Zoeken

Roofs 2016-05-16 Op grote hoogte (premium)

Veilig en gezond werken

Ter gelegenheid van het afscheid van Jos van der Borgt van SBD werd op 13 april 2016 in het Greenvillage in Nieuwegein het symposium ‘Op grote hoogte’ georganiseerd om over de ­ontwikkelingen op het gebied van veilig en gezond werken in de dakenbranche in relatie tot resultaten uit het sectorplan BIKUDAK te discussiëren. Jos van der Borgt kreeg het eerste exemplaar van de uitgave Op grote hoogte uitgereikt.

Per 1 december 2015 is Jos van der Borgt vanwege zijn pensionering teruggetreden als coördinator en adviseur van SBD en projectleider van het Sectorplan BIKUDAK. Zie voor het afscheidsinterview het artikel ‘Vluchten kan niet meer’ in Roofs oktober 2015. Tijdens het congres sprak directeur Cees Woortman van VEBIDAK hem toe. Woortman loofde op de hem eigen wijze de bevlogenheid en inzet van Jos van der Borgt. Tijdens het congres werd vastgesteld dat de situatie in de dakenbranche er sinds het aantreden van Van der Borgt aanzienlijk op vooruit is gegaan, mede dankzij zijn inzet. Dagvoorzitter Michiel Mons vertelde dat het de organiserende partijen passend leek om het afscheid van Van der Borgt op een inhoudelijke manier luister bij te zetten. Daarom waren enkele sprekers uitgenodigd om hun visie op gezond en veilig werken uiteen te zetten en werd tevens een Forumdiscussie georganiseerd.

Bevlogen

De eerste spreker tijdens het congres was Peter van Houtum van dakdekkerbedrijf Gebr. Janssen te Beugen en auteur van de uitgave Veilig werken op hoogte. BEN met je vak bezig (Lindeman Uitgevers, 2012). Hij haalde enkele uitspraken van Jos van der Borgt aan waarin deze stelde dat veilig en gezond werken gewoon moet zijn: “Vakmensen zijn geïnteresseerd in hun vak, en veilig en gezond werken is daar onderdeel van.” Van Houtum onderschreef dat en benadrukte dat daarom een veilige en gezonde werkpraktijk onderdeel moet zijn van de bedrijfscultuur. Hoe dit te bewerkstelligen? Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat gemiddeld zo’n 15% van de werknemers echt bevlogen is over het werk. Van Houtum stelde dat een werkgever deze mensen moet inzetten om de bedrijfscultuur ten goede te beïnvloeden. Verder zal men op meerdere gebieden voortdurend aan de bedrijfscultuur moeten werken. Denk hierbij aan voortdurende voorlichting en sturing middels workshops, functioneringsgesprekken, meetings, het verspreiden van brochures, straffen en belonen.

Carin Benders van Inspectie SZW heeft als projectleider bouw veel met de sociale partners in de dakenbranche samengewerkt. In haar presentatie legde ze uit hoe Inspectie SZW is georganiseerd. De Inspectie SZW bestaat sinds 1 januari 2012 en is een fusie van de Arbeidsinspectie, Inspectie Werk en Inkomen en de SIOD. De naam Arbeidsinspectie is in de bouw nog steeds beter ingeburgerd dan het nieuwe Inspectie SZW.

Benders vertelde tevens dat de inspectieprogramma’s worden bepaald aan de hand van een risico-analyse en dat deze ook besproken worden met de sociale partners. Ze vertelde dat hier door de diverse partners nog te weinig gebruik van wordt gemaakt. Er zijn bij een geconstateerde overtreding verschillende sancties mogelijk (zoals een waarschuwing, stillegging, boeterapport, proces-verbaal, etc). Als een inspecteur een boete wil opleggen, dan zal hij een boeterapport opmaken. De inspecteur zal dan ook nagaan of er matigingsgronden zijn. Hierbij is het van belang of een bedrijf het v&g-beleid goed op orde heeft. Het is daarom van belang om als bedrijf de Inspectie SZW te voorzien van alle informatie omtrent dat v&g-beleid.

