Zoeken

Roofs 2014-02-32 Nieuwslijn

AGENDA

18-21 februari 2014

Dach + Holz 2014

Messegelände Köln (D)

Info: www.dach-holz.de

14 maart 2013

Rietdekkersbeurs 2014

IJsselhallen te Zwolle

Info: www.rietdekkersbeurs.nl

Partijen uit de bouw- en infrasector tekenen Governance Code ‘Veiligheid in de bouw’

Vijftien grote partijen uit de bouw, infra en installatietechniek hebben op 16 januari 2014 - in het bijzijn van Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en Tjibbe Joustra (Voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid) - de Governance Code 'Veiligheid in de bouw' getekend. Opdrachtgevers en opdrachtnemers werken samen om de veiligheidscultuur van hun eigen organisatie te verbeteren en een voorbeeld te zijn voor de gehele sector.

De motivatie voor dit gezamenlijke initiatief ligt in de ongevallencijfers in de sector, zowel bij werknemers als bij gebruikers van gebouwen en bouwwerken. Ongevallen gebeuren niet alleen tijdens het werk, maar ook na oplevering als gevolg van bijvoorbeeld constructiefouten.

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst, waaronder de Rijksgebouwendienst ressorteert) steunt het initiatief van de sector van harte: “’Je werkt hier veilig of je werkt hier niet’, is het motto in steeds meer bedrijfstakken, zoals de (petro)chemische industrie, de zorg en ook de bouw. Ik vind het een uitstekende zaak dat opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw, de infrastructuur en de installatietechniek zelf het initiatief hebben genomen om de veiligheidscultuur in hun sector verder te verbeteren, zodat het aantal ongevallen en veiligheidsgebreken aan bouwwerken afneemt. De Governance Code ‘Veiligheid in de bouw’ toont aan dat de bedrijven die deze verklaring ondertekenen, hun verantwoordelijkheid nemen voor het creëren van een veilige werkomgeving.'

De ondertekenaars committeren zich aan de Governance Code en de nog op te stellen uitvoeringsagenda. Zij doen dit voor het verbeteren van de veiligheidscultuur en prestaties, het versterken van de keten, standaardisatie, scholing en door te leren van elkaar. Zij zullen actief en openbaar verantwoording afleggen over hun veiligheidsinspanningen, bijvoorbeeld in hun jaarverslaggeving of op hun eigen websites.

De vijftien partijen zijn: Acta Safety Professionals, AKD advocaten & notarissen, Ballast Nedam, Ministerie van Defensie, Dura Vermeer, Heijmans, KIVI NIRIA, BAM, ProRail, Rijksgebouwendienst, Rijkswaterstaat, Strukton, TBI, Unica en VolkerWessels.

SBD lanceert campagne ‘Topvorm’ tijdens Dak Event 2014

Tijdens Dak Event 2014 werd op ludieke wijze de eerste klap uitgedeeld van een vernieuwende aanpak om veilig en gezond werken op platte daken te verbeteren. SBD lanceerde hiermee de nieuwe campagne ‘Topvorm’, die per 1 februari 2014 van start gaat onder het motto:’Gezond en veilig: je hoogste goed’.

SBD verneemt steeds vaker van bedrijven en dakdekkers dat ze bijna moeten vechten en knokken om veiligheid, met name hekwerken inzake voorkomen valgevaar, te realiseren. Redenen die daarbij worden genoemd zijn:

- Opdrachtgevers willen hiervoor niet betalen

- zzp'ers doen niets aan beveiliging

- Bij plaatsen van zonnepanelen is helemaal geen veiligheid waar te nemen

- Er is onduidelijkheid over de regeling

- Bij beveiliging lichtstraten wil men liefst de goedkoopste oplossing

- Bij kortdurend werk is in 75% geen voorziening

- Ankerpunten en lijnsystemen worden te pas en onpas toegepast. Hierbij  wordt vaak multifunctioneel gebruik geblokkeerd om de eigen markt te beschermen

De brochure die tegelijk met de campagne ‘Topvorm’ wordt gelanceerd, biedt een ‘groeiladder’ aan de hand waarvan het werk van de dakdekker (dat immers is te vergelijken met topsport) optimaal en duurzaam uit te voeren.

Bewakingssysteem voor overbelasting van platte daken

Gevaarlijke situaties door overbelasting van daken door grote hoeveelheden regenwater of sneeuw kunnen nu tijdig gesignaleerd worden door de daklastsensoren die Jowitherm Nederland BV op de markt brengt.

Veelvuldige vraag naar verwarmingsystemen voor daken om overbelasting door sneeuw tegen te gaan, brachten het bedrijf er toe de problematiek nader te onderzoeken. In de praktijk blijkt dat in veel situaties het aanbrengen van verwarming op daken niet realistisch is, met name door het hoge aansluitvermogen dat dit met zich mee brengt. Bovendien dient een verwarmingssysteem in te schakelen zodra de eerste sneeuwvlok valt, terwijl er dan nog geen sprake is van een gevaarlijke situatie. Inschakelen zodra er een pak sneeuw aanwezig is zal echter te laat zijn. Een dergelijke oplossing brengt dus in veel gevallen een onnodig hoge energierekening met zich mee.

