Zoeken

Roofs 2015-09-32 Dak Chinese tempel volgens Nederlandse kwaliteitseisen vernieuwd

In deze artikelenreeks beschrijft Roofs de meest bijzondere daken die momenteel worden uitgevoerd. Welk dak wordt het Dak van het Jaar 2015? In dit artikel een beschrijving van de dakrenovatie van de Fo Guang Shan He Hua Tempel, een Chinese, boeddhistische tempel in het centrum van Amsterdam.

De tempel is zo’n 12 jaar geleden gerealiseerd door Chinese monniken, die de materialen uit hun vaderland meenamen, en ook dezelfde techniek als in China toepasten. De dakpannen werden bijvoorbeeld in een laag cement gelegd. In het Nederlandse klimaat heeft een dergelijk dak, zo bleek al snel, geen lange levensduur. Door de werking van het materiaal en het natte en winderige Nederlandse klimaat waren veel dakpannen gescheurd en ook de cementlaag vertoonde scheuring. Op sommige plekken waren al lekkages.

Ruim drie jaar geleden werd besloten tot vervanging van het dak. Vanaf dat moment is men op zoek gegaan naar een geschikte dakpan, die zo min mogelijk mocht afwijken van de oorspronkelijk toegepaste pan, zowel in vormgeving als in kleur. Tevens dienden de gevelpannen, de nok en de ornamenten op maat te worden gemaakt en verglaasd. Het verantwoordelijke dakdekkerbedrijf, Konrad Roof Technology uit Winkel, was al in een vroeg stadium bij het project betrokken en coördineerde de zoektocht naar de juiste producten en toebehoren. Ook verzorgde het bedrijf de complete voorbereiding, inclusief vergunningen en tekeningen van de architect. Roofs sprak met directeur Karsten Konrad.

Dakopbouw

De dakopbouw tot en met de isolatielaag kon op het dak blijven liggen. Alleen de dakpannen zijn inclusief cementlaag verwijderd. Op de PIR isolatie is vervolgens een waterdichte folie in de vorm van de MDM Ventia premium aangebracht. Dit is een stevige, UV-bestendige en luchtdoorlatende spinvliesfolie die tot een helling van 7° een waterdichte laag verzorgt. Hier bovenop werden de tengels en panlatten aangebracht en de dakpannen gelegd. Alle daktoebehoren werden geleverd via European Building Supply (EBS) uit Alkmaar.

De oorspronkelijk toegepaste dakpannen moesten worden vernieuwd, maar er mocht geen afbreuk worden gedaan aan de uitstraling van het oorspronkelijke dak. De zoektocht verliep via Traditec Roofing Materials. Via het netwerk van deze leverancier werd een Zuid-Duitse fabrikant gevonden die de dakpannen ornamenten vervaardigde. Met name het okergeel luisterde heel nauw. De ronde onderpannen en ornamenten dienden volledig opnieuw te worden ontwikkeld, of nagemaakt, en op maat worden gemaakt.

Konrad: “De originele pannen werden naar de fabrikant gestuurd zodat ze precies konden worden nagemaakt. De pannen konden pas na goedkeuring van de opdrachtgever worden toegepast. Wij coördineerden het contact tussen de verschillende partijen. Tijdens dit proces moest het vertrouwen van de opdrachtgever worden gewonnen omdat men in eerste instantie sceptisch was of het oorspronkelijke, Chinese dak op een juiste manier opnieuw kon worden uitgevoerd. Doordat wij het proces zorgvuldig bewaakten en met de juiste, betrouwbare partners hebben samengewerkt, hebben wij de opdrachtgever ervan kunnen overtuigen van de kwaliteit van het nieuwe dak. Voor het overige zijn de groot romaanse dakpannen van Monier toegepast. De hulpstukken en de groot romaanse pannen werden met een speciaal transport naar een fabriek in Frankrijk vervoerd. Deze fabriek is gespecialiseerd in het verglazen van pannen. Dit was nodig om de pannen in de specifieke okergele kleur te verglazen.”

