Zoeken

Roofs 2016-03-22 Zonnesysteem als waterdichte laag

Zonne-energie
Zonnepanelen op het dak hoeven niet meer lelijk te zijn. Er zijn verschillende systemen op de markt die juist de nadruk leggen op de esthetische uitstraling van de zonnesystemen. Roofs zet de systemen in verschillende artikelen op een rijtje. In dit artikel de oplossing van BEAUsolar.

Met het BEAUsolar-systeem wordt het gehele dakvlak van het hellende dak benut voor de toepassing van zonnepanelen. Het zonnesysteem fungeert in dit systeem direct als eerste waterkerende laag. Om het systeem prijstechnisch interessant te houden, wordt er gebruik gemaakt van standaard zonnepanelen. Het bijzondere van het systeem zit hem in het aluminium profiel en de rubberen afdichtingen waarmee de panelen onderling en aan de ondergrond zijn verbonden. Het systeem is ontwikkeld door Raoul Comuth van Technisch Ontwerpbureau Comuth uit Maastricht. Hij licht het systeem, dat onder de naam BEAUsolar op de markt wordt gebracht, toe.

“Ik heb een bouwkundige achtergrond en heb o.a. voor IKEA als uitvoeringscoördinator gewerkt,” vertelt Comuth. “Uit gesprekken met de markt werd me duidelijk dat er behoefte bestaat aan een eenvoudig aan te brengen en esthetisch fraai zonnesysteem: één vlak dat volledig bestaat uit zonnepanelen en pasplaten. Ik ben me in de materie gaan verdiepen en heb een manier van bevestigen ontwikkeld waar naar alle waarschijnlijk binnenkort een Europees octrooi op wordt verleend.”

Drievoudige waterdichting

“Het systeem is geschikt voor toepassing op hellende daken. In het geval van bitumineuze hellende daken kan de oude bitumen blijven liggen. Bij renovatie van bijvoorbeeld pannendaken wordt het systeem op de tengels aangebracht, bij voorkeur op een sandwichpaneel. Het systeem voorziet in een drievoudige waterdichting:

  • De zonnepanelen zijn door aluminium profielen aan elkaar verbonden en waterdicht afgewerkt met EPDM afdichtingen.
  • Aanvullend is het systeem uitgerust met gootconstructies waarlangs overtollig water zonder problemen kan worden afgevoerd. Op dit systeem is patent aangevraagd.
  • Onder het systeem op de tengels wordt een waterdichte, dampopen folie aangebracht. Deze kan vanzelfsprekend niet dienen als primaire waterdichte laag omdat de folie ter plaatse van de bevestigingen wordt doorboord. De folie fungeert dan ook als extra zekerheid. De ventilatieruimte tussen het dakbeschot en het zonnesysteem zorgt ervoor dat er geen condensatie aan de onderkant van de panelen plaatsvindt.

Comuth: “ Het gewicht van het systeem wordt rechtstreeks op de tengels overgebracht zonder dat er door een kracht een moment op de profielen ontstaat. Daarnaast hebben wij goed nagedacht over alle bouwkundige aansluitingen van de zonnepanelen op bijvoorbeeld de dakkapellen en dakvensters. Wij lossen dit eenvoudig op met allerlei klikprofielen. Het levert een esthetisch fraai geheel op. Wanneer het gehele dakvlak wordt gebruikt, zijn er vaak delen van het systeem die, bijvoorbeeld door schaduwwerking van de schoorsteen of bomen, minder opbrengen. Men kan op die plaatsen de lagere opbrengst accepteren, of een dummy paneel toepassen of eventueel werken met optimizers (electronica toestellen achter de zonnepanelen) die dit euvel oplossen.”

Eenvoudig te plaatsen

Het systeem kan eventueel door het dakdekkerbedrijf worden aangebracht, al raadt Comuth voor de aansluiting aan het elektriciteitsnet een samenwerkingsverband met een installateursbedrijf aan. “Het systeem is prima door een dakdekker in te meten en aan te brengen. De pasplaten kunnen in het werk op maat worden gemaakt. Omdat door de toename van de toepassing van zonnesystemen het aantal pannendaken daalt, is het voor dakdekkerbedrijven ook aan te raden om in te spelen op deze ontwikkeling.”

“Het systeem is eenvoudig aan te brengen. Een aanzienlijk percentage van de faalkosten in de bouw is het gevolg van meetfouten. Dat is in dit systeem niet aan de orde omdat het profielsysteem is opgebouwd uit afstandhouders die op maat worden geleverd. Het eerste profiel wordt op de tengels geschroefd, het nok-goot profiel valt daarna vanzelf in de inkeping. De panelen worden vervolgens volgens een kliksysteem bevestigd. De panelen worden van boven naar beneden aangebracht, zodat men tijdens de montage niet over de panelen hoeft te lopen. De metalen afwerkingen, bijvoorbeeld Plastisol, ter plaatse van de kopgevels worden gemakkelijk in de profielen geklikt.”

Ook voor nieuwbouw

De eerste projecten zijn inmiddels al met dit systeem uitgerust. In Limburg zijn diverse woningen naar tevredenheid van de opdrachtgevers met het systeem uitgevoerd, en Comuth meldt dat er nog verschillende interessante projecten aan zitten te komen. Het systeem is in deze projecten al voorgeschreven in de bouwbestekken. Hoewel het systeem primair is ontwikkeld voor toepassing in de bestaande bouw, kan het volgens Comuth ook worden toegepast in de nieuwbouw. Het systeem kan momenteel rechtstreeks bij BEAUsolar worden besteld, men is nog op zoek naar partners voor de verkoop en begeleiding, een commitment die volgens Comuth vooral een investering in tijd betekent. Hij stelt tenslotte dat hij hoge verwachtingen van het systeem heeft. “De tijd van de lelijke zonnepanelen op het dak is voorbij. Er is behoefte aan esthetische- en betaalbare systemen en technisch is dat geen enkel probleem meer. Wij zijn er klaar voor!”