Zoeken

Roofs 2013-11-32 Nieuwslijn

AGENDA

11 december 2013

Congres Bouwbesluit 2013

’t Spant te Bussum

Info: www.congresbouwbesluit.nl

15-17 januari 2014

InterSOLUTION 2014

Flanders Expo te Gent (B)

Info: www.intersolution.be

21-23 januari 2014

Dak Event 2014

NBC te Nieuwegein

Info: www.dakevent.nl

3-7 februari 2014

VSK 2014

Jaarbeurs te Utrecht

Info: www.vsk.nl

INGEZONDEN BRIEF

Esthetisch? Is mooi belangrijker dan veilig?

In Roofs nummer 10 (november 2013) stond een interessant verslag van een, volgens leverancier en veiligheidsadviseur, kwalitatief hoogstaande oplossing: de dakrenovatie scholengemeenschap Hoofddorp. Ervan uitgaande dat alle hier betrokken partijen met de beste intenties aan het werk zijn gegaan en er trots op waren om dit ook via Roofs met anderen te delen, is er toch sprake van een foute benadering.

Want wat onder kwalitatief zoal werd verstaan is, ik citeer: ”Het dak hoeft niet vaak te worden betreden, namelijk alleen voor periodiek onderhoud van dakbedekking, afvoeren en zonnepanelen. Toepassing van een collectief veiligheidssysteem in de vorm van hekwerken was dan ook niet nodig en om esthetische redenen ook niet wenselijk.

Het mag toch op den duur in de dakenbranche wel bekend worden verondersteld, dat de frequentie van aanwezigheid voor werkzaamheden op het dak niet bepalend is voor het aanbrengen van voorzieningen voor valgevaar! Zie artikel 3.16 Arbo besluit. Eventueel kan er (als uitzondering, bij nader omschreven kortdurende werkzaamheden) worden afgeweken van het aanbrengen van hekwerken mits de andere vorm van beveiliging ook weer hetzelfde beschermingsniveau biedt als een hekwerk (artikel 3.16 lid 5).

Vooral afwijken van deze hoofdregel om esthetische redenen kan en mag geen argument zijn. Het is zelfs een gevaarlijke benadering, wetende dat we in 2013 enkele dodelijke ongevallen hebben te betreuren bij uitvoering werkzaamheden op en aan het dak en aanbrengen van zonnepanelen. Bovendien is, gezien de foto’s bij het artikel, de vraag waarom in plaats van de geadviseerde gebiedsbegrenzing niet simpelweg inklapbare hekwerken zijn toegepast. Dan waarborg je niet alleen dat alle vakmensen die voor hun werk op het dak moeten zijn daar veilig aan de slag kunnen, maar je ondervangt ook het esthetische probleem. Je bent dan ook niet afhankelijk van een juiste toepassing van gebiedsbegrenzing, inclusief het toezicht erop.

Het lijkt mij een gotspe te veronderstellen dat op daken het telecombedrijf zelf wel zal zorgen voor veiligheidsvoorzieningen bij onderhoudswerk. Waarom moeten deze mensen anders worden behandeld dan dakdekkers of installateurs van zonnepanelen???

Als dit een voorbeeld moet zijn van een uitstekend advies inzake veilige dakinrichting dan is er nog veel werk aan de winkel. En het is helemaal niet ingewikkeld, zie nogmaals Arbobesluit 3.16. Ook heeft vakgroep Valbeveiliging van VEBIDAK  hiervoor een standaard ontwikkeld. En staan er in de Arbocatalogus Platte daken tal van oplossingen voor het voorkomen van valgevaar. Bovendien zijn er steeds meer soorten hekwerken (permanent, semi permanent en tijdelijk verplaatsbaar) op de markt verschenen die én eenvoudig én esthetisch toepasbaar zijn.

Laat één ding duidelijk zijn: er bestaat niet zoiets als ‘een beetje‘ veiligheid. Anders gezegd: iets anders toepassen dan hekwerken kan alleen als je zorgt voor een deugdelijke onderbouwing en een beschermingsniveau gelijkwaardig aan hekwerken. Met andere woorden: ‘vallen is geen optie’!

De hier geschetste wijze ter voorkoming van valgevaar zullen de sociale partners BIKUDAK ook opnemen in de herziening Arbocatalogus Platte daken. Verder hanteert de Inspectie SZW dit als vertrekpunt bij hun inspectiebezoeken. Het is te verwachten dat de Inspectie in 2014 extra controleert op een juiste toepassing van maatregelen om valgevaar te voorkomen.

Jos van der Borgt, SBD

Noot van de redactie

Roofs is een reeks artikelen begonnen met uitleg over alle facetten om waar mogelijk duidelijkheid te verschaffen. Bovenstaande reactie van Jos van der Borgt onderschrijft het belang van de reeks, genoemde stellingen zullen in die artikelen daarom ook aan de orde komen.

