Zoeken

Roofs 2014-05-24 Eternit Flachdach actief op Nederlandse markt

Recent is de Duitse leverancier van daglichtsystemen voor het platte dak Eternit Flachdach GmbH in Nederland actief geworden. De producten zijn te verkrijgen bij de professionele  dakgroothandels Altena Dakspecialiteiten  en Dakned. Voor de Nederlandse markt is Dirk van Lith aangesteld als centraal aanspreekpunt. Roofs sprak met hem en bezocht de fabriek in het Duitse Neuss.

In Nederland is Eternit vooral bekend als de fabrikant van producten voor het hellende dak. De divisie voor lichtkoepels en daglichtvoorzieningen van het bedrijf werd in 1960 opgericht door Klaus Esser, een autoriteit op het gebied van daglicht. Het merk Essertop® werd een begrip op de Duitse markt, dat in de loop der jaren verantwoordelijk was voor diverse innovaties, de 4-wandige lichtkoepel is daar een sprekend voorbeeld van. Het bedrijf is sinds 1980 onderdeel van Eternit Flachdach GmbH en is als zodanig een sterke speler op de Europese markt. Het bedrijf is onlangs actief geworden op de Nederlandse markt vanuit de overtuiging dat het assortiment een toevoeging betekent op wat momenteel verkrijgbaar is, met name op het gebied van isolerend vermogen.

Dirk van Lith is sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de Nederlandse markt. Sinds begin dit jaar worden de producten van Eternit Flachdach via dakgroothandels Altena Dakspecialiteiten en Dakned op de Nederlandse markt gebracht. Het bedrijf biedt een breed assortiment aan lichtkoepels en daglichtsystemen voor platte daken. De producten worden doorgaans vervaardigd uit thermisch onderbroken metaalversterkte raamkaders met diverse beglazingsopties als 2-,3- of 4-wandig polycarbonaat of accrylaat.  Ook diverse soorten glas, 2 of 3-wandig, behoren tot de mogelijkheden.

Productie

De fabrikant heeft in Neuss een ruime productie- en opslaglocatie. De thermisch onderbroken (metaalversterkte) raamprofielen van de daglichtsystemen worden in deze fabriek geëxtrudeerd (voorzien van een profiel). Het bedrijf heeft zich ten doel gesteld de productie op een zo milieubewust mogelijke manier uit te voeren, zo wordt bijvoorbeeld het kunststof afval dat bij de extrusie vrijkomt opgevangen en in eigen huis gerecycled naar diverse (secundaire) toepassingen. Het bedrijf produceert een groot aantal modellen en afmetingen lichtkoepels, lichtstraten, dakvensters en rook- en warmte- afvoersystemen (RWA’s). De productie van deze systemen is overigens voor een groot deel handwerk. Het plaatsen van het glas of kunststof in de vensters wordt, vooral vanuit het oogpunt van kwaliteit, niet machinaal  uitgevoerd.

Oprichter Klaus Esser was pionier op het gebied van daglichttoepassingen en is zoals gezegd verantwoordelijk voor vele innovaties op dit gebied. Hij heeft het productengamma op basis van de lichtdoorlatende kunststoffen polycarbonaat en acrylaat ontwikkeld. Het huidige Eternit Flachdach borduurt hierop door en komt met enige regelmaat met innovaties. Momenteel overweegt het bedrijf de  productie van het onlangs op de beurs in Keulen gepresenteerde architectonische concept Eternit Karat, waarover in een volgende editie van Roofs uitgebreider zal worden bericht.

Isolatiewaarde

“Naast vanzelfsprekend de lichtdoorlatendheid wordt de isolatiewaarde een steeds belangrijker aspect van dit soort producten,” vertelt Van Lith. “Energiezuinig bouwen wordt immers steeds meer een hot item en voorkomen moet worden dat de daglichtvoorziening een warmtelek in de dakconstructie gaat vormen. Het aantal wanden van de beglazing van een lichtkoepelbeglazing speelt een  belangrijke rol bij de isolatiewaarde. Belangrijker nog echter is de ruimte (spouw) tussen de verschillende wanden van 2-, 3- of 4-wandige koepels. De toonaangevende lichtkoepelproducenten in Duitsland hebben sinds de jaren ‘80 voor een in Nederland nog betrekkelijk onbekend principe gekozen: het raamkader. Klaus Esser produceerde in 1971 als eerste een lichtkoepel met raamkader Esserplus®, gevolgd door het in 2006 geïntroduceerde thermisch onderbroken raamkader van Eternit Flachdach GmbH.”

Van Lith: “Met dit raamkader wordt de lucht tussen de beglazing ingesloten waardoor nauwelijks meer sprake is van luchtstromen. Dit heeft een gunstige invloed op de isolerende eigenschappen. De uniforme afstand tussen de beglazing, óók aan de randzijde, is een typisch kenmerk van deze lichtkoepels. De U-waarden van Eternit lichtkoepels gelden dan ook voor de gehele koepel en dat is, met het oog op de dit jaar veranderende normen, een belangrijk aspect. In de loop van dit jaar zal namelijk de methode voor het berekenen van de U-waarde worden gewijzigd. De U-waarde voor het centrale deel van het transparante gedeelte zal niet meer volstaan; de gehele koepel (gehele beglazing inclusief opstand) moet worden meegenomen in de berekening.”

Inbraakwerendheid

Een ander belangrijk aspect van de lichtkoepel is de inbraakwerendheid. De producten van Eternit Flachdach GmbH kunnen voldoen  aan Inbraakwerendheidsklasse 3 en 4. De certificering voor Inbraakwerendheidsklasse 2 zal dit jaar plaatsvinden. Het keurmerk Inbraakwerendheidsklasse 2 geeft aan dat een inbreker die zich via een lichtkoepel toegang wil verschaffen daar minimaal drie minuten voor uit moeten trekken. “Tóch, wanneer het op échte inbraakwerendheid aankomt, prefereren wij klasse 3 of  4,” aldus Van Lith.

Montagegemak

Alle lichtkoepels van Eternit Flachdach, óók de vaste lichtkoepels, worden af fabriek voorzien van scharnieren. “Dit levert enorm veel tijdwinst op bij de montage van de lichtkoepel op de opstand en verkleint het risico op schade,” aldus Chris Appels van Altena. “Het vastschroeven van de koepel op de opstand behoort hiermee tot het verleden. Klikken en klaar, hooguit 30 seconden werk.” “De vaste koepel kan overigens, wanneer dat nodig is, wél worden geopend.

Blijkt de keuze voor een vaste lichtkoepel in de praktijk toch niet zo gelukkig? Dan kunnen de vaste koepels met het monteren van een spindel of kettingmotor snel en eenvoudig worden aangepast naar een ventilerende versie, de scharnieren zijn immers al gemonteerd,” voegt Peter van Gent van Dakned daaraan toe.

Wat betreft de kansen op de Nederlandse markt zijn Van Lith, Van Gent en Appels positief. Van Lith: “De vraag naar comfortabele, goed geïsoleerde en veilige daglichtsystemen groeit in zowel de nieuwbouw- als de renovatiemarkt en onze verwachting is dat die vraag in de nabije toekomst alleen maar verder zal groeien. Met onze partners Altena Dakspecialiteiten en Dakned hebben wij partijen gevonden die onze  producten en oplossingen met de juiste ondersteuning in de markt kunnen zetten.”