Zoeken

Roofs 2015-11-24 VESP maakt werk van nieuw actieplan

Jubileum

VESP staat voor Verenigde EPDM ­Systeem Producenten, de organisatie die zich deze maand exact 20 jaar ­bezighoudt met de promotie van EPDM waterdichtingsmembranen in de ­breedste zin van het woord. De afgelopen twee decennia lieten een sterke opmars van EPDM zien. De vereniging beraadt zich niettemin op de toekomst en haar activiteiten.

Gunther Guinée

In december 1995 werd er in de buurt van Antwerpen een groot EPDM-congres gehouden waar een dag lang alle voordelen, aspecten, toepassingen en aandachtspunten van het sterk opkomende afdichtingsmateriaal aan de aanwezigen werden toegelicht. Buiten het succes van deze dag waren de participerende fabrikanten en leveranciers het eens over een belangrijk punt: dit initiatief mocht zich niet beperken tot een eenmalig evenement maar moest op één of andere manier een vervolg krijgen.

Dat was dan ook het startschot voor de oprichting van de VESP, de ‘Verenigde EPDM Systeem Producenten’, samengesteld uit een aantal producentleden, die met een gezamenlijke visie EPDM en haar toepassingen in dakbedekkingen en afdichting zouden gaan promoten. Naast het nieuws vanuit de vereniging of over EPDM, geeft VESP ook inzicht in het marktaandeel van EPDM. De werkzaamheden strekken zich uit over de gehele Benelux en omvatten onder meer voorlichting, promotie en techniek, waaronder gemeenschappelijke duurzaamheidsonderzoeken.

Exponentiële groei

“De VESP stelde zich van het begin af aan tot doel haar­ ­leden te ondersteunen in het bereiken van een jaarlijkse groei van het marktaandeel EPDM en dat is de afgelopen 20 jaar goed gelukt,” concludeert voorzitter Edwin van Dijk. “Dat hebben we kunnen bewerkstelligen door vertegenwoordiging in (regelgevende) commissies, het uitvoeren van gezamenlijke onderzoeken naar duurzaamheid en niet aflatende promotieactiviteiten in de Benelux-markt. In Nederland hebben we een goede indicatie van de cijfers van de geproduceerde en geplaatste oppervlaktes en ook in België beschikken we over genoeg informatie om te kunnen concluderen dat EPDM een mooie groei heeft doorgemaakt. Zeker de laatste 5 à 10 jaar is de stijging vrijwel exponentieel.”

Deze opvallende ontwikkeling blijkt uit de jaarlijkse opgave van de gerealiseerde afzet van EPDM-folies, membranen en systemen van de acht VESP-leden (Carlisle Construction ­Materials, EPDM Systems, Firestone Building Products, IRS-­BTECH, Nebiprofa, Royal Roofing Materials, SealEco Belgium en VBF International). Met ruim 6 miljoen m² vertegenwoordigt VESP ca. 90% van alle EPDM leveranciers in de Benelux.

Met een marktaandeel van EPDM in het daksegment van intussen meer dan 20% in Nederland (bron: Dakmeter 2013) en meer dan 43% in België, is EPDM van alle aangebrachte dakbedekkingssmaterialen het snelst groeiende materiaal. Insiders geven aan dat dit vooral ten koste moet gaan van de bitumineuze APP- en SBS-markt. Er is verder ook een zekere verschuiving waar te nemen in de afzet van dak- naar gevelproducten, met name door het luchtdicht bouwen. Ook in de afdichting van goten is EPDM sterk groeiend, wat wellicht een gevolg is van de stijgende prijs van metalen zoals lood, zink en koper en de strenger wordende milieueisen.

Vanwaar dat succes?

