Zoeken

Roofs 2015-07-25 Utrecht uitgeroepen tot Solar City 2015

Tijdens het Nationaal Solar eve­nement in Nijmegen werd op 5 juni 2015 de gemeente Utrecht uitgeroepen tot Solar City 2015, een beloning voor een ­consistent en actief beleid op het gebied van zonne-energie.

De verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door de Stichting Solar Days als onderdeel van de promotiecampagne Solar Days, die dit jaar plaatsvonden van 1-7 juni 2015. Drie gemeenten waren voor de titel genomineerd: naast Utrecht ook Wageningen en Delft. Bij alle lof voor de genomineerde gemeenten signaleerde de jury ook dat de toepassing van zonnewarmte in de meeste gemeenten nog onvoldoende in het beleid is opgenomen. Tijdens de uitreiking werd het belang van zonnewarmte voor een duurzame leefomgeving dan ook nog eens benadrukt. De landelijke overheden zetten hier al op in, met o.a. het Energieakkoord. Ook vroeg de jury de gemeenten om meer aandacht te geven aan het stimuleren van de esthetische integratie van zonne-energie in gebouwen.

Delft en Wageningen

Delft had de nominatie te danken aan een aantal opvallende initiatieven. Het project Delft Blue Roofs is een aansprekend voorbeeld dat zowel voor woningeigenaren als huurwoningen wordt uitgevoerd. Tevens heeft Delft een eigen energiecampagne ‘Steek Energie in je Eigen Woning’ en wordt in het kader van het programma Delft Solar City samengewerkt met de TU Delft. Lokale kennis wordt hierdoor gebundeld met lokale bedrijvigheid en gebruikers. De jury juicht de doelstelling van de gemeente om in 2015 het geïnstalleerde PV vermogen te verdubbelen toe en roept de gemeente op dit ook met zonnewarmte te gaan doen.

Wageningen heeft de doelstelling in 2030 klimaatneutraal te zijn en werkt al enkel jaren actief aan de realisatie hiervan onder regie van de Stichting Zonne-energie Wageningen. Dit is tactisch en strategisch belangrijk om de samenleving bij de ontwikkelingen te betrekken.

Utrecht

De gemeente Utrecht heeft, in vergelijking met andere Nederlandse steden, een hoge ambitie voor de toepassing van zonne-energie en hun doelstelling om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Utrecht is volgens de jury al jaren een koploper op het gebied van gemeentelijk energiebeleid: binnen de gemeente zijn over een breed scala opvallend veel projecten gestart en gerealiseerd. Dit is in een stad als Utrecht, alleen al door het ruimtegebrek, niet altijd eenvoudig en daarom had de jury lof voor de wijze waarop de gemeente actief zoekt naar haalbare oplossingen.

Het langjarig programma ‘Utrechtse Energie’, de actieve betrokkenheid van wethouders, het actief betrekken van eigen medewerkers, benoemen van energieambassadeurs en vele buurtinitiatieven dragen positief bij aan de realisatie van de ambitieuze doelstellingen. Opvallende gerealiseerde projecten zijn onder meer het gecombineerde zonnestroom/zonnewarmteproject bij het nieuwe Stadskantoor, projecten bij sociale huurwoningen, Slim Laden Lombok, Solease, Overvecht, Lage Weide, en Cargo hopper.

Tenslotte signaleerde de jury dat de meeste steden die goed scoren op het gebied van zonne-energie studentensteden zijn. Dit is volgens de jury geen toeval: studenten dragen in belangrijke mate bij in de motivatie om te verbeteren. De lokale kennis van de universiteiten en hogescholen komt goed van pas en de jury roept gemeenten dan ook op nauw samen te werken met opleidingsinstituten.