Een ander probleem dat kan ontstaan bij licht geconstrueerde daken, namelijk overbelasting door extreem veel regenwater, wordt ook niet opgelost middels een verwarmingssysteem. Door klimaatveranderingen, maar ook door aanpassingen aan gebouwen, denk daarbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van zonnepanelen, zorgen er voor dat dergelijke gevaarlijke situaties vaker kunnen optreden.

Jowitherm Nederland BV brengt daarom nu naast de bekende verwarmingssystemen, ook een daklastsensor op de markt. Middels deze sensor wordt de belasting op het platte dak door sneeuw of regenwater gemeten. Afhankelijk van de dakconstructie worden vervolgens enkele waarschuwingsgrenzen geprogrammeerd. De ingestelde niveaus variëren van een voorwaarschuwing, waarschuwing tot evacuatie-alarm. Doormeldingen naar gebouwbeheersinstallaties en GSM’s zijn uiteraard mogelijk.

Ook pvc snijafval nu hergebruikt

Vekudak, de verenigde leveranciers van pvc dakbedekking, helpt de aangesloten leden met het inzamelen van pvc snijafval. Icopal vervult bij dit initiatief een voortrekkersrol binnen de branchevereniging en sluit zich aan bij RoofCollect.

Hilbert Pool is Manager Special Accounts bij Icopal. Hij beschrijft waarom het bedrijf overgaat tot het recyclen van pvc: “We willen graag dat alles wat we produceren wordt hergebruikt. Door dit als collectief op te pakken binnen de branchevereniging Vekudak hebben we een groot gezamenlijk doel. We hebben ons idee aan branchevereniging VEBIDAK voorgelegd en de leden reageerden enthousiast. Hierdoor is er tussen Vekudak en VEBIDAK een samenwerking ontstaan waardoor de recycling van pvc membranen markt gedragen is.”

In de praktijk werkt het systeem erg eenvoudig. Een dakdekkersbedrijf meldt zich bij RoofCollect (www.vekudakrecycling.nl). Daar bestelt de dakdekker big bags om het pvc afval in te vervoeren en maakt een afspraak om het op te laten halen. RoofCollect zorgt vervolgens dat het afval op de juiste plaats belandt voor hergebruik.

Nieuwe dakbaan met reflecterende witte leislag

Op vraag van de markt breidt Derbigum het gamma witte dakbedekking uit. Een witte dakbedekking reflecteert namelijk de zonnestralen, en geeft een passieve koeling binnenin het gebouw: in de zomer verlaagt de temperatuur met 5°C of meer. Naast de bitumineuze dakbedekking met witte acryl coating Derbibrite® NT, en de plantaardige variant Derbipure®, bestaat nu ook een bitumineuze versie met reflecterende witte leislag: Derbicolor® FR White. Deze werd voorgesteld op Dak Event 2014 van 21 tot 23 januari in Nieuwegein. De temperatuur van het dak wordt aanzienlijk verkleind door de reflectie van de witte leislag. Zo wordt fors bespaard op energiekosten voor de afkoeling van het gebouw.

Rietdekkersbeurs 2014

Na 10 jaar is het voor Riethandel Verhoek helaas niet meer mogelijk de Grandioze Rietdekdagen te organiseren. In overleg met Bart Verhoek is door Joyce Bouwknegt van het bedrijf Multinok in samenwerking met organisatiebureau Barelds Events te Meppel besloten de organisatie over te nemen en het evenement tevens een nieuwe jas aan te trekken.  Rietdekkersbeurs is de vakbeurs voor alle rietdekkersbedrijven in Nederland en België. Om deze nieuwe stijl beter tot uitdrukking te laten komen is gekozen voor een nieuwe naam en een aansprekende locatie, ook is er een showelement toegevoegd. De IJsselhallen in Zwolle is een ideale locatie voor zakelijke en entertainende evenementen. De nieuwe naam behoort tot de nieuwe stijl en daarnaast zal de Rietdekkersbeurs om het jaar georganiseerd worden in plaats van zoals voorheen jaarlijks.

Rietdekkersbeurs 2014 zal plaatsvinden op 14 maart in de IJsselhallen te Zwolle van 12.00 tot 22.00 uur. Zowel het parkeren als toegang tot de beursvloer is geheel gratis. Wel dient er rekening gehouden te worden met het feit dat voor een hapje en drankje wel een vergoeding gevraagd zal worden.

Morgo Aluminium lanceert Morgo- App

Morgo Aluminium bv in Zutphen, leverancier van aluminium producten voor de bouw en van magnesium extrusieprofielen en plaat voor de industrie, lanceert de Morgo – App voor zowel iOS (Apple) alsook voor Android smartphones en tablets.Met deze Morgo- App is het mogelijk real-time de uitgebreide documentatie door te bladeren, snel te zoeken en de bestekservice te gebruiken.

Projectfoto's geven een compleet beeld van de diverse productgroepen en illustreren de technische mogelijkheden. Verder biedt de applicatie toegang tot een overzicht van alle mogelijke bewerkingen en informatie over montagewerkzaamheden. De Morgo- App is beschikbaar voor iOS 5.0+, Android 2.2+ en alle Ipad-versies en is vanaf nu gratis verkrijgbaar in de iTunes- en Google Play store.