Van Dijk: “Er kunnen diverse redenen worden genoemd voor het succesverhaal van EPDM de afgelopen jaren, maar we denken toch in de eerste plaats aan de duurzaamheid van het materiaal en de lange levensduur. Waar we vroeger spraken van de ‘levensduurverwachting’, zijn de eerste EPDM-daken intussen 40 jaar oud en kunnen we het nu dus hebben over een ‘bewezen’ levensduur. Door het groeiend volume is de prijs ook gedaald zodat het materiaal een concurrerende positie heeft kunnen innemen in de bouwsector. 20 jaar geleden was men al overtuigd van de goede eigenschappen van het materiaal, maar werden er soms vragen gesteld bij de kwaliteit en de degelijkheid van de naadverbindingen. Dat is inmiddels allemaal achterhaald en dankzij talloze innovaties kunnen die naden op betrouwbare manier worden gedicht met behulp van lijm, tape of thermisch lassen. Het is een éénlaagse dakbedekking die met alle denkbare bevestigingstechnieken relatief eenvoudig geplaatst kan worden, zowel mechanisch bevestigd, gelijmd als losliggend. EPDM is veelzijdig en heeft zijn nut al bewezen in zeer uiteenlopende dak-, gevel-, goot- en geo-toepassingen.”

Ook de milieukwaliteiten spelen bij de keuze voor EPDM een belangrijke rol. De producenten spreken met opzet niet over een ‘milieuvriendelijk’ of een ‘minder milieubelastend’ materiaal maar bij voorkeur steeds over een ‘milieuneutrale’ dakbedekking. Hiermee wordt aangegeven dat EPDM geen schadelijke stoffen afgeeft of opneemt. Hetgeen ook de reden is dat EPDM-folies veelvuldig wordt toegepast bij het vervaardigen van waterreservoirs en aanleggen van vijvers.

Nieuwe visie 2020

“Op de twintigste verjaardag van onze vereniging vonden we het opportuun om onszelf toch even de spiegel voor te houden en eens extra na te denken over de toekomst, want de bouwmarkt in het algemeen en de EPDM-markt in het bijzonder is natuurlijk geëvolueerd,” vertelt Van Dijk. “Door diverse overnames en consolidaties is het spelersveld behoorlijk veranderd. Er wordt veel meer in systemen gedacht en niet meer enkel in producten. Er wordt veel meer aandacht besteed aan opleiding en begeleiding om de kwaliteit te garanderen. We moeten ook aansluiting vinden op de veranderende bouwprocessen. Zo wordt er steeds meer geprefabriceerd, wordt brandveiligheid steeds belangrijker en wordt EPDM ook steeds vaker gebruikt op kleinere daken. EPDM is milieutechnisch een goede keuze en wat recycling betreft zijn de nodige oplossingen voorhanden, hoewel er voorlopig nog zo goed als geen materiaal terugkomt. Productieafval wordt natuurlijk al wel hergebruikt. Met al die ontwikkelingen in het achterhoofd vonden we de tijd rijp om met onze le­den onze visie naar 2020 toe eens aandachtig te bekijken.”

Om te beginnen werden na 20 jaar de statuten aangepast en werd bijvoorbeeld opnieuw bekeken wie lid kan worden van de vereniging. Gezien het belang van opleiding en bijscholing, worden in de eerste plaats bestaande opleidingen mede vormgegeven maar wordt er nu ook bekeken of er vanuit VESP zélf scholingen kunnen worden georganiseerd. Er wordt verder ook bestudeerd of een eigen keurmerk vanuit de vereniging een toegevoegde waarde kan zijn.

“We willen ook de SKZ-duurzaamheidstudie opnieuw laten uitvoeren die we een aantal jaar geleden op touw hebben gezet. Toen heeft het Duitse kunststofcentrum SKZ uit Würzburg in opdracht van het overkoepelende orgaan van de Duitse rubberindustrie (WDK) en onze VESP een onderzoek gedaan naar de levensduur van elastomeer EPDM dak­banen. De resultaten van deze studie wezen toen op een theoretische levensduur van de geteste dakbedekkingen van meer dan 70 jaar, maar om met alle productieverschillen en materiaalverschillen - evenals de verschillende toepassingsgebieden - rekening te houden, werd geadviseerd om in centraal Europa uit te gaan van een minimale praktijk gebruiksduur van meer dan 50 jaar. Intussen zijn er weer heel wat jaren voorbij gegaan en zal het interessant zijn deze studie te hernemen. Er zijn binnen de VESP reeds drie nieuwe werkgroepen opgestart: ‘Duurzaamheidsonderzoek’ , ‘Opleiding duurzaam dak’ en ‘PR’. Deze laatste zal geregeld artikelen publiceren en relevant nieuws verspreiden... kortom: VESP zal van zich laten horen! En de nieuwe website is daarvan alvast een eerste resultaat.”