Zoeken

Roofs 2015-11-34 VRF Europe toont innovaties tijdens Nationale Daken Event 2016

Productnieuws

Tijdens het Nationale Daken Event 2016 introduceert VRF Europe de Triple Fix, een dakboor met drie boormachines op lijn met stof­afzuiging. Ook zal men het FM Approval, dat men op het Eurofast-assortiment verkreeg, verder onder de aandacht brengen. Roofs sprak met sales manager VRF Group Kjell Verdonschot en sales manager Nederland Dennis Moerings van het ­bedrijf.

Als een van de deelnemers van het eerste uur van het Natio­nale ­Daken Event toont specialist in bevestigers VRF Europe uit Deurne tijdens de beurs haar innovaties. Het bedrijf heeft dan ook wat te bieden: de dakboor met stofafzuiging biedt een mogelijkheid de boorwerkzaamheden stofvrij uit te voeren. Het FM Approval is een Amerikaanse manier om de eigenschappen van de producten inzichtelijk te maken, die in Europa steeds wijder verspreid raakt.

Stofafzuiging

Naast valgevaar is fijnstof een belangrijk aandachtspunt voor veilig en gezond werken op het dak. Bij het boren van bevestigingsgaten in de betonnen ondergrond komt fijnstof vrij. Voorkomen moet worden dat dit fijnstof wordt ingeademd. Momenteel wordt veelal gewerkt met mondkapjes maar de arbeidshygiënische strategie vraagt om bronaanpak: voorkom dat het probleem ontstaat. Tot de introductie van de Triple Fix was er niet echt een goede oplossing voorhanden. De fabrikant kreeg de vraag uit de markt om een goede en goed werkbare oplossing te ontwikkelen. Deze nieuwe boor met stofafzuiging is in de meest voorkomende omstandigheden getest om de werking op het dak te optimaliseren.

Het gaat om een dakboor waar een speciaal ontwikkelde industriële stofzuiger bij wordt geleverd. De stofzuigerslag is 15 m lang, wat betekent dat men 30 meter kan overbruggen zonder de stofzuiger te moeten verplaatsen. Deze oplossing zorgt ervoor dat de vrijheid van bewegen voor de dakdekker optimaal is. Per boor is een speciaal ontwikkelde afzuigmond bevestigd (dus drie in totaal). Zodoende wordt een goede afzuiging onder de steeds wisselende omstandigheden op het dak gegarandeerd. “Zaken als de diameter van de stofzuigerslang en de opslagcapaciteit van de stofzuiger zijn zorgvuldig uitontwikkeld,” vertelt Verdonschot. “Het gebruiksgemak stond daarbij voorop.”

Tijdens het Nationale Daken Event zal de Triple Fix met stofafzuiging te bezichtigen zijn.

Kwaliteitslabel

Het FM Approval is het borgingssysteem van FM Global, een Amerikaanse verzekeringsmaatschappij die uitgaat van de gedachte dat het beter is schade te vermijden dan achteraf te herstellen. Het bedrijf keurt en test hiertoe toegepaste materialen, producten en systemen en is op deze manier uitgegroeid tot het grootste kennisinstituut ter wereld op het gebied van schadepreventie. Wereldwijd wordt het FM Approval erkend als kwaliteitskeurmerk.

Besloten werd het Eurofast assortiment met FM Approval uit te rusten, hier was met name voor de tulesystemen een groeiende vraag naar. “Wij merken dat zeker op grote projecten waar hoge eisen worden gesteld naar het label wordt gevraagd. De verzekerbaarheid van het pand hangt er immers mee samen. Veel internationaal opererende bedrijven stellen het label daarom als vereiste. Deze certificering was dus voor ons, als internationaal actieve leverancier, een logische stap,” aldus Moerings.

De certificering is een intensief traject geweest waarin de producten op de meest uiteenlopende onderdelen werden beproefd. Het label geldt voor bijna het gehele assortiment Eurofast: bevestigers, tules en bevestigingsplaatjes. Verdonschot en Moerings geven aan dat het een lang traject was, maar dat men er hoge verwachtingen van heeft. “Een FM Approval wordt voor complete daksystemen verleend. Dat betekent dat elk product in het systeem voorzien moet zijn van het keurmerk. Het keurmerk wordt gevraagd bij projecten waar hoge eisen aan worden gesteld. In de huidige, aantrekkende markt zie je dat weer wordt geïnvesteerd in kwaliteit. Met het behalen van het FM Approval kunnen we onze klanten van dienst zijn als zij inschrijven op werken waar FM vereist is.”

Het FM Approval van het Eurofast assortiment zal tijdens het Nationale Daken Event 2016 nader worden toegelicht.