Zoeken

Roofs 2015-09-29 Recycling van zonnepanelen (premium)

Onlangs is de Stichting Zonne-energie Recycling Nederland opgericht. Deze ­stichting gaat als ‘producentencollectief’ binnen de WEEE (AEEA) wetgeving optreden. Dat is volgens de verantwoordelijke werkgroep van branchevereniging Holland Solar nodig vanwege de dynamiek en onvoorspelbaarheid van de markt.­­

Sinds februari 2014 zijn de bedrijven die actief zijn in de ­Nederlandse zonne-energiebranche zelf verantwoordelijk voor de inname en verwerking van zonnepanelen die afval zijn geworden. Dit gold al voor omvormers. E.e.a. is geregeld in de zogeheten WEEE-richtlijn, die de producentverantwoordelijkheid regelt voor elektronisch afval. Bedrijven die zonnepanelen op de Nederlandse markt zetten zijn hiermee verplicht deze te registeren in het WEEE Register, waarbij aangetoond moet worden dat de recycling in de toekomst op een adequate manier is geregeld.

Producenten van elektronische producten zijn verplicht zich te registreren. Webshops vallen hier overigens ook onder. Voor verwerkers geldt een registratieverplichting in het geval de producten niet door een producent of via een collectief inzamelsysteem worden ingezameld.

Recycling

Door natuurlijke veroudering of door schade tijdens installatie of gebruik, kan een zonnepaneel zijn nuttige functie verliezen. Een zonnepaneel bevat normaal gesproken een aluminium frame, een glasplaat, de cellen, een kunststof achterplaat, geleiders en EVA folie. Tijdens het recycling­proces worden al deze stoffen van elkaar gescheiden.

Losse cellen worden versnipperd en het silicium wordt versmolten met nieuw silicium, om zo als basisgrondstof te dienen voor nieuwe zonnecellen. Het aluminium wordt omgesmolten naar andere aluminium producten. Het glas wordt vermalen tot kleine stukjes en kan dan met de normale glasrecycling meegaan om weer flessen of potjes van te maken.

Het kunststof EVA folie en de achterplaat die geplakt zit aan de cellen, wordt weggesmolten en verbrand hierdoor, deze warmte wordt gebruikt om de oven op temperatuur te houden. De aansluitdraden kunnen zonder moeite worden gebruikt om als hoogwaardig koper te worden hergebruikt, bijvoorbeeld als kabel of draad.

Stichting

De belangrijkste doelen van de Stichting zijn:

• De aangeslotenen zo goedkoop mogelijk aan de WEEE wetgeving te laten voldoen;

• Importeurs zelf maximale regie te geven over de imple­mentatie van de WEEE wet.

Het bestuur bestaat uit de bij Holland Solar aangesloten le­den SolarWatt, SolarClarity en 3XL SolarSolutions. Verder zijn IBC en SolarCentury nauw betrokken bij de oprichting.
Sinds half augustus zijn de operationele zaken in handen van Jan-Willem Jehee. Hij zal tijdens de Energie Vakbeurs een presentatie geven over de mogelijkheden van de ­Stichting.