Zoeken

Roofs 2016-06-40 Pilotproject De Groene Tornado helpt buurten vergroenen

Stichting Roof Update

De Groene Tornado is het jongste initiatief van de Stichting Roof Update. Het concept voorziet schuurtjes en aanbouwen in een buurt, in samenwerking met de bewoners, van groendaken. Ondersteund door een team van specialisten verandert de buurt in een groene oase. Goed voor het microklimaat, de gezondheid, vogels, vlinders en vooral ook mooi om naar te kijken. Een eerste pilotproject gaat van start in de gemeente Rijswijk.

“Als bewoners onze voorbeelden van groene daken zien, klagen ze over de zwart-grijze schuurdaken waar ze op uitkijken. Veel liever zouden ze begroeide daken zien, met een variëteit aan vogels, bijen en vlinders,” zegt Ronald van Bochove, directeur van de Stichting Roof Update. “Maar de kennis ontbreekt en waar begin je met zoiets? De Groene Tornado vervult deze wens van buurtbewoners en zorgt voor professionele begeleiding en kwalitatief hoogwaardige materialen voor een groene omgeving.”

De Groene Tornado wil door alle schuurtjes en aanbouwen in een buurt te betrekken, meer bereiken dan het aanbrengen van een groendak in een individueel geval. De tuinarchitect kan een plan maken voor een hele buurt en van de versnipperde aanblik een mooi geheel maken. Er is meer variatie in beplanting aan te brengen, waarmee de buurt aantrekkelijk wordt voor diverse vogels en vlinders. Er ontstaat mogelijk zelfs een biotoop die naadloos aansluit bij het groen in de wijk.

Beter microklimaat in de stad

Het concept beoogt naast het verbeteren van de aanblik van de buurt ook de betrokkenheid van de buurtbewoners te versterken en bij te dragen aan het verbeteren van het klimaat in de buurt. Van Bochove: “We sluiten hierbij aan bij veel initiatieven om het klimaat en de leefomgeving in een stad te verbeteren zoals bijvoorbeeld de operatie Steenbreek, die de gevolgen van het verdwijnen van groen in tuinen willen aanpakken.”

De verstening van buurten versterkt het stedelijk hitte-eiland-effect: het gemeten temperatuurverschil tussen stad en buitengebied. Vooral in de zomer kan een verhoogde omgevingstemperatuur een negatief effect hebben op de gezondheid van mensen, met name ouderen en zwakkeren. Verstening vermindert de ruimte voor biodiversiteit in de stad. Afname van het leefgebied van bijvoorbeeld de vlinders, (wilde) bijen en andere insecten, heeft tevens een negatief effect op veel vogelsoorten en vleermuizen. Door het aanbrengen van verharding vermindert bovendien de doorlaatbaarheid van de bodem voor water. De versnelde afvoer van regenwater leidt tot overbelasting van het riool.

De Groene Tornado moet daarnaast een betaalbaar, duurzaam project zijn waar de buurt lange tijd van kan genieten. Van Bochove: “Met de hulp van subsidie is in veel gemeenten het maken van een groendak al heel aantrekkelijk. Door de kosten met de hele buurt te delen, is de vierkante meter prijs nog interessanter. We onderzoeken ook de mogelijkheid of bedrijven in de buurt bij het vergroenen van hun eigen terrein of dak mogelijk een buurt in de stad kunnen ‘adopteren’ of sponsoren.”

Het pilot project in Rijswijk zal veel informatie opleveren. Welke groensystemen lenen zich het best voor de beperkt belastbare schuurdaken? Is er voldoende variëteit aan te brengen? Stichting Roof Update is ook geïnteresseerd in de resultaten in de komende jaren. Wat is de invloed op het klimaat? Komen de bijen en vlinders inderdaad meer de wijken in? “We zullen de projecten intensief monitoren en de opgedane kennis weer beschikbaar stellen aan nieuwe plannenmakers.”

Het pilotproject in de gemeente Rijswijk is mogelijk dankzij de deskundigen van de Stichting Roof Update en de ­ondersteuning van de gemeente Rijswijk, nu in de vorm van advies, maar mogelijk ook in de vorm van een bijdrage uit het op 19 mei tijdens het Grote Duurzaamheidscongres gelanceerde Duurzaamheidsfonds.

Daarnaast werkt de Stichting samen met kennispartners als NL Green Label en de Wageningen Universiteit. “Het ent­hou­siasme voor het project is groot,” zegt Van Bochove. “De gemeente Rijswijk heeft ons op het spoor gezet van diverse organisaties, opleidingsinstituten en burgerinitiatieven die een rol kunnen spelen bij de realisatie. De Stichting Roof Update is al benaderd door diverse gemeenten die de tornado ook door hun buurten willen doen razen. We staan open voor alle samenwerking en kennisdeling, maar natuurlijk moeten we ook focus houden en daadkrachtig de projecten realiseren. Aan een praatgroep hebben bewoners niets.”

De deskundigen van de Stichting Roof Update zijn werkzaam bij de volgende bedrijven:

 • BEN ROOS DAKBEDEKKING B.V. / DAKINNOVATOR B.V.
 • v.d. BIJL & HEIERMAN B.V.
 • BVB SUBSTRATES
 • CANAM SALES
 • EYECATCHER
 • GUSTAAF GROENSPECIALISTEN
 • HOLLANDSPORTS
 • JOOSTEN KUNSTSTOFFEN
 • JORU SUPPORT
 • POLYGUM
 • SEMPERGREEN
 • TEXPLOR GROUP