Zoeken

Roofs 2014-07-26 Nieuwslijn

AGENDA

9-11 september 2014

Bouw Compleet Gorinchem

Evenementenhal te Gorinchem

Info: www.evenementenhal.nl

7-9 oktober 2014

Energie 2014

Brabanthallen ’s-Hertogenbosch

Info: www.energievakbeurs.nl

11-13 september 2014

Bouwzone Renovatiebeurs 2014

Expo Houten

Info: www.renovatiebeurs2014.nl

29 oktober 2014

Congres ‘Veilig werken op hoogte’

FiGi theater te Zeist

Info: www.dakweb.nl

RECTIFICATIE

In het artikel ‘Veilig werken op hoogte vanuit Europees perspectief’ in Roofs juni 2014 werd abusievelijk verwezen naar de Europese Richtlijn 2004-45/EG. Bedoeld werd de Europese Richtlijn 2001-45/EG.

Bauder bv

Per 1 juni 2014 is Harald de Leeuw als Account Manager aangesteld voor de regio Zuid Nederland en zal in de genoemde regio het relatiebestand verder uitbreiden. Hij zal zich gaan bezig houden met new business en het vertrouwde productgamma. Tevens zal hij het denken in Bauder systeemoplossingen verder uitdragen en introduceren. Harald heeft in het verleden ruime ervaring in de functie als Account Manager opgedaan en beschikt over ruime praktijkervaring.

Aanscherping EPC en isolatie-eis

Per 1 januari 2015 wordt de isolatie-eis van de gebouwschil verhoogd. De Rc-waarde gaat van 3,5 naar 5,0. Ook de energieprestatiecoëfficienten worden aangescherpt. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in het Bouwbesluit 2012? De nieuwe isolatienorm wordt gedifferentieerd naar gebouwdelen:

  • een Rc-waarde voor daken van 6,0 m2K/W
  • een Rc-waarde voor gevels van 4,5 m2K/W
  • een Rc-waarde voor begane grond vloeren van 3,5 m2K/W

Een te hoge Rc-eis voor gevels zou namelijk relatief hoge kosten met zich mee brengen tegen een relatief lage energiewinst. Daarnaast worden de energieprestatiecoëfficienten (EPC) van praktisch alle gebruiksfuncties aangescherpt. Het gaat grofweg om een halvering van de EPC vergeleken met het niveau van 2007. De inwerkingtreding van het besluit is vermoedelijk 1 januari 2015.

Eerste dakinstortingen 2014

Met Pinksteren, maandag 9 juni 2014, was er vooral in Brabant sprake van noodweer. Zware  regen- en hagelbuien trokken over de provincie. Op verschillende locaties zijn diverse daken van bedrijfshallen geheel of gedeeltelijk ingestort. Het onderzoek naar de specifieke oorzaken loopt, leert navraag bij de verschillende schade-expertise bureaus. Geen van de bureaus wil hierover lopende het onderzoek nadere informatie verstrekken.

De daken kunnen instorten als de grote hoeveelheden regenwater niet tijdig worden afgevoerd via hemelwater en noodafvoersystemen. Waarom het water niet tijdig is afgevoerd is de vraag nu op de verschillende foto’s uit de media in de dakranden wel noodoverlopen zichtbaar zijn.

Roofs heeft in het verleden uitgebreid gepubliceerd over het fenomeen dakinstortingen door  wateraccumulatie. DGI Dak & Gevel Ingenieurs heeft in verschillende publicaties de verschillende oorzaken toegelicht die deze nieuwe schades op afstand beschouwend nog steeds actueel lijken te zijn. Roofs zal in een volgende publicatie in overleg met de schade-expertise bureaus de lezer nader informeren over de oorzaak en de mogelijkheden deze schades te voorkomen.

