’s. Ook de combinatie tussen het muurafdeksysteem en het mossedumdak (groendak) blijkt een goede keuze, die overigens steeds vaker wordt toegepast. Dit mossedumdak loopt uit in een smal gedeelte, waardoor de ruimte te beperkt was voor een grindstrook, groenstrook en een daktrim: teveel detaillering op een relatief klein oppervlak. Maatwerk bood hier de oplossing. Een praktische én esthetische oplossing: op het smalle gedeelte is een muurafdekkap gemonteerd met daar tegenaan de grindstrook. Maatwerk in zetwerk, dat van binnenuit een veel rustiger beeld geeft. Dit is slechts één van de vele voorbeelden van het ‘maatwerkassortiment’ van Roval Aluminium. Of beter: de meerwaarde van maatwerk.

Op de website van Roval Aluminium zijn nog veel meer mogelijkheden te zien van wat er allemaal mogelijk is op het gebied van dakrandafwerking.