Zoeken

Roofs 2014-11-22 Zonder investering zonnepanelen plaatsen

Financieringsmodel zonne-energie

Steeds meer woningcorporaties installeren zonnepanelen op hun huurwoningen. Struikelblok is in veel gevallen nog de financiering. Specialist Weijerseikhout heeft een financieringsmodel geïntroduceerd waar dat mee kan worden ondervangen.

Sinds 2009 houdt Weijerseikhout zich bezig met het aanbrengen van zonne-energiesystemen. Het bedrijf heeft zich ontwikkeld tot een specialist die op dit gebied o.a. voor woningcorporaties werkt. Het idee voor de nieuwe wijze van financieren kreeg het bedrijf naar aanleiding van gesprekken met klanten. Struikelblok voor de investering is het punt te bepalen waarop de investering zich terugverdient.

Dat kan slimmer, dacht men bij Weijerseikhout. “Onze klantenkring bestaat voor een groot deel uit partijen die actief bezig zijn met de verduurzaming van hun gebouwen,” vertelt directeur Lars Weijers. “Ze zijn dus ook op zoek naar manieren om het dak in te zetten in de huidige ontwikkelingen op het gebied van energieopwekking. Wij ontwerpen, renoveren en onderhouden daken en we plaatsen tevens zonnepanelen. Met onze ketenpartners werken we tevens (onder andere in het samenwerkingsverband Groot Onderhoud 2.0, zie Roofs februari 2014 – red.) aan een verbetering van de energiezuinigheid van complete woningen. Wij helpen opdrachtgevers om hun energetische doelstellingen te halen en zetten hiertoe innovatieve methoden in, zowel technisch als op het gebied van financiering.”

Huur/leasevergoeding

“Opdrachtgevers hikken dikwijls tegen de investering aan. Daarom hebben wij een financieringsmodel ontwikkeld waarbij de zonnepanelen zich feitelijk zelf financieren. Het betreft een huur/leasevergoeding die voor 15 tot 20 jaar vaststaat. Binnen deze overeenkomst draagt Weijerseikhout zorg voor het leveren, installeren, beheren en onderhouden van de zonnepanelen. De huur/leasevergoeding wordt gefinancierd uit de inkomsten die woningcorporaties genereren uit de periodieke huurverhoging, of uit geld dat vrijkomt uit een aparte overeenkomst voor servicekosten.”

Voordeel van deze vorm van financieren is dat er zekerheid is voor de huurder. Weijers: “De huurder zal er niet op achteruit gaan, integendeel. Wij garanderen dat de besparing op de energienota groter is dan extra kosten die de huurverhoging met zich meebrengen. De woningcorporaties maken op deze manier – zonder zelf te investeren – een extra stap om hun energetische doelstellingen te bereiken.”

In tegenstelling tot andere financieringsvormen wordt in deze huur/leaseovereenkomst vooraf geen indexatie berekend over de exploitatievergoeding. Omdat de energielasten over een periode van 20 jaar een verwachte inflatie van gemiddeld 2% hebben, betekent dit dat de jaarlijkse besparing toeneemt.”

Hoe werkt dit in de praktijk? Weijers: “Indien een woningcorporatie besluit tot de aanschaf van een zonne-energiesysteem, zal dit door Weijerseikhout worden geleverd en geïnstalleerd. De vergoeding voor de exploitatie van zonnepanelen bedraagt 75% van de normale kosten, wat betekent dat een besparing op de energielasten van zo’n 25% wordt gerealiseerd. Deze besparing kan voor de huurder oplopen tot 250 euro per jaar.”

Stroomleverancier

“Feitelijk zitten wij hiermee op de stoel van de stroomleverancier,” aldus Weijers. “Belangrijk is dat wij de opbrengst van de zonnepanelen hebben geborgd. We hebben in dit business model vanzelfsprekend een veiligheidsmarge gehouden zodat we zeker weten dat de besparing nooit lager uitvalt dan wij garanderen. In het model is ook voorzien in het plegen van preventief onderhoud en schoonmaak. Wij werken met betrouwbare leveranciers die de opbrengst gedurende de gehele periode garanderen. Voor elk project stellen wij een plan van aanpak op, waarin bindende afspraken zijn opgenomen over technische, financiële voorwaarden en eventuele risico’s.”

Met deze formule verwacht Weijerseikhout een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de verdere groei van de markt van zonnepanelen. “Veel woningcorporaties zijn momenteel bezig met de vraag hoe voldaan kan worden aan de energiedoelstellingen van 2020. Men zoekt naar manieren om de maatschappelijke ambities met beperkte budgetten te kunnen realiseren. Dit financieringsmodel kan hier een antwoord in betekenen. Overigens geldt dit niet alleen voor woningcorporaties. Het model kan tevens interessant zijn voor bijvoorbeeld scholen, ziekenhuizen en verpleeg- en zorginstellingen.”