Zoeken

Roofs 2015-06-34 Focus zonne-energie verschuift naar kwaliteit en esthetiek

The Solar Future NL’15

Tijdens een goedbezochte editie van het jaarlijkse congres The Solar Future NL, in het Hilton Rotterdam Hotel op 27 mei 2015, werd aan de hand van de actuele ontwikkelingen een beeld geschetst van de vooruitzichten van de solarbranche. Die zijn positief: de focus verschuift van prijs naar kwaliteit en esthetiek.

The Solar Future NL is een jaarlijks terugkerend evenement tijdens welke alle trends en ontwikkelingen worden besproken, en een beeld wordt geschetst van de te verwachten ontwikkelingen op de lange termijn. Als keynote speaker vertelde astronaut André Kuipers over zijn ervaringen in de ruimte. Kuipers heeft als enige Nederlander twee ruimtemissies op zijn naam staan en vertelde over wat het betekent om de aarde vanuit de ruimte waar te nemen. De kwetsbaarheid van de aarde, en de uitputting van de aarde door de mens, is vanuit de ruimte goed waarneembaar en daarom is Kuipers een warm voorstander van toepassing van zonne-energie.

Paneldiscussie

Dat de solarbranche nu echt voet aan de grond heeft gekregen, werd duidelijk tijdens de paneldiscussie die volgde op de spreekbeurt van Kuipers. Enkele ‘marktleiders’ in de keten kwamen aan het woord over de huidige ontwikkelingen, en de kansen en bedreigingen die er voor de branche aan komen. Deelnemers aan de paneldiscussie waren Dennis Gieselaar (Oskomera Power Solutions), Peter Desmet (SolarClarity), Roebyem Anders (Sungevity) en Vincent van Vaalen (Libra Energy).

Beide groothandels (SolarClarity en Libra Energy) signaleren een duidelijke trend in de toepassing van esthetisch aantrekkelijke PV-panelen zoals ‘all black’-panelen en BIPV (Building Integrated PV). Van Vaalen: “We raken eindelijk uit de spiraal van de discussie rond de kosten en de terugverdientijd en de focus verschuift meer richting de vraag hoe we zonne-energie, dat vaak nog als lelijk wordt ervaren, zodanig kunnen toepassen dat het ook mooi is om naar te kijken.” De klant raakt steeds meer op de hoogte en weet steeds beter wat hij wil. Wel wordt toepassing vaak nog als te ingewikkeld ervaren: een van de uitdagingen van de sector is de toepassing van zonnepanelen eenvoudiger te maken. Een andere kans ligt in het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden. Roebyem Anders van Sungevity droeg een zonne-energie opwekkende jurk om de potentie van zonne-energie te onderstrepen.

‘Game change’

Traditiegetrouw verzorgde Peter Segaar van Polder PV weer een overzicht van de meest actuele cijfers en trends in de solarbranche. Hij stelde dat Nederland een ‘game change’ tegemoet gaat, vanwege de hoge groei van de toepassing van zonne-energie in sectoren die tot nu wat achterbleven. Traditioneel past de residentiële sector de meeste PV-panelen toe, maar de groei van de komende jaren is vooral te verwachten van de kleinere bedrijven met MVO-doelen. Het aantal (grote) projecten dat de komende tijd onder de SDE-regeling wordt uitgevoerd stijgt explosief en ook de overheidsgebouwen zullen in toenemende mate worden voorzien van zonnepanelen.

Segaar ging tenslotte in op een aantal scenario’s waarop de markt zich op de korte en langere termijn zou kunnen ontwikkelen. 2015 wordt een recordjaar, Segaar acht het heel goed mogelijk dat de Nederlandse solarbranche in Nederland in 2015 dubbel zo groot wordt. Mits de financiering in orde is, zal vanaf 2016 een verdere groei gerealiseerd moeten kunnen worden. De diversiteit van de toepassingen zal groeien.

‘High end’ voor massa

De spreekbeurt van Wim Sinke van ECN sloot hier goed op aan. Hij liet zien hoe het aantal toepassingen van zonne-energie kan stijgen door slimme systemen toe te passen. Hij verwees in dit verband naar de toepassing van de SolaRoad in Krommenie, een fietspad met zonnecellen dat in november 2014 is geopend door minister Kamp. Hij ging ook nader in op de ontwikkeling van de freeform zonnepanelen (zie elders in dit nummer). Hij schetste ook een zonnig toekomstperspectief: “Zonnestroom is in 2023 de goedkoopste vorm van elektriciteit. De opwekkosten zijn geen drempel meer, de uitdaging ligt nu bij het inpassen van PV in de gebouwde omgeving. De komende jaren zal de branche meer esthetisch overtuigende voorbeelden moeten laten zien. We kunnen wat dit betreft veel leren van de modewereld. Hier vinden juist de ‘high end’ voorbeelden, de exclusieve ontwerpen, hun weg naar de massamarkt. De tijd van een bulkproduct is voorbij.”

Men kon hierover tijdens de lunch verder discussiëren aan de zogeheten ‘Hot topic tafels’: diverse items werden onder leiding van een gespreksleider nader besproken. Hier kwamen o.a thema’s als leasing van zonnepanelen en crowdfunding aan de orde, maar ook werd bijvoorbeeld de vraag behandeld hoe de markt voor PV in de huursector gestimuleerd kan worden.

16 GWp

Opvallend was ook de bijdrage van Bas Vet van classificatie- en adviesbureau DNV GL. Hij presenteerde de resultaten uit het rapport over het PV potentieel, dat in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving is opgesteld. Het potentieel op de Nederlandse daken wordt volgens dit rapport geschat op 66 GWp: “Pas bij een totaal van 27 GWp is volgens ons aanpassing aan de capaciteit van de elektriciteitsnetten nodig om overbelasting te voorkomen. Het totale potentieel van zonne-energie in de gebouwde omgeving reikt veel verder zodra zonneparken ook langs spoor –, snelwegen en dijken geplaatst worden. Een totaal van 150 GWp is in de toekomst mogelijk.” Vet concludeerde dat het onvermijdelijk is dat dit potentieel ook daadwerkelijk zal worden gerealiseerd.

De toekomst voor de solarbranche ziet er dus rooskleurig uit, maar alles staat of valt met de financiering. Enkele tijdens het congres aanwezige banken gaven expliciet te kennen deze markt interessant te vinden en mee te willen denken over gunstige financieringsvormen. De verschuiving van de focus betekent ook een grotere aandacht voor kwaliteit. En daar de groei voorlopig nog opgevangen kan worden door het net, staat niets een gezonde groei van de solarbranche in de weg.