Zoeken

Roofs 2014-04-14 Hellende daken nog altijd in greep van dalende woningnieuwbouwproductie

De marktomvang van hellend dak in de woningnieuwbouw is in 2013 uitgekomen op iets meer dan 1,4 miljoen m². Hiermee daalt de marktomvang voor hellende daken in de woningnieuwbouw met bijna een kwart. De dalende nieuwbouwproductie speelt de afzet voor hellende daken duidelijk parten. Voor 2014 wordt het dieptepunt in het aantal gereedmeldingen van nieuwe woningen verwacht. In 2015 kijkt de markt weer omhoog, al is de stijging vooralsnog beperkt. Dit blijkt uit de BouwKennis Marketing Score Card Marktomvang.

Jacco Ridderhof, BouwKennis

In dit artikel wordt aandacht besteed aan de marktomvang voor het hellende dak, oftewel dakelementen, kappen en pannen. Het gaat hierbij om de marktomvang die is gebaseerd op het werk van professionele verwerkers. De werkzaamheden die professionals in hun eigen tijd uitvoeren (grijze/zwarte circuit) en de werkzaamheden die particulieren zelf uitvoeren of uitbesteden aan bekenden zijn dus niet in deze omvang meegenomen. Ook de toegepaste hoeveelheid materiaal voor garages en bergingen en schuren en stallen is niet meegenomen.

2013: 40.000 woningen
De marktomvang van hellende daken daalt al geruime tijd. Met de genoteerde omvang van 1,4 miljoen m² in 2013 daalt het aantal vierkante meters voor de vijfde maal op rij. In 2010 werd in aantal vierkante meters de grootste daling genoteerd, 2013 kent procentueel de grootste daling.

De dalende marktomvang houdt uiteraard direct verband met de problemen op de woningnieuwbouwmarkt. Het aantal gereedmeldingen van nieuwe woningen bevindt zich al een aantal jaar op een laag niveau. In 2013 is het voorlopige dieptepunt genoteerd met 40.000 woningen. Ter vergelijking: in 2008 werden er nog bijna 80.000 woningen gereedgemeld.

Grote daling rijtjeswoningen
Daarbij komt dat meergezinswoningen een steeds groter aandeel hebben in het jaarlijkse totaalaantal gereedmeldingen. Het is een woningtype dat voor hellende daken minder interessant is. Van het aantal woningen dat in 2013 is gereedgemeld, is de helft een meergezinswoning. Daarentegen wordt minder dan 10% van het totaalaantal m² hellend dak op dit type woning geplaatst. Van alle woningtypen daalde het aantal gereedgemelde meergezinswoningen het minst.

De grootste daling is in 2013 te zien bij rijtjeswoningen (31%). Dit woningtype heeft traditioneel een groot aandeel in het jaarlijkse aantal gereedmeldingen. Het is tevens een interessant woningtype wanneer het gaat om de toepassing van hellend dak. In dat kader zijn vooral de vrijstaande en 2-onder-1-kapwoningen interessant. Laatstgenoemde woningtypen hebben een relatief klein aandeel in het aantal gereedmeldingen. Ze zijn in 2013 gezamenlijk echter goed voor ongeveer de helft van het aantal geplaatste vierkante meters hellend dak in de woningnieuwbouw. Beide woningtypen daalden wel in 2013. Vooral de daling bij vrijstaande woningen is fors (25%).

2014: 35.000 woningen
De problemen binnen de woningnieuwbouw zijn nog niet voorbij. Naar verwachting zakt het aantal gereedmeldingen in 2014 nog verder terug naar 35.000. Voor 2015 wordt een lichte stijging verwacht naar 40.000. Omdat daken zich relatief vroeg in het nieuwbouwproces bevinden, zal de productie van daken naar verwachting iets eerder aantrekken dan het aantal gereedmeldingen.

In 2014 laten alle woningtypen een daling zien. Vrijstaande woningen en 2-onder-1-kapwoningen noteren de grootste procentuele daling (beide 25%). Deze woningtypen noteren in 2015 wel de grootste procentuele stijging. Vooral het aantal gereedmeldingen van 2-onder-1-kapwoningen neemt volgend jaar naar verwachting toe (50%) en bevindt zich dan net boven het niveau van 2012.

