Zoeken

Roofs 2016-05-32 Bitumenrecycling is onderdeel van MVO (premium)

Woningcorporatie Domesta heeft in Schoonvelde-Oost in Hoogeveen onlangs de daken van 226 bergingen gerenoveerd. Dit in aanvulling op een eerdere renovatie van de complete woningen. Vanuit de MVO-gedachte is de oude bitumen voor recycling afgevoerd.

De recycling van bitumen raakt steeds beter ingeburgerd in de bouwwereld. Met de samenwerking tussen de BRN en Roof2Roof is een systematiek opgetuigd waarmee op onafhankelijke wijze het bitumineus dakafval van de bouwplaats kan worden afgevoerd en worden verwerkt tot grondstoffen voor de productie van nieuwe dakbanen. Wat is voor opdrachtgevers de beweegreden de projecten op deze wijze te laten uitvoeren? Roofs vroeg het Johannes van der Boor van woningcorporatie Domesta. De dakrenovatie van de 226 bergingen in Hoogeveen gelden daarbij als voorbeeld. Patrick Grobbée van het verantwoordelijke dakdekkerbedrijf Serco Dakspecialisten uit Lemelerveld was ook bij het gesprek aanwezig. Martin Smit van Roof2Roof reikte bij deze gelegenheid het bijbehorende certificaat uit aan de dakdekker, die het op zijn beurt overhandigde aan de opdrachtgever.

MVO-beleid

Het project betreft een vervolg op een eerdere renovatie van de woningen. De woningen zijn oorspronkelijk gebouwd in de jaren ‘60 en kregen recent een volledige renovatie waarbij de gehele schil werd vernieuwd en de isolatiewaarde van de constructie aanmerkelijk werd verbeterd. Uit kostenoverwegingen is destijds de dakrenovatie van de bij de woningen behorende bergingen uitgesteld. Dit voorjaar was het tijd om deze operatie uit te voeren.

“Domesta is een maatschappelijk ondernemende corporatie,” aldus Johannes van der Boor van de woningcorporatie. “Wij vatten onze taken en verantwoordelijkheden ruimer op dan enkel het aanbieden van huurwoningen. Wij hebben ons beleid geformuleerd in vier basisprincipes. Deze staan geformuleerd in een manifest dat op onze website is gepubliceerd. Kort gezegd houden de basisprincipes in dat wij ons inzetten voor een betere samenleving, dat wij werken met duurzame materialen, dat wij streven naar schone en gesloten kringlopen en dat wij werken aan een gezonde natuur. Daar past het recyclen van bitumineus dakafval natuurlijk prima in. Duurzaamheid is vanzelfsprekend een belangrijke weegfactor in onze keuze voor de bouwpartners. Wij hebben daarom voor dit project in de aanbesteding opgenomen dat het oude bitumen dakmateriaal moet worden gere­cycled via de Roof2Roof-methode. Het dakdekkerbedrijf ­ Serco Dakspecialisten was al een partner van ons en het bedrijf bleek volgens de principes van Roof2Roof te werken.”

Waarom is de oorspronkelijke dakbedekking van de bergingen gesloopt? Is het overlagen van de oorspronkelijke dakbedekking niet duurzamer? “De daken van de bergingen waren in de loop der jaren al drie keer overlaagd,” aldus Van der Boor. “Het was tijd om het nu in één keer goed aan te pakken en de daken voor langere tijd probleemloos ­waterdicht te maken.”

Grobbée van het dakdekkerbedrijf voegt toe: “De duurzaamheid van een project dient over de gehele levensduur van het dak te worden beoordeeld. Overlagen is doorgaans in eerste instantie de goedkoopste oplossing. Maar er wordt vaak niet stilgestaan bij het feit dat het dak zo’n dertig jaar mee moet gaan. Het duidelijkste voorbeeld van het korte termijn-denken is de toepassing van een zonnesysteem op een dakbedekking die aan het eind van de levensduur zit. De kwaliteit, efficiëntie en betaalbaarheid van een daksysteem over de hele levensduur wordt aan de voorkant bepaald. De mogelijkheid tot recycling is een onderdeel dat zeker in deze overweging dient te worden meegenomen.”

Van der Boor vertelt desgevraagd dat Domesta vol overtuiging de keuze voor een bitumineuze dakbedekking heeft gemaakt omdat hiermee de kringloop wordt gesloten.
Op de daken van de bergingen is de milieuvriendelijke Universal van fabrikant Icopal toegepast. Dit is een dakrol waarin Roof2Roof-dakrecyclaat is verwerkt. De dakbedekking is mechanisch bevestigd aangebracht en is zodoende aan het einde van de levensduur weer eenvoudig te verwijderen en te recyclen.

Sociaal

Onder MVO wordt niet alleen de milieuvriendelijkheid van de toegepaste dakbedekkingsconstructie verstaan, maar ook de aandacht voor de omgeving en alle betrokkenen. Van der Boor: “Bewoners hebben vanzelfsprekend inspraak in het beleid. De bewoners zijn immers onze klanten, het persoonlijk contact is voor ons dus erg belangrijk. Vooraf wordt over de optimale oplossing overlegd en na de werkzaamheden informeren wij of alles naar wens is verlopen. Ook daarom is een resultaatgerichte aanpak belangrijk.”

“Belangrijk onderdeel is tevens dat de bewoners tijdens de werkzaamheden op een juiste en correcte manier worden geïnformeerd,” aldus Grobbée. “Het heeft geen zin om de bewoners aan de hand van de planning vooraf te informeren want de werkzaamheden kunnen altijd uitlopen, bijvoorbeeld als gevolg van de weersomstandigheden. Beter is het om tijdens de werkzaamheden de voortgang in te schatten en aan de hand daarvan tijdig de informatiebrieven in de bus te doen.”

“De bewoners kunnen ook nog invloed uitoefenen op de werkzaamheden,” aldus Van der Boor. “Tijdens de werkzaamheden signaleerde een van de bewoners bijvoorbeeld dat er een vogelnestje bij het dak aanwezig was waar zich jonge vogels in bevonden. In overleg met de bewoner hebben
we dat dak in eerste instantie overgeslagen en de werkzaamheden pas uitgevoerd toen de jonge vogels waren uitgevlogen.”

Certificaat

De woningen bevinden zich zodanig van elkaar dat de containers (10 kuub) steeds op een centrale plek konden worden geplaatst. Het dakdekkerbedrijf had dagelijks zo’n zes man aan het werk: twee voor de sloop, twee voor het vervoer van het sloopafval en twee voor het aanbrengen van de nieuwe dakbedekking.

“Om de kennis die in de markt aanwezig is optimaal te benutten, is het van belang dat de opdrachtgever zelf ook over een bepaalde basiskennis beschikt,” aldus Van der Boor. “Hiermee voorkom je dat misbruik wordt gemaakt van je onwetendheid. Feitelijk bieden wij onze bewoners maatwerk. Het is daarbij van belang de wijze van communiceren vast te leggen zodat hier geen misverstand over kan ontstaan. Wij zijn zeer tevreden met het verloop en de afronding van dit project.”

De woningcorporatie heeft voor dit project het Roof2Roof-certificaat uitgereikt gekregen. Hierop staat vermeld dat tijdens dit project zo’n 15.000 kg bitumen gescheiden van afvalstromen is afgevoerd ten behoeve van bitumenrecycling. Volgens het certificaat is tijdens dit project globaal zo’n 9.180 kg CO2 bespaard.