Zoeken

Roofs 2014-04-28 Mawipex gaat Firestone RubberGard EPDM assortiment voeren

Tijdens een bijeenkomst voor haar dealers, op 25 februari 2014 in kasteel Wijenburg in Echteld, maakte EPDM specialist  Mawipex bekend voortaan het Firestone RubberGard EPDM assortiment te gaan voeren. Deze stap is een rechtstreeks gevolg van het feit dat het bedrijf sinds 2012 onderdeel is van de Belgische Tectum Group.

Sinds jaar en dag is Mawipex op de Nederlandse markt actief met het private label BossCover EPDM. Toen het bedrijf in 2012 onderdeel werd van de Tectum Groep, werd in eerste instantie het vertrouwde assortiment gecontinueerd. Alfred Vermeulen van het bedrijf legde tijdens de bijeenkomst uit dat er diverse redenen waren om de overstap uiteindelijk te maken. De keuze voor een A-merk is daarvan de belangrijkste, met alle voordelen van dien. Technisch verschillen de producten van het Firestone RubberGard assortiment niet zoveel van het oude assortiment. Wel heeft de fabrikant enkele extra zekerheden bij de verwerkingsvoorschriften ingebouwd waar rekening mee dient te worden gehouden.

Assortiment

Tijdens een korte inleiding schetste directeur Geert-Jan Vogels van Mawipex de voorgeschiedenis. Mawipex werd in de jaren zestig opgericht door Marie en Willem van Doorn (de eerste twee lettergrepen uit de bedrijfsnaam zijn afkomstig van de respectievelijke namen van de oprichters). Zij hadden ook het dakdekkerbedrijf Van Doorn opgericht, de groothandel kreeg een aanvullende functie. In de loop der jaren is de groothandel uitgegroeid tot een landelijk actieve speler. De Tectum Group is in België een grote partij met een uitvoerderstak en een distributietak. Mawipex valt vanzelfsprekend onder laatstgenoemde tak en Vogels gaf aan dat er tussen beide organisaties veel synergie is. Deze nieuwe stap is hier een voorbeeld van. CPE, onderdeel van Tectum Group, is de authorised distributor voor Firestone RubberGard in België. Mawipex nu voor Nederland.

Alfred Vermeulen ging hier verder op in. Firestone is een Amerikaans bedrijf dat sinds 1980 wereldwijd al meer dan 1 miljard m² plat dak waterdicht heeft gemaakt met EPDM. Het Europese hoofdkantoor staat in Brussel, de overslag vindt in de haven van Antwerpen plaats. De fabrikant heeft een uitgebreid assortiment en een compleet serviceapparaat dat de producten ondersteunt. Dit laatste was voor Mawipex een belangrijke reden om de stap te zetten. “We hebben ervoor gekozen een A-merk te voeren waarmee we onze klanten nog beter van dienst kunnen zijn,” aldus Vermeulen.

Systemen

Hij ging vervolgens in op de diverse systemen. Het hart van het assortiment wordt gevormd door de RubberGard EPDM dakbanen. Hiervan biedt men een ongewapende en een gewapende (RubberGard Max) variant. De systemen zijn geballast aan te brengen, volledig verlijmd en mechanisch bevestigd. Firestone heeft een compleet assortiment toebehoren (lijmen, tapes, primers, etc) beschikbaar om een zekere verwerking van de producten te kunnen borgen.

Vervolgens vertelde Vermeulen dat de verwerking van deze producten niet zoveel verschilt van het oorspronkelijke assortiment. Toch zijn er enkele belangrijke verschillen in de verwerkingsvoorschriften. Zo schrijft Firestone voor dat alle blootgestelde randen (naden, bij afvoeren, etc.) dienen te worden afgewerkt. Hiertoe heeft men de zogeheten Waterblock Seal beschikbaar, een kit waarmee deze randen kunnen worden afgewerkt. In hetzelfde assortiment heeft men ook manchetten en strips voor de kimfixatie.

Aandachtspunt bij het assortiment is, net als bij alle dakbedekkingen, de compatibiliteit met de diverse isolatiematerialen. Hiertoe heeft het bedrijf een uitgebreide lijn lijmen, toebehoren en speciale producten beschikbaar. Om te weten welk product wanneer moet worden toegepast, heeft het bedrijf voor al haar verwerkers een technisch handboekje beschikbaar, dat eenvoudig in de broekzak is mee te nemen naar het werk.

Bij het assortiment hoort ook een uitgebreide ondersteuning in zowel de marketing als de techniek. Dat laatste betekent dat bijvoorbeeld een windbelastingsberekening of een bouwfysische berekening kan worden meegeleverd. Vermeulen gaf aan dat Mawipex opleiding ziet als de basis van de verkoop. Het bedrijf verzorgt dan ook opleidingen op haar vestiging in Rilland en desgewenst ook op de locatie van de klant. Projectbegeleiding behoort daar vanzelfsprekend ook bij.

Discussieronde

Arno Bron van VEBIDAK schetste in een korte presentatie de geschiedenis van EPDM op de Nederlandse dakenmarkt. Hij gaf aan dat het marktaandeel van het materiaal het afgelopen decennium sterk is gestegen en nog steeds stijgt. De groei gaat voornamelijk ten koste van de bitumineuze- en PVC dakbedekkingen.

De bijeenkomst was bedoeld om de dealers van Mawipex voor te lichten over de veranderingen. Tijdens de discussieronde bleek dat onder de aanwezigen veel vragen leefden, met name over wat deze aanpassing van het assortiment betekent voor de dagelijkse werkpraktijk voor de verwerkers. Bij monde van Alfred Vermeulen werd gesteld dat voor de verwerker niet zo gek veel verandert. Met Firestone kan men een A-merk bieden met een optimale technische ondersteuning waarmee het onderscheidend vermogen van de verwerker verder wordt verbeterd.