Zoeken

Roofs 2015-06-24 Dakpaspoort per 21 september 2015 van toepassing (premium)

Op 21 april 2015 werd het eerste BIKUDAK Vakpaspoort gedownload tijdens een feestelijke bijeenkomst op de Dakstede in Nieuwegein. Vanaf 21 september 2015 zal het zogeheten ‘Dakpaspoort’ voor bedrijven en werknemers die zijn aangesloten bij de CAO BIKUDAK van toepassing zijn.

De ontwikkeling van het Dakpaspoort is een van de maatregelen uit het Sectorplan BIKUDAK. Naast de invoering van het Dakpaspoort zijn er o.a. maatregelen om de instroom van gekwalificeerd personeel te vergroten (zie Roofs oktober 2014) en de uitval te verminderen (zie Roofs februari 2015). Roofs sprak met projectleider Sectorplan BIKUDAK Jos van der Borgt over de huidige stand van zaken rond het Dak­paspoort.

Uitwerking CAO-verplichting afspraken

De toepassing per 21 september 2015 houdt in dat ieder bedrijf en iedere werknemer die onder de CAO BIKUDAK valt vanaf die datum in het bezit moet zijn van het Dakpaspoort. Het is geen fysiek paspoort, maar een digitaal document, dat als app op de smartphone is te downloaden. Het is dan ook een dynamisch document, dat op elk gewenst moment kan worden aangevuld met nieuwe gegevens. Tevens wordt bijgehouden wanneer de diploma’s (bijvoorbeeld die van de veiligheidscursus) moeten worden geactualiseerd.

Van der Borgt: “De inzet van het Dakpaspoort moet worden gezien in samenhang met de andere maatregelen uit het sectorplan BIKUDAK. Niet alleen kunnen dakdekkers en bedrijven de tool dagelijks benutten voor communicatie en het werken aan betere en eerlijker verhoudingen, het biedt de branche ook een uitstekende mogelijkheid om de bedrijfstakeigen regelingen – in feite de CAO-afspraken – beter te communiceren, te administreren en te handhaven.

Er is een webomgeving ontwikkeld voor het beheer van het Dakpaspoort. Uiteraard is hierbij de wet op de privacy gerespecteerd, het systeem wordt hier ook voortdurend op gemonitord. Verder is er een app ontwikkeld waarmee het Dakpaspoort voor alle mobiele apparaten toegankelijk is. Per 16 maart 2015 is databeheerder Wilma van Schaffelaar begonnen met het opzetten en invoeren van het Dakpaspoort. De ontwikkelingsfase is nu vrijwel afgerond. Doekle Terpstra, voorzitter Techniekpact gaf 21 april 2015 het startschot voor de implementatie (zie Roofs mei 2015).

Visitekaartje

Het Dakpaspoort bestaat uit twee onderdelen. Het standaard deel bestaat uit een identificatie, de scholing en competenties (diploma’s) van de betreffende dakdekker en de minimale veiligheidsopleidingen. Dit kan eventueel worden aangevuld met informatie over bijvoorbeeld MVO, de Urenregistratie, de Sectorale Catalogus, het Individueel Ontwikkelplan (IOP), etc. – kortom, alles wat onderscheidend kan zijn.

“Individuele bedrijven en individuele dakdekkers kunnen hun kwaliteit van werken alleen door transparantie inzichtelijk maken,” aldus Van der Borgt: “Prijs blijft in de huidige markt in veel gevallen een belangrijk concurrentieargument. Daar is op zich niet zoveel mis mee, zolang er maar een minimum aan kwaliteit wordt geleverd, zowel op het gebied van techniek als op het gebied van veilig en gezond werken. Er is geen sprake meer van concurrentie op arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Inzicht in deze aspecten moet op een betrouwbare, onafhankelijke manier worden gecommuniceerd. Ook wordt het vakmanschap van de houder van het paspoort geborgd omdat het paspoort aantoont welke opleidingen de persoon met goed gevolg heeft afgerond. Het Dakpaspoort is geen vervanging van de diverse certificaten, diploma’s en logo’s. Het is zoals gezegd in het leven geroepen om inzichtelijk te maken dat aan alle CAO-eisen wordt voldaan.”

Van der Borgt: “Het Dakpaspoort is te zien als een digitaal visitekaartje waarmee je aantoonbaar maakt wie je bent en hoe je voldoet aan brancheafspraken. Tegelijkertijd geef je invulling aan een tegenwoordig door overheid en opdrachtgever zo gewenst gedrag van zelfregulering of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).”

Rijbewijs

Of de kwaliteit die met de inhoud van het Dakpaspoort gepaard moet gaan ook daadwerkelijk wordt geleverd, wordt niet gecontroleerd. “Het Dakpaspoort maakt inzichtelijk over welk vakmanschap de betreffende dakdekker, en het betreffende bedrijf, beschikken. Vergelijk het met een rijbewijs. Daarmee toon je dat je beschikt over de vaardigheden die nodißg zijn om een auto te besturen. Het betekent niet dat je geen fouten maakt, en nooit een overtreding begaat.”

De winst van het Dakpaspoort is dat het inzichtelijk maakt welk vakmanschap het bedrijf of de persoon in huis heeft. Van der Borgt: “Een aap krijgt een Mercedes ook in beweging; het gaat er echter om dat hij de auto gebruikt zoals het door de fabrikant is bedoeld. Het Dakpaspoort toont aan dat de persoon die op het dak met de materialen werkt weet waar hij mee bezig is. Het onderscheidt de vakman van de zogeheten ‘knutselaar’: wanneer een dakdekker of bedrijf niet beschikt over het Dakpaspoort, kan het vakmanschap van de betreffende dakdekker, of het betreffende bedrijf, niet worden aangetoond. Natuurlijk kan een opdrachtgever er dan nog steeds voor kiezen met een dergelijke partij in zee te gaan, maar hij mist dan de zekerheid dat hij het dakwerk laat uitvoeren door een professional. Een echte professional heeft een Dakpaspoort.”

Campagne

De systematiek staat of valt met de bekendheid en, daarmee samenhangend, de mate waarin de opdrachtgever naar het Dakpaspoort zal vragen. Vanaf de lancering op 21 april tot het definitief van toepassing worden op 21 september 2015 zal een uitgebreide introductie- en informatiecampagne worden gevoerd, gericht op alle belanghebbenden.

De dakenbranche loopt met de invoering van het Dakpaspoort voorop in de bouwbranche. Van der Borgt: “Het vakmanschap in onze branche wordt op deze manier aantoonbaar gemaakt. Je ziet dat de instituties in de bouwbranche het momenteel als gevolg van de crisis nog steeds moeilijk hebben. Laten wij blij zijn dat we als dakenbranche de middelen hebben om te werken aan kwaliteit en arbeidsomstandigheden.”

Momenteel wordt gewerkt aan een plan om een goed vervolg te geven aan de maatregelen die in het kader van het Sectorplan BIKUDAK worden uitgerold. Roofs zal hier t.z.t. verder over berichten.