Zoeken

Roofs 2014-07-18 Kant en klare uittrekstaten en afschotplannen

Dakadvies & Calculatie Veenendaal (DCV) heeft onlangs de activiteiten uitgebreid met het bedrijfsonderdeel Dak Aanbesteding. Dit bedrijf verzorgt de volledige uittrekstaten van calculaties voor projecten die worden aanbesteed door overheden en bedrijven.

De huidige praktijk van het aanbesteden kost dakdekkerbedrijven veel tijd en moeite, terwijl de inspanningen in veel gevallen geen opdracht opleveren. Dat is inherent aan de methodiek van de aanbesteding. Aanbestedende instanties selecteren een aantal bouwbedrijven die vervolgens ieder weer een aantal dakdekkerbedrijven aanschrijven, die allemaal een eigen offerte maken op basis van de eigen uittrekstaten en calculaties. Slechts één daarvan kan het werk maken, het werk van de overige bedrijven is dan helaas voor niets geweest.

“Deze werkwijze is onnodig,” vindt Jan van Keulen, eigenaar van DCV. “Er wordt immers een hoop werk dubbel gedaan. De uittrekstaten en bijvoorbeeld de afschotplannen, windbelasting en bouwfysica voor de calculaties zijn voor iedereen hetzelfde. Daarom hebben wij besloten al deze onderdelen te gaan verzorgen voor onze klanten. Uitgangspunt van ons nieuwe bedrijfsonderdeel Dak Aanbesteding is dat het dakdekkerbedrijf tegen relatief lage kosten de dikwijls complexe uittrekstaten en overige berekeningen kan verkrijgen, waardoor  het bedrijf een duidelijke besparing kan realiseren op de inspanning en kosten die daar anders mee gemoeid zijn. Ook zijn er voordelen voor het bouwbedrijf, men hoeft immers niet meer drie of vier totaal verschillende offertes naast elkaar te leggen om te vergelijken.”

Calculatieshop

Hoe gaat dit alles in zijn werk? Dak Aanbesteding zoekt via online aanbiedingsplaatsen naar aanbestedingen, zoals bijvoorbeeld TenderNed en via Aanbestedingskalender. Op basis van het bestek en alle aanwezige documentatie worden dan de uittrekstaten ten behoeve van de calculatie gemaakt, vanzelfsprekend conform Bouwbesluit. Hierbij worden alle relevante onderdelen ter beschikking gesteld: uittrekstaten, de bouwfysische berekening, windbelasting, dakveiligheid en afschotplannen.

Van Keulen: “Wij werken uitsluitend met digitale bestanden die ons door aanbesteders en aannemers worden toegezonden of die wij verkrijgen via het internet. Wij werken met geavanceerde hulpmiddelen om uit de digitale bestanden een uittrekstaat/calculatie te genereren. Inmiddels beschikken we over vele jaren ervaring in de praktijk van het calculeren voor dakdekkerbedrijven en we kunnen dan ook garant staan voor de kwaliteit van onze calculaties.”

“De uittrekstaat wordt in Excel ter beschikking gesteld. Deze kan samen met de tekeningen waarop de uittrekstaat betrekking heeft worden gedownload vanuit de calculatieshop op de website van Dak Aanbesteding. De tekeningen worden door ons aangevuld met teksten zodat direct duidelijk is over welk dakvlak het gaat en waar de detailleringen zich bevinden. In de calculatieshop is overzichtelijk te raadplegen welke producten voor het project beschikbaar zijn. Na betaling via iDeal krijgt men een link toegestuurd via welke de producten zijn te downloaden. De prijs van de aanschaf weegt niet op tegen de kosten die men maakt als men de uittrekstaten zelf moet produceren. Mochten er wijzigingen komen, zoals in een nota van wijzigingen, dan wordt de klant hiervan via een e-mail op de hoogte gebracht.”

“Daarnaast controleren wij het bestek op kostenverhogende aspecten zoals verzekeringen, garanties en inspecties van controlerende instanties. Als de dimensionering van de noodoverlopen en hwa’s bekend zijn, dan vermelden wij die ook.”

Niet inschrijvende partij

“Deze werkwijze betekent voor alle betrokkenen een tijd- en dus geldbesparing. Dat is echter nog niet iedereen zich bewust. Zo kost het ons soms nog wel eens moeite om aanvullende stukken bij de overheid opgevraagd te krijgen. Men staat dikwijls op het standpunt dat wij als niet inschrijvende partij geen recht hebben op deze stukken. Naar mijn idee is het even wennen, maar is het een kwestie van tijd voordat aanbestedende diensten en bedrijven de omslag hebben gemaakt,” aldus Jan van Keulen.

Hoe gaat het bedrijf ermee om als het concept aanslaat? “Momenteel voeren we deze activiteiten uit met twee krachten die ruime ervaring hebben in de dakenbranche en voor wie het calculeren van dakwerken gesneden koek is. Als er uit deze nieuwe activiteit zoveel werk voortkomt dat we het niet meer aankunnen, dan zullen we vanzelfsprekend moeten uitbreiden. Dit zullen we in eerste instantie met ervaren freelancers doen, maar zover zijn wij nog niet. Als het aanslaat, ligt het voor de hand dat andere adviesbureaus ook actief zullen worden op dit gebied en dat lijkt me een goede ontwikkeling. Er is in de aanbesteding nog veel winst te behalen voor de aannemers en dakdekkerbedrijven.”