Alles onder 1-dak

Op 5 juni jl. hebben Altena Dakspecialiteiten en De Bruin, groothandel in sanitair-, verwarming- en installatiemateriaal hun nieuwe “Alles onder 1-dak”vestiging in Woerden geopend.

Na een succesvolle start vanaf begin maart 2012 aan de Waardsedijk te Montfoort, bleek al vrij snel dat Altena Dakspecialiteiten uit haar jasje groeide. Door de nauwe samenwerking die al vanaf de start met De Bruin is aangegaan, hebben beide ondernemingen medio 2014 besloten om vanwege de centralere ligging, samen verder te gaan in Woerden. Het pand direct naast de al bestaande vestiging van De Bruin werd erbij getrokken en er is van twee panden één gemaakt, waardoor er voldoende magazijnruimte ontstaan is om alle materialen voor de loodgieter, installateur en de dakbedekker onder ‘1 dak’ te brengen.

Tijdens de druk bezochte opening lieten leveranciers van zowel Altena als De Bruin zien welke nieuwe producten allemaal in de markt verschenen zijn: onder andere Hertalan, Resitrix en Triflex lieten door middel van productdemonstraties zien wat er op het dak allemaal mogelijk is. Daarnaast demonstreerde de Amerikaanse firma Milwaukee, fabrikant van elektrisch gereedschap de mogelijkheden van professioneel werken met snoerloos elektrisch gereedschap. Bijzonder was de première-introductie van ‘the Jag’ (letterlijk ‘inkerven’), een snijmachine waarmee eenvoudig en zonder schade aan de bovenlaag de wegtrekfolie van o.a. Resitit, Resitrix en zelfklevende top- en onderlagen op alle gewenste breedtes kan worden ingesneden.

Altena Dakspecialisten en de Handelsonderneming De Bruin zijn elke werkdag geopend van 07.00 uur tot 17.00 uur. Het nieuwe adres is: Pompmolenlaan 43c, 3447GK Woerden

Jackon en IsoBouw gaan samenwerken

IsoBouw Systems neemt de verkoop en distributie in Nederland over van de XPS-producten Jackodur en Jackoboard van Jackon Insulation GmbH.  Dr. Anton Klotz, directeur Jackon: “De keuze voor de samenwerking met IsoBouw is een logische stap. De producten van beide bedrijven vinden via dezelfde kanalen de weg naar onze klanten. IsoBouw kent de markt en belangrijker, de klanten en hun verwachtingen. De overname van de verkoopactiviteiten zal daarom snel en probleemloos verlopen. Bovendien is XPS nauw verwant aan EPS. Beide isolatiematerialen kennen dezelfde grondstoffen en vullen elkaar heel goed aan qua toepassingen”.

Rockwool Benelux presenteert MVO-verslag

Voor Rockwool, wereldwijd producent van steenwol, betekent maatschappelijk verantwoord ondernemen werken aan een gezonde en veilige toekomst. Prominente sprekers onderstreepten die visie op 19 juni 2014 tijdens een druk bezocht congres in de ECI Cultuurfabriek in Roermond. Aanleiding voor het congres was de presentatie van het MVO-verslag van Rockwool Benelux, waaruit onder meer blijkt dat door beter brandveilig en geluid reducerend isoleren in de bouw de maatschappelijke gevolgkosten van brand en geluidoverlast drastisch omlaag kunnen. Meindert Smallenbroek, Directeur Woningbouw Ministerie BZK nam het eerste exemplaar in ontvangst.

Warmteservice levert  zink maatwerk

Eenvoudig zink maatwerk bestellen kan voortaan ook via Warmteservice. Via de maatwerk module kan eenvoudig het gewenste model geselecteerd worden: bakgoot, deklijst of kilgoot. Ook eigen ontwerpen. Via d  website kan een offerte aangevraagd worden. Een Warmteservice vestiging naar keuze neemt vervolgens binnen 1 werkdag contact op om de aanvraag door te spreken en een passende offerte op te maken.