Zoeken

Roofs 2015-08-12 Nationale Daken Event is breed platform voor hele dakenbranche

Op 27 en 28 januari 2016 zal in het NBC te Nieuwegein het Nationale Daken Event worden georganiseerd: een tweedaags evenement waar een gespecialiseerde dakenbeurs wordt gecombineerd met actuele en prikkelende congressen. Het betreft een samenvoeging van de Nationale Dakendag en de vakbeurs Dak Event. Dit is het gevolg van de samenwerking tussen BDA Dakadvies, Lindeman Events en DGI Dak & Gevelingenieurs.

Lindeman Events organiseert al sinds 2004 het tweejaarlijkse Dak Event, de gespecialiseerde vakbeurs voor de dakenbranche BDA Dakadvies is organisator van de Nationale Dakendag, een jaarlijkse dag in het Beatrixtheater in Utrecht, waar congressen werden gehouden over de meest actuele ontwikkelingen.

Beide organiserende partijen hebben de samenwerking gezocht om een breed platform te creëren voor zowel de hellende als de platte dakenbranche dat zowel inhoudelijk als commercieel voor alle partijen in de dakenbranche een niet te missen evenement moet worden.

Vakbeurs met congressen

Het tweedaags evenement wordt een combinatie van beide bekende en gewaardeerde evenementen. De congressen zullen worden georganiseerd rond de meest actuele onderwerpen van dit moment: kwaliteitsverbetering, kwaliteitsborging, luchtdicht bouwen en de laatste stand der techniek. Tijdens de congressen is de beursvloer gesloten.

De eerste congresdag bestaat uit een ochtend- en middagsessie. Kernthema is het inspelen op toekomstige ontwikkelingen in de dakenbranche. Dit is actueel vanwege het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging, met verschuiving naar private partijen en naar aantoonbare kwaliteit ‘as built’ i.p.v. vergunning vooraf. In combinatie met de behoefte aan meer kwaliteit bij opdrachtgevers en diezelfde ambitie bij dakdekkers, is het tijd die kansen nu te benoemen en te pakken.

Tussen de sessies is er ruim gelegenheid voor de lunch en het bezoeken van de beursvloer. Aansluitend wordt de prijs voor Het Dak van het Jaar 2015, de Nico Hendriks Award, feestelijk uitgereikt. De prijs is vernoemd naar medeoprichter en oud-directeur van BDA Dakadvies Nico Hendriks (zie kader). Daarna is er een maaltijd en een borrel.

De tweede congresdag bestaat uit een ochtendsessie en staat in het teken van de laatste ontwikkelingen in de techniek voor de uitvoering. Daarbij gaat het om daksystemen, maar ook om digitale instrumenten in het werkproces en de organisatie ervan en tenslotte de normering. Denk daarbij aan asbestvervanging, de aangescherpte isolatie-eisen, PV-daken, etc.

Het definitieve congresprogramma zal in de volgende editie van Roofs bekend worden gemaakt.

Full service concept

De vakbeurs wordt volgens het vertrouwde full service concept georganiseerd en ook het uitnodigingsbeleid blijft onveranderd. Dit betekent dat exposanten in de gelegenheid worden gesteld hun bezoekers gericht uit te nodigen, zodat de kwaliteit van het bezoek wordt gegarandeerd. Exposanten en bezoekers kunnen gratis gebruik maken van de parkeergelegenheid en de op de beursvloer geserveerde maaltijden, hapjes en drankjes.

Op het Nationale Daken Event is het standaard formaat van de stands (3x4m), waardoor plaats is voor meer exposanten en de route over de beurs ook overzichtelijker wordt. Het is voor exposanten wel mogelijk om meerdere units naast of achter elkaar te nemen. Op de beursvloer zullen pop up lezingen worden georganiseerd.

The place to be

Tijdens de congressen worden de diverse actuele onderwerpen besproken door gezaghebbende sprekers. Op de beursvloer zullen alle leveranciers, opdrachtgevers, ontwerpers en verwerkers die ertoe doen aanwezig zijn. Deelname aan het Nationale Daken Event 2016 is daarmee een uitgelezen instrument om op de hoogte te blijven en tegelijk bestaande klanten te onderhouden en nieuwe klanten te werven. Met dit bijzondere samenwerkingsverband is een breed platform voor de dakenbranche gecreëerd: het Nationale Daken Event zal een evenement worden dat voor de gehele­ branche the place to be is.

Nico Hendriks Award

Aansluitend aan de middagsessie van het congres wordt op donderdag 28 januari 2016 tevens de eerste editie van de Nico Hendriks Award uitgereikt. Deze nieuwe award voor de dakenbranche bekroont het Dak van het Jaar. Dat is het project waarbij voor het dak een bijzondere, esthetisch fraaie en/of innovatieve oplossing wordt gekozen.

Nico Hendriks behoeft voor de markt eigenlijk geen verdere introductie. Hij was als medeoprichter en directeur van BDA Dakadvies decennialang een belangrijke factor in tal van ontwikkelingen die de dakenbranche heeft gekend. Hij is verantwoordelijk voor tal van publicaties in diverse vakbladen en was tot zijn emeritaat in 2005 hoogleraar aan de TU Eindhoven. Tevens was hij jarenlang het gezicht van de BDA Nationale Dakendag. Als zodanig staat zijn naam synoniem voor een juiste technische oplossing, maar ook voor de innoverende kracht van de dakenbranche. Zijn verdiensten zijn kortom talrijk en daarom leek het de Stichting Dakpromotie gepast hem te eren door zijn naam te verbinden aan deze brancheprijs.

In een volgende editie van Roofs zal de jury van het Dak van het Jaar bekend worden gemaakt, als ook de werkwijze en beoordelingscriteria.