Zoeken

Roofs 2014-11-18 Eerste editie Week van de Bouw bedient bezoeker op maat

Week van de Bouw 2015

Van 9-13 februari 2015 vindt in de Jaarbeurs Utrecht de eerste editie van de Week van de Bouw plaats. Onderdeel van deze week is de bekende BouwBeurs. Tegelijk zullen ook enkele andere beurzen plaatsvinden. Een gesprek met Martijn Carlier, Project Manager van de Week van de Bouw.

Traditioneel vindt eens in de twee jaar in februari de BouwBeurs plaats. Zo ook in februari 2015. Maar de veranderende vraag van de markt heeft geleid tot een andere opzet. De BouwBeurs wordt onderdeel van de Week van de Bouw. Tijdens deze week vindt een groot aantal bouwgerelateerde activiteiten plaats, de BouwBeurs is er daar één van. Daarnaast vinden in deze week ook de gespecialiseerde vakbeurzen GEVEL, Material Xperience en Renovatie & Transformatie plaats, worden diverse congressen en workshops en vindt ook weer het Gala van de Nederlandse Bouw plaats.

Doelgroepen direct bedienen

Carlier: “Het idee achter deze nieuwe opzet is dat alle doelgroepen direct worden bediend met de nodige informatie. De BouwBeurs is decennialang een begrip geweest in de markt. Maar de tijden veranderen, en daarmee ook de behoefte van de klant. Het aanbod moet daarop worden afgestemd. In plaats van één beurs voor alle doelgroepen bedienen we nu elke doelgroep op maat. De bezoeker vindt zodoende direct wat hij zoekt en ook de exposant weet dat de persoon die bij hem op de stand staat ook degene is die hij wil bereiken.”

“De BouwBeurs blijft het grootste bouwevenement van Nederland. Maar in plaats van op speurtocht over de beursvloer te moeten gaan, kunnen de verschillende doelgroepen direct dat gedeelte bezoeken dat voor hen relevant is. Architecten zullen zich bijvoorbeeld richten op de beurzen GEVEL en Material Xperience; uitvoerders zullen op de BouwBeurs de innovaties op het gebied van producten en gereedschappen kunnen bekijken; opdrachtgevers zullen de informatie die voor hun werkpraktijk belangrijk is vooral op de beurs Renovatie & Transformatie kunnen vinden. De diverse doelgroepen ontmoeten elkaar tijdens een van de andere activiteiten die tijdens de Week van de Bouw worden georganiseerd.  Denk hierbij aan het Nationaal Bouwdebat, het Gala van de Nederlandse Bouw en diverse bijeenkomsten van brancheorganisaties.”

“Overigens zijn bezoekers natuurlijk niet beperkt tot het bezoeken van één enkele beurs: met een toegangskaartje heeft men toegang tot alle beurzen die tijdens de Week van de Bouw in de Jaarbeurs te Utrecht worden georganiseerd.”

Beurs is nog steeds relevant

Carlier: “De Week van de Bouw is het antwoord op de veranderingen in de bouwsector. De tijd van grootschalige nieuwbouw ligt achter ons; renovatie en transformatie ontwikkelen zich tot groeimarkten. Het is belangrijker dan ooit om kosten te besparen en technische innovaties snel toe te passen. Conceptueel (prefab) bouwen is een onomkeerbare trend en de productieketen verandert van aanbod- in vraaggestuurd, van massaal naar series van één. Samenwerkingsverbanden veranderen. De Week van de Bouw biedt alle partijen de gelegenheid de nieuwe rollen en samenwerkingsvormen te verkennen en uit te diepen.”

“Het internet wordt in de dagelijkse werkpraktijk steeds belangrijker,” aldus Carlier. “Via het internet communiceren we ontzettend veel met onze klanten maar dit is geen vervanging voor het ‘live’ contact. Wij zijn ervan overtuigd dat ook in de huidige markt de behoefte blijft om elkaar in levende lijve te ontmoeten en met eigen ogen nieuwe producten en materialen te bekijken en vergelijken. Dat is het bestaansrecht van een vakbeurs en die heeft naar onze mening niets aan relevantie ingeboet. Zaak is wel de kracht van een live event optimaal te benutten. We gaan daarom de doelgroepgerichte aanpak in alle facetten doorvoeren. Alle beurzen en activiteiten krijgen een eigen, herkenbare identiteit waar de presentaties, de sfeer, de drankjes en de hapjes, en ga zo maar door, op zullen worden afgestemd. De BouwBeurs zal bijvoorbeeld speciaal voor de uitvoerders een eigen BouwBeursFeest krijgen, compleet met muzikale optredens en entertainment.”

Enkele gegevens op een rijtje


• Het Gala van de Nederlandse Bouw vindt plaats op 9 februari 2015 in de Polar Room in de Jaarbeurs in Utrecht. Tijdens dit gala wordt de Nederlandse Bouwprijs 2015 uitgereikt.
• Het BouwBeursFeest vindt plaats op woensdag 11 februari 2015
• De BouwBeurs is donderdag 12 februari 2015 ook ’s avonds geopend.
• In het Bouw & ICT-theater worden de hele week allerlei symposia en seminars voor bouw & ICT-oplossingen georganiseerd.
• Er zal een zogeheten ZZP Plein worden ingericht, een speciaal informatieplein voor de zelfstandige ondernemer in de bouw.
• Op de beursvloer zal in het kader van Ambacht in Actie door verschillende ambachtslieden aan een gezamenlijk project worden gewerkt.
• De Greenbuild Boulevard biedt bezoekers van de BouwBeurs een platform om snel in contact te komen met leveranciers voor duurzaam bouwen.