Zoeken

Roofs 2015-10-03 Dakensector moet gezamenlijk optrekken

Tijdens de voorbereidingen van het Nationale Daken Congres (dat op 27-28 januari 2016 zal worden georganiseerd tijdens het Nationale Daken Event in het NBC te Nieuwegein) werden we met de neus op de feiten gedrukt. Uit gesprekken die we met de trendsettende personen en bedrijven hebben gevoerd om te inventariseren wat er op ons afkomt, is gebleken dat het absoluut noodzakelijk is dat de dakensector zich breed laat informeren.

Op de verschillende speelvelden (zoals de wetgeving, de technologische ontwikkelingen, certificering en verzeke­ringen) wordt op hoog niveau geschaakt. Hier kun je je
ogen niet meer voor sluiten, het is nu deelnemen aan het spel, of accepteren wat anderen voor de sector bedenken en gaan voorschrijven.

Volgens mij is de van huis uit innovatieve en actieve dakensector voor een actieve deelname en laat zij zich niet voorschrijven wat te doen. Bij de inventarisatie van de hot items voor het Nationale Daken Congres hebben wij louter enthousiaste personen gesproken, die veel tijd en energie stoppen in het op orde krijgen van de speelvelden.

Wat daarbij wel opviel, is dat het vooral afzonderlijke personen en/of groepjes zijn die de belangen veilig stellen. Doel van het congres en de daarbij behorende beurs is het samenbrengen van alle personen en groepjes zodat er branchegedragen speelvelden ontstaan, waar een ieder zich goed bij voelt. Dit vind ik een goed initiatief van de organisatoren. Jammer is dat de organisatoren ook tegen blokkades aanlopen waarbij delen van de sector aangeven zich (nog) niet geroepen voelen deel te nemen en open kaart te spelen.

Dat vind ik niet meer van deze tijd. Alleen als we gezamenlijk optrekken worden we als dakensector gerespecteerd in de bouwkolom. Doen we dat niet, dan krijgen we als dakensector de spelregels opgelegd door de nieuwe kwaliteitsborger, de verzekeraar en de systeemleverancier. Dat betekent dat de dakaannemers verworden tot uitvoerende ZZP’s.

Denk niet ‘het valt wel mee’. Kijk maar naar andere ontwikkelingen, zoals het toenemende mobiele internetgebruik en het bezoek aan sociale media websites. Als je dan leest dat het gebruik van gewone websites al krimpende is en dat deel van het web nu al ‘het oude web’ wordt genoemd, wordt duidelijk dat technologische ontwikkelingen leidend zijn in ons leven.

Waren we in de dakensector bijna zover dat iedere dakaannemer een website heeft, blijkt dat deze niet meer bezocht worden omdat de voorkeur uitgaat naar sociale sites zoals LinkedIn of Facebook, waar dagelijks vers nieuws is te vinden.

Ontwikkelingen welke niet meer te stoppen zijn, maar waarvan ik vind dat we met elkaar het speelveld moeten inrichten om de spelregels te bepalen, zijn wat mij betreft: de wettelijk voorgeschreven kwaliteitsborger die het dak dat u maakt voor u gaat controleren, de fabrikant/leverancier die bepaalt welke materialen u met elkaar mag combineren, en de verzekeraar die beschrijft hoe en wat u mag doen. Dit alles is voldoende stof om twee congresdagen met elkaar over te praten. U vindt het volledige congresprogramma elders in dit nummer.

Ik nodig daarom een ieder uit hieraan actief deel te nemen. Niet alleen voor het eigen belang, maar in het belang van de hele dakensector, waarvoor het komende jaar de toekomst wordt bepaald.

Nic-Jan Bruins