Zoeken

Roofs 2015-11-30 De kracht van lucht

Isolatie

De eisen voor isolatiematerialen worden op verschillende gebieden steeds verder aangescherpt. Kingspan Unidek komt met de Unidek Platinum, een EPS isolatie op basis van gemodificeerde ­styreenparels, waarmee aan deze eisen tegemoet wordt gekomen. Roofs sprak met sales manager Flat Roofs Jurrian Hilberts.

Hilberts: “Een isolatiemateriaal moet allereerst goed isoleren over een lange periode. Maar dat is maar één aspect waar een isolatieproduct op wordt beoordeeld. Denk bijvoorbeeld ook aan het brandgedrag van het materiaal, de beloopbaarheid en de milieuaspecten. Het is de uitdaging om op alle aspecten zo goed mogelijk te presteren en deze prestatie tegen een gunstig tarief te kunnen aanbieden. Kingspan Unidek introduceert een isolatie op basis van gemodificeerd geëxpandeerd polystyreen die ervoor zorgt dat de prestaties van het materiaal op verschillende van deze onderdelen verder worden verbeterd. De Unidek Platinum bestaat voor 98% uit lucht en is gebaseerd op een met grafiet gemodificeerde polystyreen parel. Het grafiet geeft het materiaal een herkenbare grijze kleur, en zorgt voor een verbetering van het isolerend vermogen met ruim 16%. Met het nieuwe product wordt een goed beloopbare isolatieplaat verkregen die met geringe dikte een hoog isolerend vermogen behaald. De (isolerende) prestatie die wij leveren is met de komst van de Unidek Platinum nog beter in balans waardoor we concurrerend blijven”.

Is deze innovatie bestemd voor de renovatie- of de nieuwbouwmarkt?

“Allebei. De renovatiemarkt blijft een belangrijke markt voor isolatiematerialen, omdat veel bestaande bouw als gevolg van de moderne eisen na geïsoleerd zal moeten worden. We zien al dat onze verwerkers Unidek Platinum met succes inzetten in renovatieprojecten. Een eye opener voor velen dat EPS in deze vorm in renovatie prima toepasbaar is. De platen zijn verkrijgbaar in vlakke- en afschotplaten met een dikte startend bij 30mm oplopend tot 300mm.

Vanaf 1 januari 2015 gelden er strengere nieuwbouweisen op het gebied van energiezuinig bouwen. Zo zijn de EPC-eisen aangescherpt en geldt nu een eis van 0,4. Ten aanzien van de thermische schil gelden ook strengere eisen. Voor een
dak bedraagt de minimale Rc-waarde (warmteweerstand) van 6,0 m2·K/W, voor de gevel 4,5 m2·K/W en voor de vloer ­
3,5 m2·K/W. Met de Unidek Platinum spelen we hierop in. Iso­leren met lucht blijft zo aantrekkelijk en milieuvriendelijk.”

Wat betekent dit voor de milieuaspecten van EPS?

“De aanscherping van de minimale isolatiewaarde van nieuwbouw per 1 januari 2015 betekent dat er dikker geïsoleerd moet worden, met alle gevolgen van dien. Door de toevoeging van het grafiet is het isolerend vermogen van het materiaal met ruim 16% verbeterd. De lambda-waarde van het materiaal is ten opzichte van het traditionele EPS verlaagd naar 0,031. De isolatielaag kan daardoor dun blijven (190-200 mm om Rc- 6,0 m2·K/W te halen).

Door de betere prestatie van het materiaal is er op de bouw minder isolatiemateriaal nodig. Minder isolatie levert, behalve voordelen op de bouwplaats, ook milieuvoordelen op door de verminderde eigen input en de gunstige gevolgen voor het transport. EPS bestaat voor 98% uit lucht. Wij gebruiken schone Gemertse lucht in onze styreen parels om er een milieuvriendelijk product van te maken. EPS is immers een stoomgepofte styreen-parel die relatief weinig energie kost om te produceren. De producten zijn DUBO gecertificeerd en beoordeeld als één van de milieuvriendelijkste isolatiekeuzes. De verwerking is schoon en de levensduur is volgens laboratorium- en praktijktesten van Bureau Dakadvies (BDA) in feite onbeperkt. Dat wil zeggen zo lang het materiaal aanwezig is onder een verder goed functionerend en waterdicht dakbedekkingssysteem zal de isolatiewaarde in de loop van de tijd niet achteruit gaan.

Het materiaal is tevens volledig recyclebaar. Het snijafval uit onze productie wordt volledig hergebruikt. Ook gebruikte isolatieplaten worden ingezameld en gerecycled in onze productiefaciliteiten te Gemert.

Er komt daarnaast steeds meer aandacht voor het belang van luchtdicht bouwen. Hiervoor hebben wij de onderlegplaat Platinum Base in het assortiment. De onderlegplaat met lage lambdawaarde van 0,031 wordt o.a. in combinatie met de Unidek Platinum in halfsteensverband geplaatst, wat een verdere vermindering van het aantal naden, en dus potentiële luchtlekken, teweeg brengt. Om een Rc- 6,0 m2·K/W te behalen is in de toepassing met de onderlegplaat een totale dakopbouw van c.a. 200 mm nodig.”

