Zoeken

Roofs 2016-04-26 Eerste CO2-certificaten Roof2Roof en BRN uitgereikt

Bitumenrecycling

Hoogwaardige recycling van bitumen daken krijgt steeds meer bekendheid en het volume ervan groeit gestaag. Op 10 maart 2016 zijn door Bitumen Recycling Nederland (BRN) de eerste CO2-certificaten uitgereikt aan Roof2Roof-specialisten voor hun bijdrage aan een nieuwe circulaire economie.

In 2015 zijn door Roof2Roof zo’n 100 daksloopprojecten uitgevoerd, waarbij in totaal zo’n 321.000 m² oude bitumen daken zijn gerecycled tot grondstoffen voor de productie van nieuwe dakrollen. Daarmee werd maar liefst 1400 kg ton CO2 bespaard ten opzichte van reguliere verwerking en productie. In datzelfde jaar heeft Stichting Bitumenrecycling Nederland (BRN), een initiatief van de brancheverenigingen VEBIDAK en Probasys Benelux, een partnerovereenkomst gesloten met Roof2Roof om de hoogwaardige recycling van bitumen dakbedekking een verdere impuls te geven. Met succes, want door de samenwerking tussen Roof2Roof en BRN heeft bitumenrecycling van daken in Nederland een enorme vlucht genomen. Roof2Roof fungeert daarbij als faciliterende en uitvoerende organisatie en BRN als stimulerende en controlerende partij.

Roof2Roof organiseert en faciliteert de hoogwaardige recycling van bitumen daken. Samen met alle betrokken ketenschakels maakt Roof2Roof van oude daken weer grondstoffen voor nieuwe dakrollen. Van dak tot dak dus, zonder kwaliteitsverlies van de oorspronkelijke bitumen (fossiele) grondstoffen. Om de kwaliteit en samenstelling van de grondstoffen te garanderen heeft Roof2Roof een eigen methode en landelijke infrastructuur opgezet voor de beoordeling, inzameling en verwerking van schoon en gescheiden bitumen dakafval.

Kenmerkend voor de methode is dat bij een daksloopproject op het dak vooraf al wordt beoordeeld of het dak geschikt is voor hoogwaardige recycling. Alleen geschikte daken worden ingenomen. De ontmanteling van het dak wordt vervolgens uitsluitend uitgevoerd door aangesloten professionele dakbedekkingsbedrijven en sloopaannemers. Het schone en gescheiden bitumineuze dakmateriaal wordt in het Roof2Roof Recyclecentre te Zutphen per soort bitumen op klantspecificatie verwerkt tot grondstoffen voor de productie van nieuwe dakrollen. De integrale ketenaanpak van bitumenrecycling op daken heeft zich inmiddels in de praktijk bewezen. Ook de wegenbouw onderzoekt momenteel de toepassing van bitumen dakrecyclaat in nieuw asfalt.

Om de gehele projectketen de zekerheid te geven dat bitumen dakbedekking daadwerkelijk hoogwaardig wordt gerecycled, heeft BRN een eigen certificatensysteem opgezet. De eerste CO2-certificaten zijn op 10 maart 2016 in Dordrecht uitgereikt aan sloopaannemer Dusseldorp uit Lichtenvoorde en dakbedekkingsbedrijf Udo uit Uden en Raamsdonksveer.

Binnenkort ontvangen ook de andere Roof2Roof-specialisten een BRN-certificaat voor hun Roof2Roof-activiteiten in 2015. Deze certificaten zullen ook hun weg vinden naar opdrachtgevers van renovatie- en sloopprojecten, zoals woningcorporaties, overheden en vastgoedbedrijven. Hiermee wordt deze activiteit op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), en het sluiten van de materiaalketen op daken, inzichtelijk gemaakt.

BRN en Roof2Roof geven desgevraagd aan dat ze verwachten dat het volume van bitumenrecycling op daken nog enorm kan en zal groeien. Steeds meer organisaties ontdekken de voordelen van bitumenrecycling en doen mee. Voor 2016 wordt een verdubbeling verwacht in het aantal projecten en in de te realiseren CO2-reductie. Daarmee draagt hoogwaardige recycling van bitumen daken direct bij aan het realiseren van de CO2- doelstellingen van de Nederlandse staat om de opwarming van de aarde onder de 2°C in 2100 te houden.