De originele, Chinese ornamenten dienden in principe volgens het oorspronkelijke ontwerp te worden vernieuwd. “De zoektocht naar de juiste partij die dit kon verzorgen leidde naar een pottenbakker in ons netwerk. Al snel werd duidelijk dat het niet mogelijk was alle oorspronkelijke ornamenten weer op het dak te plaatsen. De oorspronkelijke ontwerpen waren te kwetsbaar voor het Nederlandse klimaat, met name vanwege de windbelasting. In overleg met de opdrachtgever is gekozen voor een lager aantal ornamenten, die bovendien wat compacter werden vormgegeven.”

Er wordt over gesproken om aanvullend op het dak het duivenwerende Nopaloma toe te passen. Dit is een kit die voor een ribbelige ondergrond zorgt waardoor duiven niet graag op het oppervlak gaan zitten. Het materiaal wordt eenvoudig middels een kitpistool met een dikte van 8 mm op een schone ondergrond aangebracht. De kit is transparant en heeft dus geen invloed op het uiterlijk van het gebouw. Hier zal na oplevering van het dak een beslissing over worden genomen.

Logistieke organisatie

Het project bracht wat logistieke vraagstukken met zich mee omdat de tempel aan de Amsterdamse Zeedijk staat, hartje centrum dus. Het betreft een doorgaande straat, die mocht daarom niet worden afgesloten om een kraan te plaatsen. Alle materialen en producten dienden daarom met behulp van een ladderlift naar het dak te worden getransporteerd. Dit betekende dus ook dat de dakpannen in een beperkte hoeveelheid konden worden aangevoerd. Af en toe werd overigens wel gewerkt met een gedeeltelijke afzetting zodat er voor passanten geen gevaar zou ontstaan.

Omdat de tempel tijdens de werkzaamheden gewoon in gebruik bleef, moest al het hijswerk al om 7 uur ’s ochtends gedaan zijn. Tussen 7 tot half 8 was dit niet mogelijk omdat tussen deze tijdstippen in de tempel wordt gebeden. Het verticale transport zou teveel geluidsoverlast opleveren. Alleen het hijsen moest overigens achterwege blijven, op het dak mocht wel door worden gewerkt omdat de gebedsruimte zich niet bevindt onder het te vernieuwen dak. Het dak werd gedeelte voor gedeelte uitgevoerd zodat de overlast tot een minimum beperkt zou blijven. Door een goede communicatie met de omwonenden kon worden voorkomen dat de tijdstippen van werken tot irritatie zou leiden.

“Het oorspronkelijke Chinese dak is zodoende volgens de ­Nederlandse kwaliteitseisen volledig vernieuwd,” aldus Konrad. “Door een zorgvuldige uitvoering en intensief contact met alle bouwpartijen hebben we dit bijzonder fraaie resultaat kunnen bereiken. Wij leveren op dit dak een 30-jarige garantie (15 jaar op de verwerking). De Amsterdamse binnenstad is verrijkt met het fraaie dak van de Chinese tempel dat nu niet alleen esthetisch, maar ook technisch van hoge kwaliteit is.”

Dakrenovatie Fo Guang Shan He Hua Tempel te Amsterdam

• Opdrachtgever: F.G.S. He Hua Tempel te Amsterdam/ Gemeente Amsterdam

• Architect: Moodmakers te Amsterdam

• Projectmanagement: Nehemia Bouwconsultancy te Amsterdam

• Leverancier speciale dakpannen: Traditec Roofing Materials te Bergen op Zoom

• Leverancier daktoebehoren: European Building Supply bv te Alkmaar

• Dakdekkerbedrijf: Konrad Roof Technology te Winkel

• Steigerbouwer: DEG Steigerverhuur & Montage te Amsterdam