PERSONALIA

Mawipex bv

Per 1 oktober 2013 is Janus Kanters bij Mawipex bv in dienst getreden als ‘Accountmanager Zuid Nederland’. Kanters zal in Nederland zich richten op het adviseren en verkopen van Firestone EPDM / Firestone TPO projecten en vloeibare Daksystemen met Kemper producten. Kanters is al 25 jaar in de dakenbranche actief.

Troelstra & de Vries

Per 7 oktober 2013 is Berry van Driel in dienst getreden bij Troelstra & de Vries BV in IJlst als commercieel technisch adviseur Alsan. Deze productgroep omvat kunststof harssystemen voor onder andere parkeerdekken, balkons en galerijen. Van Driel heeft ruime ervaring in de verwerking van kunststofharssystemen opgedaan bij eerdere werkgevers.

Bauder bv

Per 1 november 2013 is bij Bauder bv Maarten Keijzer als Account Manager aangesteld voor de zuidelijke en westelijke provincies. Hij zal in de genoemde regio het relatiebestand verder uitbreiden. Tevens zal hij het denken in Bauder systeemoplossingen, verder uitdragen en introduceren.

Brandveiligheid verantwoordelijkheid opdrachtgever

Tijdens het Fireseminar dat Kingspan op 30 oktober 2013 in het Fata Morgana Paleis in de Efteling organiseerde, werd nader ingegaan op de grotere verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de brandveiligheid van het gebouw. Tweede Kamerlid Paulus Jansen van de SP lichtte het overheidsbeleid toe, dat is gebaseerd op deregulering en minder publieke controle. De vraag is, aldus Jansen, of minder regels per se beter zijn: het heeft nadelen om zaken als brandveiligheid aan de markt over te laten want ‘de markt heeft geen moraal’. Welke instrumenten heeft de markt om brandveiligheid in de bouw op een juiste manier te regelen?

De daarop volgende sprekers probeerden daar in hun presentaties een antwoord op te formuleren. Dr. ir. Nico Scholten van Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw ging nader in op de veranderende regelgeving en de implicaties daarvan voor de bouwpraktijk. Hij concludeerde dat het de bouw momenteel aan een stok ontbreekt om brandveiligheid af te dwingen. Aannemers zouden aantoonbaar 100% garant moeten staan voor hun product.

Pascal Steenbakkers en Charlotte Roben van Arup gaven hiertoe een voorzet. Het ontwerpbureau opereert voornamelijk in de UK, waar de overheid al langer dereguleert en heeft dan ook de organisatie ingericht op een betrouwbaar product. Tegenover het ontwerpen voor de regelgeving stelden de sprekers het ontwerpen voor gebruik. Graham Orme, internationaal directeur van certificatie-instelling van LPCB, ging nader in op de certificering op het gebied van brandveiligheid. Marko van Leeuwen van het Verbond voor Verzekeraars pleitte voor een APK voor gebouwen, waar bijvoorbeeld een verzekerde garantie aan gekoppeld kan worden. Léon van Maurik ging tenslotte nader in op het assortiment van Kingspan.

NEN 7250 gepresenteerd

Tijdens het IFD Congres (14-16 november 2013 op de SS Rotterdam) werd de nieuwe NEN 7250 gepresenteerd door John Kouwenberg van HHD. De nieuwe norm geeft prestatie-eisen en (verwijzingen naar) beproevingsmethoden voor de bouwkundige aspecten van zonne-energiesystemen als geïntegreerd onderdeel van, of als los element op, dak- en gevelconstructies van gebouwen. Het onderwerp werd uitgebreid besproken tijdens het congres ‘besparen en winnen op het hellende dak’. Carine van Bentum van TNO gaf tijdens dat congres aan dat in de praktijk veel schades plaatsvinden op zowel het hellende als het platte dak. Aan de ontwikkeling van de NEN 7250 is uitgebreid (windtunnel)onderzoek vooraf gegaan, zie hiervoor ook Roofs juli 2013.

Zinkmeesters vieren jubileum met congres

De Zinkmeesters is een gilde zinkverwerkers, dat in 1992 is opgericht om de kwaliteit van de verwerking te verhogen en in de markt herkenbaar te maken. Het 20-jarig jubileum werd op 31 oktober 2013 gevierd met een jubileumcongres in Fort Voordorp in Groenekan. Onderwerp van het congres was de toekomst van het bouwen. Hiervoor waren twee sprekers uitgenodigd waarvan bekend is dat ze een aansprekende en enthousiasmerende opinie hebben, namelijk architect Thomas Rau en emeritus hoogleraar bouwkunde aan de TU Delft Hennes de Ridder. Onder dagvoorzitterschap van prof. dr. ir,. Chris Geurts ontvouwden beide heren hun toekomstperspectieven voor de bouw m.b.t. duurzaamheid en het beter afstemmen van vraag en aanbod.

