Zoeken

Roofs 2016-06-38 Solarbranche groeit verder (premium)

Solar Trendrapport 2016

Op 10 mei 2016 werd in Solliance op de High Tech Campus in Eindhoven het jaarlijkse Solar Trendrapport gepresenteerd. Met dit rapport, dat wordt ­geïnitieerd door Solar Solutions i.s.m. Solar Magazine en TKI Urban Energy, wordt jaarlijks de stand van zaken in de solarbranche inzichtelijk gemaakt.

Dagvoorzitter Rolf Heynen deelde mee dat deze editie van het Solar Trendrapport twee primeurs had. Het is namelijk de eerste editie die voornamelijk via het internet wordt verspreid. Het rapport is via de website van Solar Solutions gratis te downloaden. Tevens is deze editie ook in het Engels beschikbaar. Dit vanwege de internationale belangstelling voor de ontwikkelingen op de Nederlandse markt. De editie 2016 van het Trendrapport kent aparte branche- en trendinformatie over zonnestroom, zonnewarmte, warmtepompen en elektrisch vervoer. De toevoeging van deze markten aan het Solar Trendrapport heeft te maken met de snelle integratie van zonnestroom, zonnewarmte, warmtepompen en elektrische opslag van energie.

Samenwerking

Het was geen toeval dat de presentatie plaatsvond in het gebouw van Solliance op de High Tech Campus in Eindhoven. Solliance is het samenwerkingsverband tussen een groot aantal partijen (overheid, onderzoek, markt) – en juist het begrip ‘samenwerking’ zou tijdens de presentatie nog meerdere malen terugkomen.

Erik Lysen van branchevereniging Holland Solar onderstreepte in zijn bijdrage het belang van samenwerking en goede data, met name voor de lobby richting Den Haag. Het verzamelen van data, zoals in dit Trendrapport is gebeurd, is volgens Lysen een nationaal belang en daarom wordt momenteel gesproken over een manier om het goede werk van Solar Solutions en Solar Magazine voort te zetten op een manier die hier recht aan doet. Tevens is het van belang op dit gebied verder te innoveren. In Duitsland is het bijvoorbeeld al mogelijk om op ieder gewenst moment te zien hoeveel zonne-energie wordt opgewekt. Zoiets moet in Nederland toch ook mogelijk zijn, stelde Lysen.

Ando Kuypers (TNO) ging namens Solliance in op het project PV Opmaat, een regionaal consortium van acht kennisinstellingen en een groot aantal bedrijven. Doel van het project is om op basis van nieuw ontwikkelde productiemethoden stroom producerende zonnecelmaterialen zodanig op maat te produceren dat ze optimaal geïntegreerd kunnen worden in bouwelementen.

Belangrijkste conclusies

Uit de cijfers blijkt dat de solarbranche steeds meer een sector wordt om rekening mee te houden. Zo is de werkgelegenheid in de solarbranche in 2015 met 7% gestegen en de omzet met 5%. Er werd zo’n 500 MW aan zonnepanelenvermogen toegevoegd (in 2014 was dit 302 MW).

 • Een kleine 90% van de respondenten verwacht een (forse) marktgroei in 2016 t.o.v. 2015, een trend die ook na 2016 zal doorzetten;
 • In 2014 is 0,5% duurzame stroom aan het elektriciteitsnet toegevoegd (500MW);
 • De kostprijs van zonne-energie systemen, panelen en ­omvormers blijft verder dalen;
 • 600 fte aan werkgelegenheid is er in 2015 bijgekomen, uitkomende op een totaal van 9.000 fte;
 • De vraag naar kennis over elektrische opslag is groot, net als over subsidieregelingen, gebouwgeïntegreerde PV panelen (BIPV) en led-verlichting;
 • Een kleine 80% van de respondenten is vóór het behoud van salderen na 2020;
 • 88% van de in zonne-energie actieve ondernemers ­verwacht in 2016 groei ten opzichte van 2015;
 • 77% van de sector is voor het behoud van salderen na 2020;
 • De voor- (41%) en tegenstanders (46%) van de import­heffingen zijn bijna in balans;
 • De omzet van de Nederlandse zonnestroomsector is 2,56 miljard euro, daarvan valt 1,91 miljard euro in Nederland
 • De winst van de Nederlandse zonnestroomsector is daarbij gegroeid van 52 miljoen euro in 2014 naar 334 miljoen euro in 2015.
 • In de zonnewarmtesector bedroeg de omzet in 2015 13,1 miljoen euro en de winst bedroeg 3,5 miljoen euro.
 • Bijna 60% van de ondervraagden geeft aan behoefte te hebben aan kennis over opslagsystemen. De kennisvraag is dan ook nergens zo groot als op dit domein.

Gecontroleerde groei

Deze cijfers en de te verwachten ontwikkelingen in de solarbranche dragen er volgens Rolf Heynen toe bij dat in Den Haag steeds meer met, in plaats van over, de solarbranche zal worden gepraat. De groei van de branche biedt kansen, maar levert ook aandachtspunten op. Het aantal toepassingen stijgt: de noodzaak om bijvoorbeeld de deugdelijkheid van de ondergrond te borgen, wordt daarmee steeds meer zwaarwegend. Indien immers onvoldoende rekening met de ondergrond wordt gehouden, zal het aantal toekomstige problemen stijgen. Kortom, de toekomst van de ­solarbranche ziet er rooskleurig uit, maar het is zaak de groei op een ­gecontroleerde en zekere manier voort te zetten.