Zoeken

Roofs 2013-11-19 BIKUDAK Skillcard maakt vakmanschap dakdekker inzichtelijk

Dit najaar heeft opleidingsinstituut Tectum de BIKUDAK Skillcard uitgebracht. Hiermee wordt het vakmanschap van de dakdekker in één oogopslag inzichtelijk gemaakt. De Skillcard zal feitelijk functioneren als de voorloper van het dakdekkerspaspoort. Een beschouwing naar aanleiding van een gesprek met directeur Karel-Jan Batenburg.

De BIKUDAK Skillcard is een pasje dat is toegestuurd naar alle personen die in de afgelopen jaren met succes een opleiding en/of cursus bij het opleidingsinstituut voor de platte dakenbranche Tectum hbben afgerond. Middels dit pasje is de informatie over het opleidingsniveau van de dakdekker eenvoudig te raadplegen. Doel van deze Skillcard is het vakmanschap van de betreffende dakdekker inzichtelijk te maken. De invoering van de BIKUDAK Skillcard is het sluitstuk van de automatisering van het opleidingsinstituut voor de platte dakenbranche.

Het pasje is zodanig vervaardigd dat het net als de pinpas of het rijbewijs in de portemonnee is mee te nemen. De medewerker heeft dus in principe altijd zijn Skillcard bij zich. Op deze manier kan bijvoorbeeld de inspecteur van Inspectie SZW snel en eenvoudig nagaan of de betreffende dakdekker de benodigde opleidingen op het gebied van veilig en gezond werken heeft gevolgd.

Niet alle informatie staat op het pasje zelf: daar staan alleen de vanuit de CAO of wettelijk verplichte opleidingen op vermeld. De overige gevolgde opleidingen en cursussen staan vermeld in een afgesloten gedeelte van de website van Tectum. Het pasje is namelijk middels een QR-code gelinkt aan het digitale administratiesysteem van het opleidingsinstituut. Iedereen die het pasje toegestuurd heeft gekregen, heeft daarbij een zogeheten Tectum ID gekregen, en een wachtwoord dat men vervolgens eenvoudig in een eigen wachtwoord kan aanpassen. Vervolgens vraagt het systeem of de pashouder toestemming geeft aan zijn werkgever om de gegevens in te zien. Dit laatste is een verplichting in verband met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De werkgever heeft hiermee tevens een actueel overzicht van het opleidingsniveau van zijn personeel.

Alleen de opleidingen en cursussen die worden aangeboden door Tectum staan in het systeem. Dit zijn immers de enige opleidingen waarvoor het opleidingsinstituut garant kan staan. Tevens staat de datum waarop het diploma is gehaald vermeld en, indien relevant, de termijn tot wanneer het diploma geldig is. De cursus 'Gezond en Veilig Werken op het Dak' moet bijvoorbeeld eens per drie jaar worden herhaald. Het systeem wordt voortdurend up to date gehouden; de pasjes zullen jaarlijks worden vernieuwd. Het is de verantwoordelijkheid van de pashouder om eventuele mutaties (bijvoorbeeld verandering van werkgever) aan het opleidingsinstituut door te geven zodat de informatie altijd correct vermeld wordt. De administratie van Tectum gaat ver terug; het opleidingsinstituut heeft naar aanleiding van de invoering van de Skillcard van diverse oudere dakdekkers al het verzoek ontvangen ook de oude vakbekwaamheidsopleiding uit Scherpenzeel (van vóór 1990) op de Skillcard te vermelden. Bij overlegging van het certificaat is dit geen probleem.

Per 1 juli 2014 wordt volgens het CAO BIKUDAK de zogeheten vergewisbepaling van kracht. Dit houdt in dat de partij die personeel inhuurt zich ervan dient te vergewissen dat voldaan wordt aan de bepalingen uit de CAO BIKUDAK, daar waar het de verplichte CAO-cursus 'Gezond en Veilig Werken op het Dak' betreft. De Skillcard is een instrument waarmee aangetoond kan worden dat aan deze bepaling wordt voldaan.

De informatie die op dit pasje wordt vermeld kan indien gewenst worden uitgebreid met andere informatie die voortvloeit uit de CAO-verplichtingen. De Skillcard zal dus op termijn over kunnen gaan in het BIKUDAK paspoort. Roofs houdt u van de ontwikkelingen op dit gebied op de hoogte.