Nieuwe app Laumans: MYROOF

Vaak is het niet zo eenvoudig om vooraf een goed beeld te krijgen van een dak bedekt met nieuwe dakpannen. Nu heeft de firma Gebr.Laumans uit Brüggen aan de Niederrhein een visualiseringsprogramma ontwikkeld waarmee het mogelijk is om dit bij zowel nieuwbouw als ook renovatie zichtbaar te maken MYROOF. Deze is van de website van Laumans te downloaden als app en eveneens als desktopversie.

Mawipex introduceert Firestone Isogard CoverBoard HD

Mawipex heeft onlangs het product Firestone Isogard CoverBoard HD geïntroduceerd. Dit is een 12,7 mm dunne plaat, opgebouwd uit polyisocyanuraatschuim met een zeer hoge densiteit (5 tot 6 keer meer dan traditionele PIR isolatie) en een gesloten celstructuur. Beide zijden zijn gelamineerd met een mineraal gecoate glasvlies cachering en draagt aanzienlijk bij aan de isolatiewaarde van het daksysteem. Bij intensieve activiteiten op het dak voorkomt men met Isogard HD dat minerale wol isolatie samengedrukt wordt of de cachering bij PIR isolatieschuim loskomt. De platen hebben een zeer hoge ponsweerstand, zijn licht van gewicht slechts 5 kg per paneel van 1,22 x 2.25 m.

Kingspan Insulation breidt renovatie assortiment uit

Voor het na-isoleren van zolders heeft Kingspan Insulation nieuwe artikelen aan haar assortiment toegevoegd. Vanaf nu is de iSoEasy™ Pro Hellend Dakplaat naast de Rc 2,5 en Rc 3,5 nu ook verkrijgbaar voor een Rc van ruim 3, met slechts 82 mm dikte. Ook is het assortiment met het Therma™ TP13 Vloerisolatie Element uitgebreid, een na-isolatieproduct voor (zolder)vloeren.

Nieuwe website Hertalan

Hertalan presenteert haar nieuwe website. Hiervoor is een uitgebreid nieuw online traject ontwikkeld en opgezet. De responsive website heeft verschillende aanvullende modules en een uitgebreide extranet omgeving voor klanten en relaties. Relaties worden via nieuwsbrieven en Social Media op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van EPDM dakbedekking, tevens vinden bezoekers beter hun weg naar de bestekservice en dealers en verwerkers.

Dak Event 2014: Bouwen aan de toekomst

Van 21 t/m 23 januari 2014 vindt in het Nieuwegein Business Centre (NBC) Dak Event 2014 plaats. De organisatie is in handen van Lindeman Events uit Alkmaar. Tijdens deze zesde editie van deze gespecialiseerde dakenbeurs zal opnieuw middels het bekende full service concept een prettige en comfortabele ambiance worden gecreëerd, waarbinnen exposanten optimaal in de gelegenheid worden gesteld met bestaande en nieuwe klanten zaken te doen.

De dakensector blijft volop in beweging. De actuele marktontwikkelingen maken het steeds belangrijker om sterk te staan: dit betekent niet alleen het opereren vanuit een goede en efficiënte organisatie, maar ook om nieuwe klanten te werven en de bestaande klanten op een juiste manier onderhouden. Beursdeelname is zoals bekend het meest complete marketinginstrument om extra omzet en naamsbekendheid te genereren.

Speerpunt van Dak Event 2014 zal het bouwen aan de toekomst zijn. Hierbij komen de actuele thema’s aan bod, zoals bijvoorbeeld energievoorzieningen op het dak en milieuvriendelijke materialen en technieken. De renovatie van het dak (waaronder isolatie en naisolatie) blijft met de stagnerende nieuwbouwmarkt en de nieuwe eisen zoals geformuleerd in Bouwbesluit 2012 een hot item. Ook kennisoverdracht en opleiding zijn in deze tijden, waarin veel kennis en know how dreigt weg te vloeien, van essentieel belang.

Deze vakbeurs voor de dakenbranche is de uitgelezen kans om producten en/of diensten te presenteren, en is bovendien de ideale plek om met klanten van gedachten te wisselen. Onder de exposanten bevinden zich de toonaangevende leveranciers op het gebied van dakbedekking, dakmaterialen, gereedschap, veiligheidsvoorzieningen, isolatie, zonne-energie, daglichtvoorzieningen, etc. op zowel het platte als het hellende dak. Ook zullen brancheorganisaties en opleidingsinstituten present zijn waarmee o.a. aandacht wordt gegenereerd voor opleidingen en de bepalingen voor veilig en gezond werken zoals die in de CAO zijn verwoord. Zo legt Dak Event 2014 een basis voor toekomstige ontwikkelingen.