Zoeken

Roofs 2014-10-26 Windmolen over de volledige lengte van de nok

De toepassing van windenergie op daken heeft een nieuwe dimensie gekregen met de introductie van de zogeheten RidgeBlade, een systeem voor windenergie die op de nok van het hellende dak wordt toegepast. Op 10 oktober 2014, de Dag van de Duurzaamheid, werd de innovatie officieel gepresenteerd.

In Nederland waait het altijd. Dat maakt ons land bij uitstek geschikt voor de opwekking van windenergie. De grootschalige windmolenparken stuiten maatschappelijk dikwijls op verzet. Dit geldt ook voor systemen op het dak: wil de toepassing ervan rendabel zijn, is grootschalige toepassing nodig. Hier kleven praktische en esthetische bezwaren aan. De RidgeBlade is ontwikkeld om deze bezwaren het hoofd te bieden en grootschalige toepassing van windenergie op daken mogelijk te maken. Het product wordt op de markt gebracht door Libra Energy uit Castricum, een internationale groothandel en distributeur op het gebied van zonne-energie.

Het nieuw geïntroduceerde windenergiesysteem is het eerste dat op de volledige lengte van de nok van het hellende dak wordt bevestigd. Het dakvlak kan zodoende nog worden gebruikt voor het opwekken van zonne-energie: de bijbehorende omvormer maakt een dergelijke combinatie mogelijk. De RidgeBlade maakt gebruik van de luchtstromen langs het dakvlak. Het systeem is zodanig ontwikkeld dat de opbrengst optimaal, en de overlast minimaal is. Tijdens de presentatie legde uitvinder Wim Keech de verschillende aspecten uit. Tweede Kamerlid van Groen Links Liesbeth van Tongeren was in 2009 als jurylid medeverantwoordelijk voor de toekenning van de Green Challenge Award van de Postcodeloterij/Stichting Doen aan de innovatie. Aan haar dus de eer de nieuwe windgenerator officieel ten doop te houden.

Systeem

De toekenning van de Green Challenge Award bracht de ontwikkeling van deze innovatie in een stroomversnelling. Het systeem is inmiddels gepatenteerd en uitgebreid getest bij laboratoria in met name het verenigd Koninkrijk, waar ook enkele praktijktoepassingen zijn getest. De uiteindelijke windgenerator wordt in Tsjechië geproduceerd en zal internationaal op de markt worden gebracht.

Roofs sprak met Johan Visser van Libra Energy over de innovatie. “De RidgeBlade Nokgenerator is een aluminium windmolen die over de volledige lengte van de daknok van het hellende dak kan worden gemonteerd,” legt hij uit. “Op een gemiddeld woonhuis passen vier of vijf units. De bladen van de generator zijn zodanig ontworpen dat ze al vanaf een windsnelheid van 1,2 m/sec (windkracht 1) energie beginnen te produceren. In principe blijft het systeem stroom opwekken, ook bij stormachtig weer: het systeem remt zichzelf niet af omdat het niet kapot draait. De windgenerator is zodanig ontworpen dat deze een nagenoeg geruisloze werking heeft: de fabrikant claimt een maximale geluidlast van 65 dB, gemeten bij een maximale werking vanaf een afstand van 1 meter.”

Visser: “De windrichting is niet de grootste factor voor de opbrengst van het systeem. Het systeem maakt gebruik van de luchtstromen die zich altijd over het dakvlak van het hellende dak bewegen, en die het dakvlak via de nok verlaten. Op de nok is de luchtstroming sterker dan de wind. Het rendement is maximaal bij een dakhelling van 45º (bij een woning) of 20º (bij een gebruiksgebouw). De opbrengst is vanzelfsprekend omgevingsafhankelijk, maar ligt volgens de leverancier gemiddeld rond de 2000 kWh per jaar (uitvoering RB1, 4 turbines). Standaard wordt de windgenerator in het grijs geleverd, maar afhankelijk van de wens van de klant is het ook mogelijk de windgenerator in een andere kleur te bestellen.”

Montage

De montage van het systeem wordt door Libra Energy gecoördineerd. Het bedrijf werkt hiertoe samen met streng geselecteerde installatiebedrijven. Van deze partners wordt geëist dat de producten volgens de richtlijnen van de fabrikant op een veilige en kwalitatief goede manier op het dak worden bevestigd. Deze installatiebedrijven zullen de komende maanden door Libra Energy worden getraind en uiteindelijk officieel gecertificeerd.

Visser: “Het systeem wordt in units geleverd, één unit weegt 38 kg (type RB1). Hij dient dus met twee man te worden verplaatst. Voor de montage wordt eerst over de lengte van de nok een metalen rail op het dak bevestigd. Deze rail is vergelijkbaar met die van de montage van zonnepanelen: het is feitelijk een haak die achter de dakpannen in de panlatten en gordingen worden geschroefd. Het verschil met de rail voor zonnepanelen is dat voor montage van de RidgeBlade de rail op de onderconstructie moet worden vastgeschroefd.”

“De unit met daarin de turbine wordt vervolgens naar het dak verplaatst. Afhankelijk van de situatie zal moeten worden bekeken op welke manier dat veilig kan plaatsvinden. Bij industriële toepassing, waarbij minimaal 10 units worden geplaatst, is het gebruik van een kraan een economisch goed haalbare optie. De units worden vervolgens op een trillingdemper op de rail gemonteerd. De units worden ook aan elkaar vastgemaakt.”

In het laatste kwartaal van 2014 zal de RidgeBlade in de Benelux, Polen en het Verenigd Koninkrijk op de markt worden gebracht. Vanaf begin 2015 zal de massaproductie voor de gehele Europese markt worden opgestart.