Hoe zit het met de brandeigenschappen?

“In de isolatiebranche is jarenlang gesproken over de brandeigenschappen van isolatiematerialen, met name over de vraag of het brandgedrag van isolatiematerialen op zichzelf moet worden beoordeeld, of dat het gaat om de toepassing in de constructie. Het Bouwbesluit eist een beoordeling van de totale dakbedekkingsconstructie. Dit betekent dat de totale dakopbouw (dus inclusief dakbedekking en onderconstructie ) een bepaalde brandklasse dient te behalen conform EN 13501-1.

In een beoordeling volgens EN 13501-1 door Efectis Nederland behalen alle Kingspan Unidek EPS en Kingspan Unidek Platinum isolatieproducten een classificatie B-enduse. Ook op geprofileerde staaldaken. Aan de bovenzijde van een dak wordt de zogeheten ‘vliegvuurbestendigheid’ geëist middels NEN 6063. Onze dakisolatie-producten voldoen in combinatie met diverse dakbedekkingsmaterialen aan de vliegvuurbestendigheid classificatie T1.”

En de beloopbaarheid?

“Wij innoveren al jarenlang op het gebied van begaanbaarheid en beloopbaarheid van onze EPS isolatiematerialen. Dit leidde in 2005 al tot de introductie van de Unidek Walker, Runner en Marathon. In samenwerking met BDA is de Marathon Man test ontwikkeld, waarmee de dynamische belasting op het isolatiemateriaal in kaart kan worden gebracht. Met ‘begaanbaarheid’ wordt de statische belasting op het materiaal bedoeld (bijvoorbeeld een tegel of een bloempot), met ‘beloopbaarheid’ de dynamische belasting bijvoorbeeld het lopen van een mens, of het rijden van een voertuig). Met de test is het mogelijk per gebruiksfunctie van het dak het juiste isolatiemateriaal te kiezen. Wij hebben voor iedere toepassing een passend product in het assortiment. Aanvullend is het goed om te vermelden dat per 1 januari 2015 de Marathonmantest is opgenomen in de BRL1309 ­(Nationale beoordelingsrichtlijn voor toepassing van isolatiematerialen in gesloten dakbedekkingssystemen).

De beloopbaarheid van de Unidek Platinum is opvallend sterk. Dit komt mede door de vorm van de styreenparel: waar veel klassieke EPS producten een meer ronde parelvorm hebben, heeft de Unidek Platinum een diamantvormige parel. Daarmee sluiten de parels op elkaar aan, wat ervoor zorgt dat de druk op het materiaal optimaal wordt verdeeld.”

De kwaliteitsborging is momenteel flink in beweging. Hoe communiceren jullie de kwaliteit?

“Wij communiceren onze kwaliteit door een kwalitatief goed product te leveren. Dat is het allerbelangrijkste en basisvoorwaarde voor ondernemen in onze optiek. Het is dan ook prettig om te zien dat dit in de markt zo wordt ervaren en dat we recentelijk op verschillende aspecten gecertificeerd zijn. Recentelijk is door de heer M. de Kok van SGS Intron de vernieuwde KOMO-Kwaliteitsverklaring uitgereikt waarin al onze platdakproducten zijn opgenomen inclusief de nieuwe Unidek Platinum series. Een heuglijk moment.

Wij zien de KOMO-Kwaliteitsverklaring als een toegevoegde waarde om de toepasbaarheid van onze producten in een warm platdak volgens hoge kwaliteitsnormen te kunnen waarborgen. Met het certificaat kunnen wij aantonen dat de producten geschikt zijn voor een bepaalde toepassing conform geldende normen en eisen. Tevens vinden wij het belangrijk dat onze producten extern getest worden. Door het voeren van een KOMO-Kwaliteitsverklaring worden er audits uitgevoerd door keuringsinstituut SGS Intron.

Vanzelfsprekend zijn onze producten voorzien van CE-keurmerk welke gedeclareerd zijn middels onze (declaration of performance) DoP verklaringen. Voor de toepassing van onze materialen verwijzen we naar de KOMO-Kwaliteitsverklaring.

Naast de certificering op productniveau is er heuglijk nieuws omtrent de certificering op bedrijfsniveau. Kingspan Unidek B.V. hecht veel waarde aan het continue verbeteren van haar (productie)processen op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid/gezondheid. De geleverde inspanningen zijn recentelijk gehonoreerd met het behalen van een drietal certificeringen te weten ISO 9001 Kwaliteitsmanagement, ISO14001 Milieumanagement en OHSAS 18001 Arbomanagement. Daarmee tonen we aan dat we onze processen beheersen en verbeteren, structureel een bijdrage leveren aan verlaging van de belasting van het milieu en dit realiseren in een Arbo veilige omgeving.

Ons goede voornemen is om de markt in 2016 kennis te laten maken met onze de Platinum Series dakisolatie. Wij wensen u alvast prettige feestdagen en een goed nieuwjaar.”