Zoeken

Roofs 2016-04-06 Modern pand met rieten dak en gevel vergt vakmanschap

Het in dit artikel beschreven project is al in de prijzen gevallen. Het is namelijk de winnaar van de verkiezing van het Rietgedekt Pand van het Jaar, die jaarlijks door de Vakfederatie Rietdekkers wordt georganiseerd. Bezoekers van de Rietdekkersbeurs konden hun stem op hun favoriete project uitbrengen, de winnaar werd op 12 maart 2016, tijdens de ALV van de Vakfederatie Rietdekkers, bekendgemaakt.

Het winnende rietdekkerbedrijf, De Rietdekker bv uit Ederveen, had in 2011 ook al eens het Rietgedekt Pand van het Jaar uitgevoerd en zit bijna elk jaar wel in de top 3. Directeur Henkjan van Ginkel richtte het rietdekkerbedrijf zo’n 15 jaar geleden op na jarenlange ervaring te hebben opgedaan in het rietdekkersbedrijf van zijn vader. Momenteel is het bedrijf met 10 ervaren rietdekkers actief op de markt.

“Wij voeren doorgaans de meer bijzondere projecten uit, die laten zien dat riet niet alleen een traditioneel dakbedekkingsmateriaal is, maar ook heel mooi past in moderne ontwerpen,” vertelt hij. “Wij hechten grote waarde aan het persoonlijk contact met de opdrachtgever en de architect, om op deze manier al vanaf een vroeg stadium te kunnen adviseren over de toepassing van riet. De prijswinnende woning in Empel is hier een fraai voorbeeld van.”

Bijzonder ontwerp

Het gebouw is ruim en esthetisch fraai opgezet. Met name de gevel heeft in de vormgeving wel iets van een kerk. Het ontwerp voorziet in de toepassing van verschillende bouwmaterialen: het rieten dak, dat overloopt in rieten gevels, wordt gecombineerd met een leien dakbedekking en een donkere baksteen in de voorgevel. Tevens is er (onzichtbaar vanaf het maaiveld) een gedeelte plat dak, met een bitumineuze dakbedekking en zink, en zijn er bovendien zowel in het platte en hellende dak, als in de gevel daglichtvoorzieningen toegepast. De daglichtvoorzieningen zorgen voor een licht en rustig effect in de binnenruimte. De combinatie van de donkere baksteen, leistenen en riet maken het pand bijzonder fraai.

Henkjan van Ginkel: “Wij willen ervoor zorgen dat de gebouweigenaar jarenlang een probleemloos dak heeft. Wij steken relatief veel tijd in de voorbereiding, dat scheelt veel tijd tijdens de uitvoering en levert ook een betere kwaliteit op. Daarvoor was het bij dit project heel belangrijk om op een goede manier met de diverse betrokken bouwpartijen samen te werken. In de eerste plaats met de architect, in dit geval architectenbureau DMARQ uit ’s-Hertogenbosch. De details moeten vooraf worden doorgesproken. Wij adviseren hierin. Een ontwerp kan soms, juist door onderdelen ervan weg te laten, mooier worden.”

“Vervolgens moesten de werkzaamheden tijdens de uitvoering goed worden afgestemd met de aannemer, die immers de leien dakbedekking aanbracht en de lichtstraten plaatste. Deze samenwerking is zeer goed verlopen, o.a. doordat we de voortgang van het werk regelmatig bespraken in bouwvergaderingen.”

Strakke overgang dak en gevel

“De grootste uitdaging in de toepassing van het riet zat hem in de overgang van het dak naar de gevel,” vertelt Henkjan van Ginkel. “Het vergt een speciale techniek om die overgang zo strak te krijgen, en niet veel rietdekkers beheersen die techniek. Overigens heb ik onlangs namens de Vakfederatie Rietdekkers lesgegeven aan een groep Deense rietdekkers om juist deze techniek over te brengen. Het komt erop neer dat het riet heel strak in lagen op de ondergrond moet worden gebonden. De lagen riet moeten in de richting van de overgang tussen dak en gevel steeds korter worden afgesneden. Zodoende wordt voorkomen dat het riet bij de overgang opbolt en wordt een strak resultaat bereikt.”

Een andere aandachtspunt is de overgang tussen het riet en de leipannen. Henkjan van Ginkel: “Deze overgang is waterdicht uit te voeren als het riet vrijwel geheel over de buitenste leipan wordt gelegd. Voor extra zekerheid is onder het riet een afwateringsgoot aangebracht, wat eventueel hemelwater dat via de overgang onder het riet terechtkomt netjes afvoert. Er is geen dampdichte folie op de constructie aangebracht omdat dit voor vochtproblemen in de constructie kan zorgen: de dampdichte folie is aan de warme kant (de binnenkant) van de constructie aangebracht. De rest van de dakopbouw is redelijk standaard, met een isolatielaag (Rc=6) en een plaat waar het riet op wordt gebonden.”

“Je moet je eigen sterke punten kennen,” aldus Henkjan van Ginkel. “Voor de onderdelen waar je de kennis en kunde niet voor in huis hebt, is het verstandig de samenwerking aan te gaan. Een goede bouwer vraagt kennis waar dat nodig is; een slechte zegt dat hij die kennis heeft.” Dat was overigens voor het aanbrengen van de zinken afwerking niet nodig. Deze is door het rietdekkerbedrijf zelf aangebracht, hier is in het verleden ervaring mee opgedaan. De leien dakbedekking en de lichtstraten zijn zoals gezegd door bouwkundig aannemer Sijmens Bouw uit ’s-Hertogenbosch aangebracht.

De rietdekkersbranche is het erover eens dat dit project een fraai uithangbord is voor de mogelijkheden met riet op het dak en het belang van vakmanschap tijdens de uitvoering.

Met deze artikelenreeks bereidt Roofs de tweede editie van de verkiezing van het Dak van het Jaar voor. De verkiezing wordt georganiseerd door de Stichting Dakpromotie. De redactie maakt voor deze reeks een selectie uit de aangemelde projecten. Aan het eind van dit jaar zullen de nominaties bekend worden gemaakt. Welk dak wordt het Dak van het Jaar 2016?