Zoeken

Roofs 2014-10-24 Dakpan met groendakpakket

Groendak bv uit Scherpenzeel heeft een dakpan ontwikkeld waar een groendakpakket in is verwerkt. Deze zogeheten ‘groendakpan’ kan in principe op elk pannendak worden toegepast.

Groene daken worden steeds vaker toegepast. Dit type daken wordt in de meeste gevallen op platte daken toegepast. Voor hellende daken bestaan wel systemen, maar het probleem van deze groene dakpakketten is vaak het gewicht. Er dienen bijvoorbeeld voorzieningen te worden toegepast die moeten voorkomen dat het gewicht van het volledige dakpakket op de dakrand komt te rusten. Zo worden veel hellende groendaken uitgerust met een raster die het gewicht verdelen. De groendakpan vereenvoudigt de toepassing van een groendakpakket op een hellend dak aanzienlijk. Het effect op de omgeving en het onderhoud zijn vergelijkbaar met groendaken op platte daken.

Groen dakpakket in kunststof dakpan

Zoals bekend bestaat een groendakpakket standaard uit verschillende lagen: een waterdichte laag, een wortelwerende laag, drainage, een filterlaag, substraat en beplanting. De drainage en de filterlaag zorgen ervoor dat het pakket water vasthoudt. Dat is gunstig voor de waterhuishouding (het riool wordt minder belast) en goed voor de beplanting op het dak.

Dit is bij de groendakpan niet anders. De innovatie bestaat uit een kunststof dakpan dat op dezelfde manier op het dak wordt gelegd als een normale sneldek dakpan. Het frame heeft ook dezelfde afmetingen als een standaard betondakpan, wat betekent dat de groendakpan ook in de meeste renovatieprojecten probleemloos zal zijn toe te passen. Het product is dan ook door elke dakdekker op het hellend dak aan te brengen.

De dakpan is gevuld met een groendakpakket. De wortelwerende laag is vanzelfsprekend niet nodig. Wel wordt een geotextiel in de dakpan gelegd met daarin een speciale laag. De geotextiellaag zorgt voor verspreiding van het water over het gehele oppervlak van de dakpan. Hier bovenop komt een laag speciaal ontwikkelde dakpansubstraat en een begroeiing met de juiste sedumplanten.

De groendakpan wordt net als de normale dakpan in pallets op de bouwplaats aangeleverd. De verwerking vindt vervolgens op dezelfde manier plaats als de normale dakpan. Volgens de leverancier gaat de groendakpan ook net zo lang mee als een normale dakpan of groen dak, mits er voldoende onderhoud op het dak wordt uitgevoerd. Het onderhoud is vergelijkbaar met dat van een standaard groendak, en dat betekent: één keer per jaar controle of de afvoeren nog goed functioneren en of er bijvoorbeeld geen bomen of onkruid in het groenpakket groeien.

Combinatie pannendak en groendak

De groendakpan is even zwaar als een normale dakpan. Volledig verzadigd met vocht weegt de groendakpan circa 4,62 kg. Het dak met deze nieuwe dakpan heeft dezelfde waterkerende en ventilerende eigenschappen als een normaal pannendak. Het product is toepasbaar op dakhellingen van 20º tot 55º. Per m² worden 9,7 stuks van deze groendakpannen toegepast. Op deze manier behoudt het dak de voordelen van een pannendak, en combineert deze met de voordelen van een groendak. Denk daarbij aan bevordering van de biodiversiteit, een verbetering van de luchtkwaliteit en de waterbufferende eigenschappen. Bij een dak van 30º is de waterretentie circa 42%. Ook zal het groene pakket op warme dagen zeker een koelend effect hebben.