Zoeken

Roofs 2014-04-10 Renovatie zwembaden ingrijpend en kostbaar

Vaak wordt onderschat welke maatregelen nodig zijn om zwembadcomplexen uit de jaren ’70 en ’80 ‘duurzaam’ in stand te houden. In dit artikel wordt de dakrenovatie van een dergelijk zwembad nader bekeken. Ook de gevel moest ingrijpend worden vernieuwd.

Ing. J.M. Bruins DGI Dak & Gevel Ingenieurs BV

Bij de gemeentelijke verkiezingen stond het bij vele partijen op de agenda: het behoud of sluiten van gemeentelijke zwembaden. Het blijkt onder de huidige economische omstandigheden in veel gevallen te kostbaar om open en overdekte zwembaden kostendekkend in stand te houden. Bij de overdekte gebouwen uit de jaren ‘70 en ‘80 blijkt veelal dat uitgebreide onderhoudswerkzaamheden nodig zijn. In dit artikel wordt de renovatie van een dergelijk zwembad nader bekeken.

Onderzoek

Bij de bouwkundige beoordeling van de buitenschil is een onderzoek ingesteld naar de

bouwtechnische kwaliteit en het bouwfysisch functioneren van zowel de daken als de gevels. De rapportage heeft geleid tot aanbevelingen voor een nieuw te verkrijgen onderhoudsniveau, uitgaande van het voornemen de accommodatie voor langere tijd in stand te houden. Bij de uitvoering van het onderzoek werd een omvangrijke en rigoureuze onderhoudbehoefte vastgesteld. Dit is typerend voor zwembadcomplexen uit deze tijdsperiode.

Wat betreft de direct noodzakelijke maatregelen concentreerde zich het bouwtechnisch onderhoud op het oude deel van de accommodatie. De daken en gevels waren van een dermate onvoldoende niveau (esthetisch en technisch) dat het aanzicht en functioneren van de accommodatie in het geding waren.

Voor deze vaststelling is infrarood onderzoek uitgevoerd, zijn delen gedemonteerd en zijn bouwfysische berekeningen gemaakt. De belangrijkste aanbevelingen betroffen de geveldelen, afgewerkt met houten delen. Deze moesten worden vervangen vanwege de slechte bouwtechnische kwaliteit en onvoldoende bouwfysisch functioneren (geen dampremmende laag en slechts 50 mm steenwol isolatie). Door de hoge vochtbelasting van de constructie was veelal houtrot opgetreden. Het dak bestaat uit houtvezelplaat (50 mm) en PUR (30 mm) en moest eveneens worden vervangen vanwege de slechte daktechnische kwaliteit en onvoldoende bouwfysisch functioneren (naast de geringe isolatie ook geen effectieve damprem aanwezig).

Besloten werd de daken en gevels van het oude deel volledig te vervangen. Bouwtechnisch en bouwfysisch waren deze namelijk niet meer met eenvoudige ingrepen in een goede conditie te brengen.

Renovatie

De werkzaamheden aan zwembadcomplexen uit deze tijdsperiode worden veelal onderschat. De praktijk leert dat het kostbaar is, en technisch complex, de buitenschil op het huidige Bouwbesluitniveau, vooral qua warmteweerstand en bouwfysisch functioneren te krijgen.

In dit geval zijn de houten delen van de gevel inclusief isolatie vervangen. De isolatie bestond uit ± 50 mm steenwolisolatie. Aan zowel binnen- als buitenzijde bestond de gevelopbouw verder uit een spouw, houten regelwerk en geschaafd geploegde houten delen. Deze is vervangen voor een sandwich panelengevel. De houten kozijnen zijn eveneens vervangen.

Wat betreft het dak werd de bestaande dakbedekking gebruikt als nieuwe dampremmende laag. Er werd nieuw isolatiemateriaal aangebracht als ook een nieuw dakbedekkingssysteem. De detailleringen werden opnieuw afgewerkt.

De oorspronkelijke dakopbouw was als volgt:

 • Ruw houten delen plafond;
 • Een dakspouw, geventileerd met binnenlucht;
 • Een houten balklaag;
 • Een dampremmende laag van gebitumineerd glasvlies;
 • Een houtwol cementplaat, dik ± 50 mm;
 • Een PUR isolatie, dik ± 30 mm;
 • Een meerlaags volledig gekleefde gemineraliseerd bitumen dakbedekkingssysteem;
 • De materiaallagen zijn onderling verkleefd.

Deze is als volgt gewijzigd:

 • De bestaande dakbedekking is geprepareerd als dampremmende laag;
 • Op de dampremmende laag is 80 mm PIR isolatie (indirect mechanisch bevestigd) geplaatst;
 • Op de nieuwe isolatie is een tweelaags (mechanisch bevestigd) gemodificeerd bitumen dakbedekkingsysteem aangebracht.

Naast de renovatie van het dak en de gevel is de binnenzijde ingrijpend gerenoveerd. Het eindresultaat mag er zijn.