Zoeken

Roofs 2015-10-32 Geen fabels maar feiten

Op 1 juli van dit jaar is Eric Las gestart als directeur van de vereniging van EPS fabrikanten Stybenex. Roofs sprak met hem over de uitdagingen in de huidige markt voor isolatiematerialen in het algemeen, en die van EPS in het bijzonder.

Las volgt Benedikt van Roosmalen op, die een nieuwe uitdaging is aangegaan bij een isolatiefabrikant. Zelf komt Las juist bij een isolatiefabrikant (Kingspan Unidek) vandaan, hij neemt meer dan dertig jaar ervaring mee naar de vereniging. Hij treedt aan in een interessante periode, waarin het belang van een kwalitatieve isolatie alleen maar groter wordt. De isolatie-eisen voor nieuwbouw zijn in het meest recente Bouwbesluit aangescherpt naar Rc=6 en het belang van energiezuinig en luchtdicht bouwen wordt steeds meer onderkend. De verschillende isolatiematerialen concurreren allang niet meer alleen op de isolerende werking van het materiaal. Het gaat om een integrale benadering.

Energiebesparing

“Alle isolatiematerialen hebben hun sterke en minder sterke eigenschappen,” aldus Las. “Verkopers die koste wat kost hun vierkante meters willen maken krijgen vroeg of laat het deksel op de neus. Het gaat erom op basis van de juiste informatie in verschillende situaties de juiste keuze te kunnen maken. Daarvoor is het belangrijk dat er voldoende kennis in de markt aanwezig is om de beschikbare informatie te brengen, te beoordelen en in de juiste context te kunnen plaatsen. Een groot deel van onze activiteiten is gericht op kennisdeling en het aangaan van de dialoog met de verschillende belanghebbende partijen, waaronder de concurrerende materialen – en op deze manier het bewustzijn en de werkelijke verantwoordelijkheid aangaande de diverse thema’s te vergroten.”

Over welke thema’s hebben we het dan? Las: “Verstandig bouwen met een goede balans tussen optimaal isoleren, goede luchtdichting en een goed gekozen oriëntatie van het gebouw bij nieuwbouw. Bij bestaande bouw is het zaak goed te kijken naar de kwaliteit van het bestaande gebouw en de consequenties bij thermische renovatie. Zorgvuldigheid, vakmanschap komen boven op ‘luchtdicht bouwen’ en goed robuust detailleren.”

“We zitten momenteel in een transitie, veel partijen in de bouw zijn nu pas bezig zich de juiste kennis te verwerven. Veel uitgangspunten en hulpmiddelen zijn pas recent ontwikkeld. De NZEB-rekentool is hier een voorbeeld van. Deze nieuwe, op de PHPP gebaseerde, rekentool rekent gebouwprestaties integraal door en is gebaseerd op de zuivere bouwfysica; een zuivere scheiding tussen (wettelijke) wensen en (private) eisen aan de ene kant en de rekenmethodiek. Geen plaats voor politiek bepaalde factoren of via markbelang verwrongen aannames. Stybenex ondersteunt dit initia­tief van harte omdat het een hoge correlatie geeft tussen de voorspelde waarde van het energievebruik en wat in de praktijk gehaald gaat worden. Geen fabels, maar feiten.”

Brandgedrag van isolatiematerialen

“Wat betreft de brandeigenschappen van het materiaal is de brand in Leiden (2005) een keerpunt geweest,” vertelt Las. “Het heeft geleid tot een intensief onderzoek naar het brandgedrag van isolatiematerialen door o.a. Efectis Nederland en BDA. Uit deze onderzoeken komt een genuanceerder beeld over EPS naar voren. We hebben veel tegen vooroordelen moeten opboksen, van marktpartijen, maar ook van bijvoorbeeld de brandweer. Er wordt veel ‘gepapegaaid’. Een papegaai is een mooi beest maar staat er toch vooral om bekend dat het zonder nadenken herhaalt wat er tegen hem wordt gezegd. Beter is om over de feiten de dialoog aan te gaan.”

“EPS is jarenlang op het gebied van brandveiligheid ‘verdacht’ geweest. Inmiddels kunnen we vaststellen dat het brandgedrag van een isolatiemateriaal in de toepassing moet worden beoordeeld. Bij de extreem hoge hitte die een brand teweegbrengt branden alle materialen. Het gaat erom in welke situatie welk brandgedrag in werkelijkheid wordt gezien en wat de werkelijke rol of bijdrage bij een brand is geweest. Daar is alleen na goed en volledig onderzoek in dialoog een goed antwoord op te formuleren, als commerciële belangen ondergeschikt zijn aan de brandveiligheid van het gebouw. EPS is een isolatiemateriaal dat toegepast kan worden in de meeste constructies waar eisen volgens het Bouwbesluit op het gebied van brandveiligheid worden gesteld. Maar er zijn natuurlijk situaties denkbaar waarbij de keuze voor een ander materiaal meer voor de hand ligt. Integraal en met gezond verstand kijken naar toepassingen en detailleringen, maar ook handhaving is van zeer groot belang als we het hebben over brandveiligheid. Veel andere maatregelen zijn minstens zo belangrijk; een deugdelijke compartimentering is bijvoorbeeld ook essentieel voor de brandveiligheid van het gebouw.”

Level playing field

“Daarom moet het gesprek op een open manier worden gevoerd. En er moet onderzoek worden gedaan naar het werkelijke brandgedrag van isolatiematerialen in de toepassing; de kennis hierover moet vervolgens breed worden gedeeld. Er moeten feiten gecommuniceerd worden, in plaats van mythes. Want mythes maken doorgaans onderdeel uit van de marketing door bedrijven, feiten zijn in het belang van veiligheid.”

“Zoals gezegd hebben alle materialen hun voor- en nadelen,” besluit Las. “Daarom moet per situatie bekeken worden welk isolatiemateriaal het beste voldoet aan de eisen die in de betreffende situatie aan het materiaal worden gesteld. Dit moet gebeuren op basis van feitelijke informatie. Onze activiteiten zijn erop gericht om te komen tot een level playing field, zodat de verschillende materialen op een eerlijke manier tegen elkaar kunnen concurreren.”