Zoeken

Roofs 2016-02-32 Vakbeurs Nationale Daken Event toont ‘state of the art’ dakenbranche

De vakbeurs van het Nationale Daken Event is succesvol verlopen. De organisatie spreekt van een geslaagd evenement, dat met een uitverkochte beursvloer en een totaal van 880 bezoekers een duidelijke groei realiseerde ten opzichte van de vorige editie. Met de combinatie van een vakbeurs met congressen stelt men een sterke formule in handen te hebben.

De vakbeurs van het Nationale Daken Event is de voortzetting van het Dak Event, dat in de zes eerdere edities een driedaags evenement was. Naar anleiding van de vraag uit de markt is het aantal dagen waarop het evenement wordt georganiseerd teruggebracht naar twee. Alle stands voor de vakbeurs waren uitverkocht en het aanbod was zeer divers. “We zijn er opnieuw in geslaagd een platform voor de gehele dakenbranche te creëren, en zodoende the state of the art op het gebied van alle actuele onderwerpen die momenteel in de dakenbranche spelen te laten zien,” aldus een enthousiaste Palmyra Lindeman van Lindeman Events. “Twee dagen lang was het NBC in Nieuwegein de centrale ontmoetingsplek van de dakenbranche.”

Hoewel diverse exposanten de vakbeurs aangrepen om hun noviteiten te tonen (zie hiervoor de persberichten van exposanten in de Nieuwslijn), werd de vakbeurs door de meeste aanwezigen vooral ervaren als een relatiebeurs: de beursvloer was deze twee dagen bijna voortdurend gezellig druk. Vooral rond het Horecaplein hadden bezoekers en exposanten uitgebreid te gelegenheid om hun relaties te onderhouden en nieuwe contacten op te doen.

“De combinatie van de vakbeurs met een congressenprogramma en de prijsuitreiking voor het Dak van het Jaar zorgde ervoor dat het evenement voor alle betrokkenen zowel inhoudelijk als commercieel de optimale condities creëerde,” aldus Lindeman. “Ook al omdat de beurs traditioneel volgens een full service formule wordt georganiseerd: exposanten en bezoekers worden volledig ontzorgd en kunnen zich optimaal bezighouden met datgene waar de vakbeurs voor is bedoeld: contacten leggen en onderhouden, en informatie uitwisselen. De horeca was ook dit keer weer tot in de puntjes verzorgd.”

Traditioneel wordt de beurs door een gericht publiek bezocht: de kwaliteit van het bezoek is daardoor optimaal. Bij het ter perse gaan van dit nummer waren de percentages nog niet bekend, maar duidelijk is dat de beurs door alle bouwlagen goed is bezocht: met name opdrachtgevers, verwerkers en leveranciers hebben zich op de hoogte kunnen stellen van de laatste ontwikkelingen in de dakenbranche. De exacte aantallen zullen in een volgende editie van Roofs bekend worden gemaakt.

Een eerste inventarisatie leert verder dat de vakbeurs als zeer positief wordt ervaren door zowel exposanten als bezoekers. Dit enthousiasme, en de klinkende cijfers, biedt de organiserende partijen een basis om te gaan werken aan de volgende editie. Roofs houdt u hiervan op de hoogte.