Zoeken

Roofs 2015-09-14 Congressen rond actuele ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en techniek

Nationale Daken Event 2016

Tijdens het Nationale Daken Event 2016, op 27 en 28 januari 2016 in NBC Nieuwegein, worden er twee congresdagen georganiseerd over de meest actuele ontwikkelingen op gebied van kwaliteit en techniek. Een ‘must’ voor dakdekkers, fabrikanten, dakadviseurs, ­architecten en opdrachtgevers die kansen willen pakken nu de bouwsector weer opleeft. Interessant voor nieuwbouw èn renovatie. Wat staat er op het programma?

Het Nationale Daken Event is een samenvoeging van de Nationale Dakendag en het Dak Event. De congresdagen tijdens het Nationale Daken Event 2016 worden georganiseerd door de Stichting Dakpromotie, in samenwerking met BDA Dakadvies en DGI Dak & Gevel Ingenieurs.

Verschillende vooraanstaande sprekers geven inzicht in bestaande en nieuwe randvoorwaarden die gelden voor de totstandkoming van kwaliteitsdaken. De sprekers zullen onder leiding van dagvoorzitter Pepijn Nicolas (Spinner) een overzicht op maat bieden van de impact van de veranderende bouwregels (o.a. in het kader van de Stelselherziening Kwaliteitsborging) op de techniek. Tevens zullen zij innovatieve oplossingen voor knelpunten bieden.

De congresdagen hebben ieder een afzonderlijk thema en zijn als geheel (passe-partout) of afzonderlijk van elkaar te bezoeken.

Wat vindt u belangrijk?

Het programma is nog aan beweging onderhevig omdat de organisatie op de laatste actualiteiten wil ­inspelen. Dakprofessionals en opdrachtgevers worden uitgenodigd de organisatie te informeren over knelpunten waarover zij willen debatteren of oplos­singen voor willen zoeken. U kunt uw suggesties richten aan: secretariaat@stichtingdakpromotie.nl.

Dag 1 ‘Kwaliteit borgen’

Kernthema is kwaliteit borgen ‘voor en door’ de dakprofes­sional en de opdrachtgever. Tijdens de ochtendsessie ­(10-12 uur) zal de actuele stand van zaken rond de bouwregelgeving en de ontwikkeling van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging worden geschetst. Met de inwerkingtreding van deze regelgeving zijn private partijen verplicht aantoonbare kwaliteit ‘as built’ te waarborgen en vast te leggen.

Private partijen krijgen een veel grotere rol, anderzijds zal de sector aan hogere eisen moeten voldoen om opdrachten te winnen. Het is absoluut belangrijk de kansen die hierdoor ontstaan te benoemen en te pakken. En om de boot niet te missen: niets doen betekent dat de dakprofessional en de opdrachtgever gedicteerd krijgen hoe te acteren. Hoe houdt de daksector een goede rol in de bouwkolom? Tijdens de middagsessie (14.30-17 uur) worden praktische tips en handvatten gegeven.

Tijdens het congres zullen de belangrijkste issues, kansen en de resultaten van een eerste pilot kwaliteitsborging specifiek voor het bouwdeel ‘Dak’ worden gepresenteerd. Aan de deelnemers van de pilot kunnen vragen gesteld worden.

Op het programma staan onderwerpen als:

  • Wat zijn de consequenties van de nieuwe regelgeving voor verzekeringen en verzekerde dakgaranties?
  • Kwaliteitsborging door van product- naar systeemniveau te gaan: hoe belangrijk wordt de fabrikant/leverancier?
  • Hoe is kwaliteit in de uitvoering te borgen? Welke instrumenten, werkwijzen, en wijze van vastlegging zijn te hanteren, zodanig dat wordt voldaan aan de nieuwe regels?
  • Kwaliteit waarborgen door toepassing van de juiste aan­bestedingstechnieken: welke zijn dit?
  • Resultaten en ervaringen: presentatie van de uitkomsten van de pilotprojecten.

Tussen de twee sessies in heeft u ruim de tijd de beurs te bezoeken om u verder te laten informeren over de verschillende mogelijkheden. Aan het eind van de middagsessie zal de prijs voor het Dak van het Jaar 2015, de Nico Hendriks Award, feestelijk worden uitgereikt door Nico Hendriks van Kiwa BDA. De dag zal worden afgesloten met een feestelijke borrel in de speciaal hiertoe ingerichte VIP-ruimte en op de beursvloer.

Dag 2 ‘Techniek en innovatie’

Veranderde bouwregels, verduurzaming, digitalisering en nieuwe producten bieden innovatieve technische en organisatorische oplossingen. Hoe kan de dakprofessional hiervan profiteren in zijn dienstverlening en bedrijfsvoering? Tijdens de ochtendsessie (10-12 uur) zullen de meest actuele ontwikkelingen door vooraanstaande sprekers worden gepresenteerd.

Op het programma staan onderwerpen als:

  • De technische consequenties van een Rc van 6 voor platte en hellende daken: wat zijn de knelpunten? Wat zijn de oplossingen?
  • PV-panelen op platte en hellende daken. Met name zal worden ingegaan op de te leveren daktechnische ­prestaties.
  • Asbestverwijdering. Wat zijn de verplichtingen en waar ­liggen de kansen voor de dakaannemers?
  • Is het mogelijk de dakprofessional te vervangen door een drone, camera of tablet - of schieten we door?

Aansluitend zal een interactief ‘challenge’-programma ­worden georganiseerd waaraan u actief kunt deelnemen. Er is een mooie prijs te winnen! Daarna kunt u het beurs­gedeelte van het Nationale Daken Event bezoeken.

In de volgende edities van Roofs zullen nadere details over het programma bekend worden gemaakt.