Forumdiscussie

Het congresgedeelte werd afgerond met een forumdiscussie waar behalve de twee sprekers ook Cees Woortman en Jos van der Borgt bij aansloten. De discussie vond plaats aan de hand van enkele prikkelende voorlichtingsfilmpjes die de SBD in het kader van het sectorplan BIKUDAK heeft ontwikkeld en waarmee de verhouding tussen werkgevers en werknemers onder de loep werd genomen. Op deze manier werd zowel het onderwerp ‘veilig en gezond werken’ behandeld (wie draagt wanneer welke verantwoordelijkheid) als onderwerpen als de beloning van de dakdekker en de regelgeving.

Vastgesteld werd dat er in de communicatie tussen werkgever en werknemer in veel gevallen nog wel verbetering mogelijk is. De werkgever kan vaak beter luisteren naar zijn personeel en de werknemers ook meer betrekken bij het besluit. Aan de andere kant kan de werknemer meer overleggen. Al heel snel wordt het als ‘verraad’ gezien als een voorval uit de dagelijkse werkpraktijk bij een leidinggevende wordt gemeld. Van der Borgt stelde dat het ook wel heel lastig is om om te gaan met een groep jonge mensen, dat is een vaardigheid die veel leidinggevenden in de dakenbranche nooit hebben geleerd. Aan te raden is om zoveel mogelijk op een dagelijkse basis contact te hebben.

Een ander onderwerp dat ter sprake kwam was de leefstijl van dakdekkers. Bij een veilige en gezonde werkpraktijk hoort volgens Carin Benders ook een gezond leefpatroon. De werkgever heeft wat dat betreft een voorbeeldfunctie. Dat betekent dat de werkgever zou kunnen overwegen het ongezond eten niet te stimuleren en dus de kroketten en de frikadellen uit het assortiment van de kantines te halen. Ook kan de werkgever een programma aan zijn werknemers aanbieden.

In verband met de regelgeving benadrukte Jos van der Borgt dat het onze regels zijn, die in gezamenlijkheid tot stand zijn gekomen en waar de dakenbranche ook zijn belang bij heeft. Het gaat vaak nog mis in de communicatie tussen de bouwpartijen. Benders gaf aan dat het van essentieel belang is dat de dakdekker zich niet in een onveilige werksituatie laat dwingen doordat bijvoorbeeld een aannemersbedrijf zich niet aan de afspraken houdt en een steiger al weghaalt terwijl de dakdekker nog niet klaar is met zijn werk. “Men weet soms: de dakdekker moppert wel, maar uiteindelijk doet hij het toch wel. Daar maakt men misbruik van.” Bij de opmerking dat de regelgeving doorschiet als van de dakdekker wordt verlangd dat hij op het dak een bouwhelm draagt terwijl een dakdekker alleen nog de vogels boven zijn hoofd heeft, benadrukte Benders dat dergelijke regelgeving niet in de Arbowet staat en dus enkel voor rekening is van het betreffende aannemersbedrijf.

Op grote hoogte

De inzet van Jos van der Borgt sinds zijn aantreden in 2001 en zijn kennis van zaken werden door de diverse sprekers geroemd. Als blijk van waardering reikte Cees Woortman aan Van der Borgt het eerste exemplaar van de uitgave Op grote hoogte. Sociale innovatie in de dakenbranche uit. Het betreft een boek dat door Michiel Mons is opgesteld naar aanleiding van onderzoek van de bureaus Arboplaats, Aboriginals en Matchcare. Deze bureaus praatten met tien bedrijven en hun werknemers. Het betreft bedrijven die voorop lopen in hun streven arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en duurzame inzetbaarheid van medewerkers verder te verbeteren. Het boekje beschrijft vraagstukken waar dakdekkers zich voor geplaatst zien, gelardeerd met praktijkvoorbeelden. De uitgave wordt verspreid onder de leden van VEBIDAK en zal tevens worden ingezet als lesmateriaal tijdens workshops en trainingen door de arbeidsvoorlichters van SBD. Op korte termijn zal de uitgave tevens digitaal beschikbaar zijn. Tenslotte konden de aanwezigen Jos van der Borgt tijdens een receptie ook persoonlijk de hand schudden en hem bedanken voor zijn jarenlange inzet.