Gereedmeldingen 2006 t/m 2015 naar soort woning (aantallen)

Totaal

In %

Aantallen

Egz

Mgz

Egz

Mgz

vrijst.

2-o-1 kap

rijtjes

vrijst.

2-o-1 kap

rijtjes

2006

72.382

16,3%

11,7%

37,0%

35,0%

11.769

8.440

26.810

25.363

2007

80.193

14,9%

10,9%

35,8%

38,3%

11.957

8.749

28.747

30.740

2008

78.885

14,1%

10,3%

36,5%

39,0%

11.146

8.157

28.809

30.773

2009**

75.000

12,7%

9,9%

35,6%

41,8%

9.510

7.433

26.722

31.336

2010**

64.000

12,3%

8,3%

33,5%

45,9%

7.846

5.318

21.448

29.387

2011

57.703

12,0%

9,5%

36,7%

41,8%

6.924

5.482

21.177

24.121

2012***

48.000

11,0%

9,0%

36,3%

43,8%

5.300

4.300

17.400

21.000

2013*

40.000

10,0%

10,0%

30,0%

50,0%

4.000

4.000

12.000

20.000

2014*

35.000

8,6%

8,6%

31,4%

51,4%

3.000

3.000

11.000

18.000

2015*

40.000

8,8%

11,3%

30,0%

50,0%

3.500

4.500

12.000

20.000

Bron: BouwKennis, december 2013
*Prognose, ** Herberekening BouwKennis, ***Schatting BouwKennis
Herstel vergunningverlening blijft uit
Het aantal woningen waarvoor een vergunning wordt aangevraagd, is een belangrijke indicator voor het aantal gereedmeldingen op korte termijn. Waar eerst werd verwacht dat de vergunningverlening voor nieuwbouwwoningen in 2013 zou herstellen, werd in de loop van het jaar duidelijker dat de vergunningverlening in plaats daarvan in een dalende trend zou blijven hangen.

Het aantal woningen waarvoor een vergunning is verleend, is in 2013 uiteindelijk uitkomen op 26.184. Dit is een historisch laag aantal en een daling van 30% ten opzichte van 2012. Er zit anderhalf à twee jaar tijd tussen een nieuw vergunde woning en gereedmelding, dus ook de komende twee jaar zal er geen herstel vanuit nieuw verleende vergunningen komen voor het aantal gereedmeldingen.

Stuwmeer aan bouwplannen
BouwKennis verwacht wel dat het aantal woningen waarvoor een vergunning wordt verleend in 2014 iets aantrekt. De vergunningverlening zal zich echter nog steeds onder het niveau van 2012 bevinden. Dit ondanks de nog altijd broze maar aantrekkende economie en een woningmarkt die het dieptepunt achter de rug lijkt te hebben. De lage vergunningverlening heeft voor een groot deel te maken met het stuwmeer aan bouwplannen dat nog altijd op een koper ligt te wachten. Tussen 2003 en 2008 zijn er ruim 80.000 meer vergunningen aangevraagd dan er woningen zijn opgeleverd. Bouwers en ontwikkelaars hebben dus nog genoeg vergunningen op de plank liggen. Bovendien is ook de vraag naar nieuwbouwwoningen nog altijd laag en is er dus weinig behoefte aan nieuwe vergunningen.

2015: plannen tot wasdom
De voorspelde stijging van het aantal gereedmeldingen in 2015 komt doordat de verkoop van nieuwbouwwoningen aantrekt gedurende 2014. Het zijn de plannen waarvoor al een vergunning is aangevraagd, die in 2015 eindelijk tot wasdom komen en zorgen voor een lichte stijging van het aantal gereedmeldingen. Voor een aanhoudend herstel van het aantal gereedmeldingen na 2015, is het een vereiste dat de vergunningverlening de komende jaren aantrekt.
BouwKennis maakt vier keer per jaar ramingen voor de woningnieuwbouw- en utiltieitsnieuwbouwproductie. Jacco Ridderhof is commercieel directeur bij BouwKennis en medeverantwoordelijk voor de marktomvangcijfers voor de woningbouw- en utiliteitsbouwmarkt van Bouwkennis.