Zoeken

Roofs 2015-04-03 Asbest NU van het dak!

Stel, u heeft een zoon in de puberleeftijd. En zijn slaapkamer is – zoals het hoort bij jongens van die leeftijd – een ontzaglijke bende. U draagt de jongen op zijn kamer op te ruimen. “Dat wil ik wel doen,” is zijn antwoord. “Maar het duurt wel een jaar of wat voordat ik het heb gedaan.”

Wat zegt u dan? Ik durf te wedden dat u met uw vuist op tafel slaat en de wijsneus aan het werk zet: “Als je kamer vanavond niet is opgeruimd, dan zwaait er wat!”

Laat me u nog een vraag stellen. Heeft u wel eens de zoektermen ‘asbest’ en ‘ontruiming’ op Google ingetikt? En? Bent u geschrokken van de rommel?

Bijna dagelijks is het raak. Alleen als een hele straat of wijk wordt afgesloten, zoals onlangs een paar keer het geval is geweest, bereikt het nieuws de landelijke media. Zelf schrok ik flink van het aantal incidenten dat we niet op het NOS Journaal zien, maar die op de betrokkenen een enorme impact gehad moet hebben. Het is een ingrijpende ervaring als je gedwongen je huis moet verlaten zonder te weten wanneer je weer terug kan.

De maatschappelijke belasting van asbestdaken is enorm, om maar te zwijgen van de fi nanciële consequenties. Het is dan ook niet voor niets dat er inmiddels een verbod op asbestdaken is ingesteld, u kunt daar elders in dit nummer meer over lezen. Dat verbod gaat in per… 2024. Het duurt dus nog negen jaar voor we van alle asbestdaken af zijn. Dat betekent dus dat nog negen jaar bijna dagelijks ergens mensen hun huis uit moeten omdat een paar straten verderop brand is geweest in een loods. Nog negen jaar lang is het een reële mogelijkheid dat winkels in het centrum van een stad dagenlang gesloten moeten blijven omdat de straten weer
asbestvrij gemaakt moeten worden. En als dat dan vlak voor Sinterklaas is, zoals afgelopen jaar de winkeliers in het centrum van Roermond overkwam, dan is daar gewoonweg niets aan te doen.

De gedachte achter het jaartal 2024 is dat gerekend vanaf 1993, het jaar dat asbest als bouwmateriaal werd verboden, alle bestaande asbestdaken in 2024 aan vervanging toe zijn. Een economisch argument dus: we hebben die daken niet voor niets aangebracht, dus nu ze er eenmaal liggen laten we ze maar liggen - totdat het echt niet meer gaat.

Zoals u ook in het artikel verderop in dit nummer kunt lezen, is het een misvatting dat eenmaal aangebrachte asbestdaken geen kwaad kunnen zolang iedereen er van afblijft. Zeker naarmate een asbestdak ouder wordt, kunnen er allerlei oorzaken zijn waardoor de asbest uit dat dak in de lucht terecht kan komen, en daarmee in de luchtwegen en longen van elke willekeurige pechvogel. Waarom moet het eigenlijk zo lang duren? Waarschijnlijk omdat de capaciteit om het proces sneller te laten verlopen momenteel niet in de markt aanwezig is. Een tweede reden zou kunnen zijn dat de budgetten momenteel niet zijn  afgestemd op een dergelijk omvangrijke operatie.

Wat dat eerste betreft, we hebben in de dakenbranche zo’n 2000 dakdekkerbedrijven actief die zo goed als allemaal verlegen zitten om werk. Nu is het niet zo dat al deze bedrijven direct kunnen beginnen met het saneren van asbestdaken. Dat is namelijk niet toegestaan zonder certifi caat waarmee men laat zien professioneel asbestverwijderaar te zijn. Maar wat let de dakdekkerbedrijven om zich als de wiedeweerga
hiervoor te laten certifi ceren? Je hoeft niet eens over een bijzonder groot zakelijk inzicht te beschikken om tot de conclusie te komen dat die investering zich in de komende jaren ruimschoots terug zal betalen.

En wat het budget betreft: hoe dan ook zullen de momenteel aanwezige asbestdaken op korte termijn moeten worden verwijderd en worden vervangen door een nieuw dak (een dak met zonnepanelen, wellicht, of een dak met begroeiing). Het ligt voor de hand dat het verwijderen van asbestdaken de komende jaren fi nancieel gestimuleerd zal worden, linksom of rechtsom.

Er is dus kortom geen goed argument te bedenken om te wachten met het opruimen van de rommel op de daken. Terwijl er verschillende heel belangrijke argumenten zijn om het wél te doen, en snel ook: asbest veroorzaakt sociale onrust, kost de gemeenschap bakken met geld en, last but not least, mensen worden er doodziek van.

Asbest moet dus NU van de daken - en niet in 2024. Ik wens u allen, gebouweigenaren en dakdekkerbedrijven, heel veel succes in het op korte termijn realiseren van een mooi en asbestvrij daklandschap.