Zoeken

Roofs 2014-02-26 Samenwerking leidt tot beter resultaat

Woningcorporatie Portaal is bezig met een grootscheepse operatie om het Willemskwartier in Nijmegen op te knappen. Besloten is het werk in zeer nauwe samenwerking uit te voeren met een team goed op elkaar ingespeelde partijen.

Het Willemskwartier in Nijmegen is oorspronkelijk gebouwd aan het begin van de jaren ’20 van de vorige eeuw. De volkswijk wordt momenteel ontwikkeld: een flink deel van de oorspronkelijke woningen wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Het middengedeelte van de wijk is het oudste gedeelte. Deze woningen worden niet gesloopt maar wel ingrijpend gerenoveerd. Een deel van de wijk is beschermd stadsgezicht. De in totaal 407 woningen worden opgewaardeerd van energielabel F naar energielabel B. Dit houdt in dat zowel het dak een nieuwe isolatie krijgt als de gevel; ook worden de woningen van voorzien van nieuw glas en een nieuwe cv-installatie.

Een ingrijpend project voor de bewoners, waarbij is geprobeerd de overlast tot een minimum te beperken. Overigens is na de opwaardering van de woningen geen huurverhoging doorgevoerd zodat de zittende bewoners er per saldo (door de grotere energiezuinigheid van de woningen) op vooruit gaan.

Het project leidde tot een samenwerkingsverband waarbij de diverse partijen zodanig samenwerkten dat het wel één, goed georganiseerde, organisatie lijkt. Hieruit is Groot Onderhoud 2.1 ontstaan. Het samenwerkingsverband bestaat uit zeven partijen:

  • Comfort Company te Ulft
  • Hagemans Vastgoedonderhoud te Nijmegen
  • Romijnders Installaties te Wijchen
  • Takkenkamp te Zelhem
  • Ventimon Technische Installatiebedrijven te Wijchen
  • Verweij Houttechniek te Woerden
  • Weijerseikhout te Groesbeek

Roofs sprak met Robert van Dinteren van opdrachtgever Portaal, Carel Hagemans van hoofdaannemer Hagemans Vastgoedonderhoud en Lars Weijers van dakspecialist Weijerseikhout.

Samenwerking

“In plaats van een bestek te schrijven en partijen te vragen een aanbieding te maken hebben wij de vraag omgedraaid,” vertelt Van Dinteren. “We hebben tegen de geselecteerde partijen gezegd: dit is het budget, hoe kun je daar het beste invulling aan geven? Uiteindelijk heeft dat geleid tot dit samenwerkingsverband. Het was ook precies de bedoeling dat de partijen als één organisatie zouden fungeren. De medewerkers dragen ook allemaal hetzelfde tenue, dit houdt ook de situatie voor de bewoners overzichtelijk.”

“Door de bouwmethode al vanaf het begin met alle partijen af te stemmen beperk je communicatieverschillen, daalt het aantal bouwfouten en daarmee de faalkosten,” aldus Hagemans. “De opdrachtgever hoeft dus niet te betalen voor verspillingen. Het begint met vragen stellen: wat wordt er verlangd en hoe kunnen partijen hier aan voldoen? We leveren maatwerk. De kwaliteit van het eindresultaat is door de samenwerking ook aanzienlijk verbeterd ten opzichte van de traditionele situatie. De disciplines sluiten immers beter op elkaar aan en hierdoor wordt de levensduur van de constructie ook verbeterd voor de komende 30 jaar. De kwaliteit en klanttevredenheid wordt gecontroleerd door onafhankelijke bureaus waardoor de opdrachtgever zeker is van een kwalitatief eindresultaat.”

“De verschillende partijen werken als één team,” voegt Lars Weijers toe. “De uitvoer van dit project is georganiseerd als in een fabriek. Zo wordt optimaal gebruik gemaakt van de binnen de organisaties aanwezige expertise. En, ook niet onbelangrijk, de partijen respecteren het werk van de ander. Dit project kent alleen maar winnaars: het project is immers binnen het budget van de opdrachtgever gerealiseerd met een optimale kwaliteit, en de betrokken partners hebben hun kwaliteiten maximaal kunnen benutten en hun werk tegen een goede prijs kunnen uitvoeren. De bewoners, tenslotte, hebben een minimum aan overlast.”

De samenwerking bevalt zo goed dat de respectievelijke bedrijven zich hebben verzameld onder de naam Groot Onderhoud 2.1. Dit recept werd in september 2013 gepresenteerd tijdens de beurs Energie 2013. De geïnterviewden vertellen dat de reacties positief zijn. “Wij verwachten meerdere projecten op dezelfde manier te kunnen uitvoeren,” aldus Weijers. “Het collectief staat open voor andere partijen. Wel is het zo, dat de bij deze groep aangesloten organisaties al de nodigde ervaring hebben en op elkaar zijn ingespeeld. Het is natuurlijk verstandig om die ervaring te benutten. Uiteindelijk is deze methode wel de richting die we als branche op moeten. Door een goede samenwerking komen alle partijen het beste tot hun recht.”

Herontwikkeling Willemskwartier te Nijmegen

Opdrachtgever: Portaal te Nijmegen

Uitvoering: Groot Onderhoud 2.1

Leverancier dakpannen: Wienerberger te Zaltbommel

Leverancier isolatie: Kingspan Unidek te Gemert