Zoeken

Roofs 2015-07-03 Angstzweet

Het is de laatste jaren een vast onderdeel van dakgerelateerde bijeenkomsten geworden. Na de opening door de dagvoorzitter komt een persoon die we allemaal van tv kennen en die als het gaat om de staat van de wereld ook enige gezag heeft – een weervrouw dus, of een astronaut – iets vertellen over het alarmerende tempo waarin het klimaat verandert, en waarmee we de aarde uitputten. Bij een onderwerp als brandveiligheid is er steevast iemand die iets vertelt over brandwonden of verstikking. Zodra er in de zaal voldoende angstzweet is gevloeid, wordt overgegaan op het meer zakelijke gedeelte: de beschikbare oplossingen. En vergeet tijdens de koffie niet de stands te bezoeken en de folders mee te nemen.

Het blijft frappant hoe het gedachtegoed van (voorheen) wereldvreemde idealisten tot in alle lagen van de maatschappij is doorgedrongen. Ondernemers hebben na Al Gores Inconvenient truth niet zozeer ingezien dat de ‘milieu­freaks’ gelijk hadden, maar dat er geld te verdienen was aan de maatschappelijke beweging die op gang kwam. Dat is mooi, want in ons economische systeem gebeurt er niets als er geen geld aan kan worden verdiend: dat is de kracht, maar ook de zwakte van het systeem. Noodzakelijke ontwikkelingen die niet rendabel zijn komen niet op gang.

Afgelopen maand werd in Rotterdam de Rotterdamse Dakendagen georganiseerd. Diverse aansprekende daken werden voor het publiek opengesteld om te laten zien wat er zoal mogelijk is en hoe het dak kan bijdragen aan een in alle opzichten prettiger leefomgeving. Tijdens de zogeheten ‘expert meeting’ schetste een aantal beleidsmakers fraaie vergezichten van een stad op een stad, een utopische wereld waarin plaats is voor iedereen, het urban heat island effect tot het verleden behoort en waar ook alle regenwater op een efficiënte manier wordt opgevangen en hergebruikt.

Vervolgens maakten de bezoekers van de expert meeting een wandeling door het centrum van Rotterdam langs diverse aansprekende daken - waardoor het eigenlijk vooral opviel hoe ontzettend veel daken er niet worden benut. En behalve het idealistische argument is er, lijkt me, voor veel gebouweigenaren weinig aanleiding om hier verandering in te brengen.

Natuurlijk: ook voor een gebouweigenaar die de wereld niet wil verbeteren kan het de moeite waard zijn iets met zijn dak te doen, het dak kan bijvoorbeeld worden ingericht als een recreatieruimte, of als een (zonne-)energiecentrale.

Maar ook die oplossingen kunnen het nodige angstzweet doen vloeien: hoe zit het met de waterdichtheid van het dak, groeien de wortels van de planten en bomen niet door de dakbedekking, waaien de zonnepanelen bij storm niet weg, hoe zit het met de levensduur van de onderconstructie – enfin, dat soort vragen. Dat betekent dus dat de kwaliteit van de dakopbouw doorslaggevend is voor het benutten van daken. Het is van essentieel belang dat zekerheid wordt geboden.

Het is u vast niet ontgaan dat de systematiek rond de kwaliteitsborging ingrijpend wordt aangepast, in dit nummer vindt u er een artikel over. Verandering brengt onzekerheid met zich mee en daarom is het belangrijk dat de veranderingen, en de consequenties daarvan, uitgebreid voor het voetlicht worden gebracht. Dat is een van de functies van een vakblad als Roofs, maar het is ook nuttig om direct in gesprek te gaan met de betreffende partijen. Tot voor kort had de dakenbranche hiervoor elk jaar in november de Nationale Dakendag in Utrecht, dat door BDA werd georganiseerd. Tweejaarlijks was er bovendien de dakenbeurs het Dak Event in Nieuwegein, dat door Lindeman Events werd georganiseerd. Beide organiserende partijen hebben inmiddels de handen ineengeslagen en op 28 en 29 januari 2016 zal in het NBC te Nieuwegein het eerste gezamenlijke evenement worden georganiseerd: het Nationale Daken Event. Dit evenement bestaat uit verschillende congressen over actuele onderwerpen zoals de kwaliteitsborging, asbestdaken en zonne-energie en een dakenbeurs.

De dakenbranche heeft zo’n breed gezamenlijk platform hard nodig om goed in te kunnen spelen op de vele ontwikkelingen. Het doel van het evenement is niet zozeer om angstzweet op te wekken, dat gebeurt al genoeg: op tv, in kranten en websites, door adviseurs en experts. Kennis is het enige dat werkt. Kennis biedt zekerheid, en zekerheid resulteert in een minimum aan angstzweet.

Edwin Fagel