Zoeken

Roofs 2015-09-30 Glooiend landschapsdak vergroot biodiversiteit

Zonne-energie

Op het gebouw van WOW in Amsterdam is onlangs een zogeheten grasheuveldak aangelegd, een glooiend groendak dat water buffert en door een diverse vegetatie de biodiversiteit op het dak ­stimuleert. Het dak is aangelegd, en wordt gemonitord, door Rooflife.

De aanleg van het grasheuveldak betreft een testopstelling. Het is aangelegd op een gedeelte van het dak van de Amsterdamse broedplaats en hostel WOW. Op een ander gedeelte is de witte dakbedekking Profatec van Nebiprofa aangelegd. Het dak is namelijk aangelegd als onderdeel van ­innovatieproject Daklab. Rooflife is één van de hoofdsponsors van het project. Het bedrijf heeft dit dak aangelegd om de effecten ervan in kaart te kunnen brengen. Met name gaat de aandacht uit naar de mate van waterretentie, de mate van isolatie en de biodiversiteit. Jan van den Luitgaarden van Rooflife legt uit.

Grotere variëteit

De gunstige effecten van een groendak op de stedelijke omgeving zijn in Roofs vaak besproken. Ten opzichte van een ‘kaal’ dak vermindert een groendak de belasting van het riool omdat het water buffert. Het is bovendien effectief in het tegengaan van het ‘urban heat island’-effect en de isolatie van de onderliggende constructie, mede vanwege deze zelfde waterbufferende eigenschap. Ook zorgt een groendak voor een grotere biodiversiteit: de beplanting zorgt voor de aanwezigheid van diverse organismen, zowel insecten als vogels.

Het idee van het grasheuveldak is dat al deze effecten in versterkte mate zullen optreden. Van den Luitgaarden vertelt: “Het betreft een groendak die glooiend wordt aangelegd en daarmee een gevarieerde substraatdikte heeft, een grote variëteit aan beplanting en ook een variatie in vochtigheid van de ondergrond. Het grasheuveldak bevat diverse soorten kruiden, grassen, bloeiende beplanting en verschillende soorten sedum. Deze variëteit zorgt voor een natuurlijke omgeving waarin vogels en insecten het goed doen. Naast deze voordelen is het ook een aantrekkelijk dak om naar te kijken.”

Dakopbouw

De hoogteverschillen, die het glooiende effect bewerkstelligen, worden gecreëerd door gebruik te maken van gerecyclede polystyreen (voorzien van een speciale coating). De heuvels kunnen zodoende variëren in grootte, vorm en functie. Het gewicht van de dakopbouw is niet of nauwelijks groter dan dat van een gewoon intensief groendak, omdat gebruik wordt gemaakt van lichtgewicht polystyreen. De heuvels zorgen voor een grotere substraatoppervlakte waardoor er in dit dak meer water kan worden opgenomen. De gemiddelde waterretentie is nog in onderzoek.

“De opbouw van het grasheuveldak verschilt niet zoveel van dat van een ‘normaal’ groendak,” aldus Van den Luitgaarden. “Het geheel wordt aangelegd op een wortelbestendig daksysteem. Afhankelijk van de gewenste waterretentie wordt op een beschermdoek een drainagelaag aangebracht, in dit geval een systeem van Nophadrain. Een filterdoek voorkomt dat het substraat wegspoelt. Afhankelijk van de gewenste begroeiing wordt de keuze voor het substraat bepaald. Minimaal is een extensief substraat van 50 mm dik nodig met 10% inklink. Tenslotte wordt de vegetatiemat type sedum aangebracht, minstens 85% volgroeid voorgekweekt op cocosmat met verschillende gras- en kruidensoorten. Het dak is te combineren met diverse soorten waterbufferingssystemen waardoor een optimale situatie gecreëerd kan worden. Het grasheuveldak beschermt bovendien de onderliggende dakconstructie waardoor de levensuur hiervan wordt verlengd.”

Door dit dak te monitoren moet in kaart worden gebracht wat de precieze effecten van dit dak zijn: hoeveel water houdt het dak vast, wat is het isolerende effect, hoe gedraagt het dak zich bij harde wind of felle zon, etc. Zodra hier meer over te melden valt, zal Roofs hier nader over berichten.